Vplačilni računi DURS-a - pravne osebe

Davek od dohodkov pravnih oseb:

Davek na dodano vrednost:

Davek na izplačane plače: Dohodnina: Prispevki za zdravstveno zavarovanje: Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Prispevki za starševsko varstvo: Prispevki za zaposlovanje: Prispevki za poškodbe pri delu:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024