Online plačevanje preko SumUp v mobilni aplikaciji

E-računi mobilna apliikacija omogoča tako tisk na podprte bluetooth tiskalnike, kot tudi uporabo plačilnega terminala SumUp Air.

1.1 Povezava in vzpostavitev terminala SumUp

Povezava kartičnega čitalca za uporabo v mobilni aplikaciji je preprosta in opisana v naslednjih 4ih korakih:

1. Povežemo čitalec SumUp z našo Android napravo, kjer uporabljamo mobilno aplikacijo. Povezavo naredimo v nastavitvah mobilne naprave v nastavitvah Bluetooth.

2. Odpremo aplikacijo Mobilni računi SI na mobilnem telefonu in izberemo levo zgoraj meni z večimi možnostmi ter sekcijo SumUp nastavitve.

  
SumUp nastavitve
  
  Slika 1: SumUp nastavitve

3. Povežemo čitalec kartic s klikom na naslednji gumb:

  
Poveži čitalec kartic
  
  Slika 2: Poveži čitalec kartic

Po vnosu podatkov za prijavo v SumUp račun bo čitalec uspešno povezan.

  
Vnos podatkov za SumUp račun
  
  Slika 3: Vnos podatkov za SumUp račun

4. Povezava s SumUp računom je uspešno vzpostavljena in lahko povežemo nastavimo še čitalec kartic.

  
Nastavitev čitalca kartic
  
  Slika 4: Nastavitev čitalca kartic

  
Nastavitev čitalca kartic
  
  Slika 5: Nastavitev čitalca kartic


1.2 Uporaba terminala pri izstavljanju računov

V spletni aplikaciji e-racuni.com si v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetje |Načini plačila omogočimo način plačila SumUp. Po prijavi v aplikacijo Mobilni računi SI bo tako ta način plačila na voljo pri izstavitvi računa.

Pripravimo nov račun in izberemo način plačila SumUp.

  
Plačilo s SumUp
  
  Slika 6: Plačilo s SumUp

Program nas takoj preusmeri na plačilo računa, istočasno se na čitalcu kartice izpiše znesek, ki ga more kupec plačati.

  
Plačilo s SumUp
  
  Slika 7: Plačilo s SumUp

Po uspešnem plačilu se račun natisne na povezani bluetooth tiskalnik.

1.3 Preklic plačila na SumUp terminal

V primeru, da bi želeli plačilo preklicati oz. je plačilo neuspešno izberem na čitalcu kartice gumb, ki ga uporabljamo za vklop čitalca.

  
Preklic plačila s SumUp
  
  Slika 8: Preklic plačila s SumUp

  
Preklic plačila s SumUp
  
  Slika 9: Preklic plačila s SumUp

Zopet smo preumerjeni v aplikacijo Mobilni računi SI in nadaljujemo s poslovanjem.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024