Uvoz izdanih računov iz sistema Si.blagajna

Za uvoz izdanih računov iz sistema Si.blagajna v aplikacijo e-racuni.com, je potrebno urediti:

  1. Nastavitve na strani blagajniškega sistema Si.blagajna [1]
  2. Nastavitve v spletni aplikaciji e-racuni.com [2]

 

1. Nastavitve v Si.blagajni

V Si.blagajna je potrebno v Nastavitve pod "Elektronski naslov računovodstva" vpisati mail: "DŠ@e-racuni.com".

DŠ predstavlja davčno številko vašega podjetja. Primer: 12345678@e-racuni.com.

To storite pod zavihkom Računovodstvo:

  
Vnos e-pošte
  
  Slika 1: Vnos e-pošte

S klikom v okence zraven izbire, boste s kljukico označili katere podatke boste pošiljali:

  
Izbira vrste podatkov
  
  Slika 2: Izbira vrste podatkov

S klikom na gumb Shrani, se bodo shranile nastavitve za mesečno pošiljanje podatkov.

1.1 Pošiljanje podatkov za določeno obdobje

V Si.blagajna je potrebno v Nastavitve pod "Pošlji podatke ročno za določeno obdobje." izbrati gumb Izberi.

Odpre se okno, kjer pod "Izberite mesec" izberete obdobje, za katero želite pošiljanje podatkov in tako kot prej, izberete še vrste podatkov in elektronski naslov v obliki DŠ@e-racuni.com.

  
Okno za vnos obdobja pošiljanja podatkov
  
  Slika 3: Okno za vnos obdobja pošiljanja podatkov

S klikom na gumb OK in Shrani, se bodo shranile nastavitve za pošiljanje podatkov za določeno obdobje.

 

2. Nastavitve v e-racuni.com

V kolikor je v predogledu prejete pošte priložena tudi XLS datoteka, izberete gumb Uvozi POS račune (Si.blagajna):

  
Gumb za uvoz POS računov iz Si.blagajna
  
  Slika 4: Gumb za uvoz POS računov iz Si.blagajna

Po kliku na gumb se pojavi okno z dodatnimi nastavitvami:

  
Okno z dodatnimi nastavitvami
  
  Slika 5: Okno z dodatnimi nastavitvami

Izbira se lahko med naslednjimi nastavitvami:


Po kliku na gumb Zaženi uvoz se bo zagnal uvoz izdanih računov iz Excel datoteke:

  
Uvoz izdanih računov iz Excel datoteke
  
  Slika 6: Uvoz izdanih računov iz Excel datoteke

Po končani obdelavi se odpre okno z rezultati uvoza:

  
Rezultati uvoza
  
  Slika 7: Rezultati uvoza

V primeru napak, se izpišejo, posamezno za vsak račun:

  
Napake pri uvozu računov
  
  Slika 8: Napake pri uvozu računov

Uspešno uvoženi računi so vidni v meniju |Prodaja |Računi.

Veza na kupca in artikel se ustvari, v kolikor v šifrantu programa e-racuni.com obstajajo ustrezni podatki.

Pri uvozu se med drugim preverja tudi:

  • manjkajoči podatki v datoteki (številka računa, oznaka poslovne enote)
  • pravilnost številke dokumenta
  • ali v programu e-racuni.com že obstaja račun s številko dokumenta, ali EOR, kot je to zapisano v datoteki

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024