Registracija posameznega racuna za ePobot

Program omogoča tudi registracijo posameznega računa za ePobot.

To lahko naredimo tako, da na samem računu izberemo ustrezni krog, tip obveznosti in upoštevanje le prejetih računov, ki niso v celoti zaprti.

Prikaz na spodnjih slikah:

  
Izbira kroga za ePobot na samem računu
  
  Slika 1: Izbira kroga za ePobot na samem računu

  
Izbira tipa obveznosti na samem računu
  
  Slika 2: Izbira tipa obveznosti na samem računu

Tako, kot smo krog pobota in tip obveznosti dodali ju lahko tudi pobrišemo s klikom na brisiKrogInTipObveznosti.gif]

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024