Privilegiji na uporabniku za avansne račune

Novemu ali že obstoječemu uporabniku, ki bo delal v meniju |Prodaja |Avansni računi je potrebno dodeliti ustrezne privilegije za delo z omenjenim dokumentom.

Privilegije dodamo v meniju |Partnerji |Uporabniki, kjer si uporabnika izberemo in odpremo ustrezni zavihek Privzeti uporabniški privilegiji:

  
Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za naročila kupcev
  
  Slika 1: Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za naročila kupcev

1.1 Osnovni privilegiji za delo z avansnimi računi

1. Za sam pregled in avansnih računov lahko uporabniku dodelimo naslednji privilegij:

2. Za pregled in izstavljanje naročil kupca pa obkljukamo še dodatno:

V primeru, ko imamo materialno poslovanje in razknjižbo blaga lahko dodamo še privilegij za dodajanje artiklov:

V primeru da naredimo avansni račun, kjer želimo navesti kupca, sta priporočena nato še naslednja dva:

1.2 Dodatni privilegiji za delo z avansnimi računi

Zgoraj našteti so osnovni privilegiji za delo z avansnimi računi. Lahko pa uporabniku dodelimo dodatne, ki načeloma ne vplivajo samo na avansne račune ampak še na ostale prodajne dokumente:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024