Evidenca delovnega časa (prisotnost in odstotnost z dela)

Program omogoča vodenje evidence prisotnosti in odsotnosti zaposlenega. Evidenca delovnega časa je na voljo v meniju |Plače |Evidenca prisotnosti.

Evidenca delovnega časa omogoča:

Evidenco lahko vodi vsak zaposleni za sebe ali pa nekdo vodi evidenco za vse zaposlene skupaj! To je odvisno od privilegijev, ki jih imajo zaposleni dodeljene!

 

1. Pregled in iskanje evidence za zaposlene

Ko smo kliknili na povezavo Evidenca prisotnosti se nam odpre maska, kot jo npr. prikazuje spodnja slika:

  
Maska za pregled in iskanje evidence zaposlenega
  
  Slika 1:  Maska za pregled in iskanje evidence zaposlenega

V tabeli so označeni tako sobota in nedelja kot tudi prazniki v določenem mesecu, kar je tudi opisano na zgornji sliki.

V maski je omogočeno iskanje in prikaz prisotnosti/odsotnosti po različnih kriterijih npr.:

  1. Lahko iščemo po zaposlenem.
  2. Po stroškovnem mestu.
  3. Po datumu
  4. Prikaz za mesec.

Ko smo vpisali nek kriterij kliknemo na gumb Prikaži in odpre se nam željena evidenca.

Primer iskanja po zaposlenem:

  
Iskanje po zaposlenem
  
  Slika 2:  Iskanje po zaposlenem

Primer iskanja po stroškovnem mestu:

Kliknemo na puščico zraven okenca in izberemo željeno stroškovno mesto kot kaže spodnja slika:

  
Iskanje po stroškovnem mestu
  
  Slika 3:  Iskanje po stroškovnem mestu

Lahko pa omejimo iskanje z večimi kriteriji kot npr. na spodnjem primeru:

Primer iskanja z večimi kriteriji:

  
Iskanje po zaposlenem in datumu
  
  Slika 4:  Iskanje po zaposlenem in datumu

Kako se vnašajo ure, je opisano v podpoglavju Vnos podatkov v tabelo prisotnosti in odsotnosti [2]

 

2. Vnos podatkov v tabelo prisotnosti in odsotnosti

V tabelo prisotnosti in odsotnosti z dela, se vpiše število ur za posamezen dan v mesecu za vsakega zaposlenega posebej. Na spodnji sliki je primer evidence za zaposlenega:

  
Tabela za vnos ur
  
  Slika 5:  Tabela za vnos ur

Preden začnemo vpisovati naše ure v tabelo je potrebno izbrati mesec za katerega bomo vpisali ure. To naredimo enostavno tako, da kliknemo nanj v vrstici Prikaz za mesec: nad tabelo. Lahko pa sortiramo podatke še po zaposlenemu, stroškovnemu mestu in se odločimo ali želimo prikaz neaktivnih zaposlenih.

Za boljšo evidenco imamo na razpolago več vrstic, ki imajo različne pomene. Najbolj uporabne in privzete na tisku so:

Delo na delovnem mestuV ta stolpec vpišemo št. ur, ko smo bili prisotni na delovnem mestu
DopustV ta stolpec vpišemo št. ur, ki smo jih porabili za dopust
Bolniška odsotnostV ta stolpec vpišemo št. ur, ko smo bili na bolniški
Odsotnost z delaV ta stolpec vpišemo št. ur, ko smo bili odsotni zaradi takšnih ali drugačnih razlogov

Vse ure, ki jih vpisujemo se seštevajo tako, da je možno videti skupno število ur in dni, ko je bil na delu, bolniški, dopustu ali odsoten z dela s takšnih ali drugačnih razlogov. Skupno število ur je izpisano na vrhu tabele v vrsticah Sk. ure in Sk. dnevi, kar lahko vidimo tudi na zgornji sliki.

Samodejni vnos ur v evidenco prisotnosti

Kadar gre za osebo, ki ima vsaki delovni dan enako število ur, lahko dopolnete evidenco prisotnosti s samodejnim vnosom, kjer vpišete ure in pa vrsto, kam naj program ure vpiše.

Primer slika spodaj:

  
Samodejni vnos ur
  
  Slika 6:  Samodejni vnos ur


Med vrsticami se lahko premikamo navzdol kar s tipko ENTER ali s puščico dol, v desno pa s tipko Tab!

Če smo vnesli spremembe v tabelo moramo kliknemo ENTER na tipkovnici. Ko smo kliknili nanj se bo sprememba shranila!

 

3. Tiskanje evidence delovnega časa

Evidenco delovnega časa lahko natisnemo preko menija |Plače |Evidenca prisotnosti kjer kliknemo na gumb Tiskanje kot to kaže spodnja slika:

  
Kliknemo za tiskanje evidence prisotnosti
  
  Slika 7:  Kliknemo za tiskanje evidence prisotnosti

Po kliku se nam odpre naslednja stran:

  
Vnesemo potrebne podatke za tiskanje evidence prisotnosti
  
  Slika 8:  Vnesemo potrebne podatke za tiskanje evidence prisotnosti

Obdobje od: do:Vnesemo obdobje za katero želimo izpisati evidenco prisotnosti. Vnos podatka je obvezen.
ZaposleniVpišemo ime oz. vsaj začetnico imena zaposlenega za katerega želimo izpisati evidenco.Program nam nato sam ponudi vsa imena na to začetnico oz, kombinacijo črk.
Str.m.Vnesemo oz. iz padajočega menija izberemo stroškovno mesto za katero želimo izpisati evidenco.
Prikaz dodatnih kolonObkljukamo dodatne kolone, ki jih želimo na izpisu. Privzete so: Delo na delovnem mestu, dopust, bolniška odsotnost in odsotnost z dela.
Tip datotekeIzberemo v katerem formatu želimo izpisati evidenco.

Izpisana evidenca izgleda takole:

  
Evidenca prisotnosti
  
  Slika 9:  Evidenca prisotnosti

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019