Uvoz prodajnih akcij in popustov iz datoteke

V kolikor je potrebno za več artiklov, skupin artiklov ali skladišč vnesti prodajne akcije si lahko pomagamo z uvozom podatkov oz. akcijskih cen iz preglednice. Funkcionalnost je na voljo v meniju |Prodaja |Prodajne akcije in popusti preko menija z dodatnimi možnostmi Več..., kot kaže slika:

  
Uvoz akcijskih cen oz. prodajnih akcij iz datoteke
  
  Slika 1: Uvoz akcijskih cen oz. prodajnih akcij iz datoteke

Funkcija je koristna predvsem za spletne trgovce, ki želijo na čim bolj enostaven in hiter način za določene izdelke ponuditi akcijsko ceno v določenem časovnem obdobju. Z uporabo te funkcionalnosti pred uvozom podatkov namreč ni potrebno predhodno prilagajanje strukture podatkov v ustrezno zaporedje stolpcev v preglednici. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

1. UVOZ DATOTEKE

Po kliku na to možnost začnemo postopek uvoza podatkov na način, da najprej izberemo datoteko iz katere bomo uvozili podatke in potrdimo s klikom na gumb Naprej >:

  
Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili podatke prodajne akcije oz. akcijskega cenika
  
  Slika 2: Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili podatke prodajne akcije oz. akcijskega cenika

3. KONTROLA PODATKOV

Po potrditvi izbrane datoteke se nam v naslednjem koraku odpre stran za kontrolo in pripravo podatkov, ki jih bomo uvozili v program.

Na tej strani bomo nedvoumno določili kateri podatek iz vnosne maske prodajne akcije predstavlja podatek iz posameznega stolpca v datoteki.

Program pri tem iz datoteke prebere vsebino oz. zaporedje stolpcev in to tudi prikaže v obliki tabele, kot kaže slika:

  
Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke
  
  Slika 3: Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke

Najprej bomo ustrezno označili, če se v naši datoteki v prvi vrstici nahajajo nazivi stolpcev ter dodatno izbrali format zapisa datuma in format zapisa decimalnih številk v datoteki:

  
Splošne nastavitve uvoza podatkov
  
  Slika 4: Splošne nastavitve uvoza podatkov

Nato nadaljujemo s preslikavo podatkov iz datoteke v ustrezne podatke za prodajno akcijo, ki jih bomo uvozili.

Preslikavo uredimo po vrsti najprej za stolpec A, nato B, C, itd. do zadnjega stolpca v datoteki.

Če imamo v stolpcu A v naši datoteki shranjeno zaporedno številko vrstice bomo prvi stolpec preskočili, kot prikazano na sliki in potrdili s klikom na gumb >>

  
V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o zaporedni vrstici v datoteki, ki ga bomo preskočili
  
  Slika 5: V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o zaporedni vrstici v datoteki, ki ga bomo preskočili

Preslikava podatka o zaporedni vrstici artikla se shrani v tabelo na desni strani in nato nadaljujemo s preslikavo zapisa v stolpcu B iz naše datoteke. V stolpcu B se nahaja podatek o šifri artikla kar bomo tudi ustrezno določili. Preslikavo potrdimo ter nadaljujemo s preslikavo zapisa iz stolpca C, v katerem je shranjen naziv, ki za uvoz prodajne akcije ni potreben tako, da bomo ta stolpec preskočili. Tako nadaljujemo dokler ne uredimo preslikave za vse stolpce iz datoteke, ki jih bomo uvozili v program:

  
Preslikava podatkov iz stolpcev A, B in C končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca D
  
  Slika 6: Preslikava podatkov iz stolpcev A, B in C končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca D

Ko smo uredili preslikavo podatkov za vse stolpce iz datoteke nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej >

3. DODATNI PODATKI

Odpre se nam stran z dodatnimi možnostmi kjer lahko vsem prodajnim akcijam v datoteki določimo za katero skupino artiklov oz. skupino kupcev le te veljajo.

  
Dodatne nastavitve pred potrditvijo uvoza podatkov
  
  Slika 7: Dodatne nastavitve pred potrditvijo uvoza podatkov

Skupino artiklov ali skupino kupcev določimo le v kolikor želimo vse prodajne akcije nastaviti za isto skupino kupcev oz. skupino artiklov.

V kolikor želimo videti povzetek preslikave podatkov oz. pripravljeno strukturo prodajnih akcij, ki jih bomo uvozili lahko na tem mestu kliknemo na povezavo Prikaži podatke, kot kaže slika:

  
Prikaz podatkov prodajnih akcij, ki jih bomo uvozili
  
  Slika 8: Prikaz podatkov prodajnih akcij, ki jih bomo uvozili

Ko smo vse nastavili potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb Dokončaj, kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Kliknite tukaj za upload manjkajoče slike
  
  Slika 9: Uvoz podatkov potrdimo s klikom na gumb "Dokončaj"

Po končanem uvozu program izpiše povzetek uvoza z dodatnimi pojasnili:

  
Povzetek uvoza proadjnih akcij iz datoteke
  
  Slika 10: Povzetek uvoza proadjnih akcij iz datoteke

Za uvoz prodajne akcije mora v datoteki biti vsaj stolpec s podatki o šifri artikla, skupini kupca, skupini artikla ali oznako skladišča!

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024