Uporabniški privilegiji

V tem poglavju so našteti vsi uporabniški privilegiji in funkcije, ki jih posamezni privilegiji dostopa omogočajo.

Konkreten uporabnik programa lahko uporablja vse funkcije programa, ki mu jih omogočajo dodeljeni privilegiji.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019