Uporaba lastne predloge za tiskanje dokumentov

Z uporabo lastnih predlog za tiskanje dokumentov si lahko poljubno prilagodimo izgled vseh vrst dokumentov (računi, predračuni, dobavnice, delovni nalogi, ...). Dokumentne predloge lahko ustvarimo v formatu oz. z jezikom HTML ali uporabimo urejevalnik besedil kompatibilen z MS Word (Word, Kingsoft office, WPS Office, ...). V nadaljevanju je opisano kako naredimo novo predlogo s katero določimo videz dokumentov. Namesto izdelave lastne predloge za izpis računov lahko za osnovo vzamemo tudi eno od že narejenih predlog iz naše galerije izdelanih predlog, ki jo nato samo prilagodimo v skladu z našimi zahtevami.

Za izdelavo predloge za izgled računov in ostalih vrst dokumentov lahko uporabimo naslednje programe:

  
Dodajanje predloge za tiskanje dokumenta
  
  Slika 1:  Dodajanje predloge za tiskanje dokumenta

Ko smo predlogo ustvarili predlogo v formato HTML ali MS Word, jo dodamo tako, da v prazno polje vpišemo oznako predloge, nato pa jo s klikom na gumb Choose file poiščemo med svojimi lokalnimi datotekami. Ko izberemo ustrezno predlogo, jo dodamo s klikom na gumb Dodaj predlogo.

Naredimo lahko več različnih predlog in vse prenešene predloge se nam izpišejo spodaj. S klikom v radioButton.gif izberemo, katera predloga naj se uporabi kot privzeta za izbrano vrsto dokumenta v izbrani jezikovni različici (in za izbrano stroškovno mesto, če uporabljamo stroškovna mesta). Če želimo določeno predlogo izbrisati, kliknemo na delete01.gif. Za predloge, ki so že (bile) v aktivni uporabi brisanje ni več mogoče.


Pri uporabi predlog za tiskanje se ravnamo v skladu z naslednjimi pravili:

  • Za hitrejše tiskanje dokumentov priporočamo uporabo predlog v formatu HTML saj bo tiskanje vsaj 4x hitrejše, ko z uporabo predlog v formatu Word.
  • Predlogo za tiskanje poskušamo narediti čimmanjšo, ker bomo s tem pospešili hitrost tiskanja računov še posebej v primeru velikega števila računov.
  • Velikost predlog je omejena na 600 KB.
  • Ob prvem uvozu predloge v program se le-ta preveri ali ustreza pogojem za uporabo znotraj programa. Preveri se velikost datoteke, izvede se testni izpis in naredi se kontrolo prisotnosti virusov.
  • Znotraj predloge lahko uporabljamo vse privzete sistemske fonte ter fonte za izpis črtne kode.
  • V primeru nejasnosti ali, če potrebujete pomoč pri oblikovanju predloge kontaktirajte podporo.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019