Vodenje zalog po LOT številkah

V programu e-računi je mogoče voditi zaloge tudi po LOT številkah in pripadajočem roku trajanja. Kaj je potrebno v programu nastaviti in upoštevati za pravilno razknjiževanje zaloge po LOT številkah preberite v naslednjih podpoglavjih:

 

1. Nastavitve artikla za uporabo LOT številk

V kolikor bi želeli za artikel voditi zalogo po LOT številkah je potrebno pri vnosu artikla v šifrant označiti dodatno možnost, kot je prikazano na sliki spodaj:

  
Na artikli označimo uporabo LOT številke
  
  Slika 1: Na artikli označimo uporabo LOT številke

V kolikor to nastavitev na artiklu odkljukamo nam bo program pri vnosu prevzema ali dobave za ta artikel ponudil tudi možnost vnosa ali izbire LOT številke.

 

2. Vnos LOT številke ob prevzemu

V kolikor smo na artiklu v našem šifrantu predhodno odkljukali, da se za artikel vodi zaloga tudi po LOT številkah, nam bo program pri dodajanju artikla na prevzem prikazal ustrezno opozorilo in ponudil možnost vnosa le te:

  

S klikom na oznako LOT se nam ponudi možnost vnosa LOT številke in datuma roka uporabe za dotični LOT:

  

Za razliko od serijskih številk, je tukaj mogoče vnesti le eno LOT številko na posamezno postavko na prevzemu. V kolikor imamo torej na prevzemu en artikel z več različnimi LOT številkami, je treba ta artikel dodati na prevzem za vsako LOT številko in prevzeto količino ločeno.

 

3. Izbira ustrezne LOT številke artikla pri dobavi

V kolikor smo naredili prevzem zaloge artikla za katerega vodimo zalogo po LOT številkah in le tega želi prodati, je izbira LOT številke na dobavnici obvezna:

  

Po kliku na oznako LOT nam bo program tudi ponudil izbiro ustreznega LOT-a z rokom trajanja in ustrezno pripadajočo zalogo na skladišču:

  
Izberemo LOT številko in rok trajanja
  
  Slika 5: Izberemo LOT številko in rok trajanja

Ko smo izbrali LOT številko se nam bo ta tudi prikazala neposredno pod dodanim artiklom na dobavnici:

  

 

4. Izbira ustrezne LOT številke artikla pri inventuri oz. popisu zaloge

V kolikor zaloge artiklov vodimo po LOT številkah, je potrebno tudi inventurno količino na popisu zaloge vnesti ustrezno za posamezno LOT številko artikla.

Na samem popisu nas program opozarja na zahtevan vnos LOT št. pri artiklih, za katere zalogo dejansko vodimo tudi po LOT št.:

  
Obvezen vnos LOT št. na popisu zaloge
  
  Slika 7: Obvezen vnos LOT št. na popisu zaloge

Po kliku na šifro artikla nam bo program ponudil možnost vnos količine za posamezno LOT številko:

  
Vpišemo količino za posamezno LOT številko
  
  Slika 8: Vpišemo količino za posamezno LOT številko

Ko smo izbrali LOT številko se nam bo ta tudi prikazala neposredno pod dodanim artiklom na popisu:

  

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024