Uporabniški privilegiji

V tem poglavju so našteti vsi uporabniški privilegiji in funkcije, ki jih posamezni privilegiji dostopa omogočajo.

Konkreten uporabnik programa lahko uporablja vse funkcije programa, ki mu jih omogočajo dodeljeni privilegiji.

 

1. Blagajna: beleženje in izdajanje prejemkov/izdatkov

Uporabniki s tem privilegijem imajo dostop do naslednjih funkcij programa:

 

2. Blagajna: pregled prejemkov/izdatkov

Uporabniki s tem privilegijem imajo dostop do naslednjih funkcij programa:

 

3. Blagajna: vnos in spreminjanje šifranta blagajniških mest

Uporabniki s tem privilegijem lahko pregledujejo in urejajo šifrant blagajniških mest.

Funkcije, ki jih omogoča privilegij so:

 

4. Finance: popravki podatkov

Uporabniki s tem privilegijem lahko uporabljajo naslednje funkcije programa:

 

5. Finance: vnos temeljnic in pregled kontnega načrta

Uporabniki s tem privilegijem lahko uporabljajo naslednje funkcije programa:

 

6. Finance: zapiranje in knjiženje temeljnic

Uporabniki s tem privilegijem lahko zapirajo in knjižijo ter odpirajo temeljnice v glavni knjigi.

Funkcije, ki jih omogoča privilegij so:

 

7. Partner: brisanje partnerjev

Privilegij omogoča naslednje funkcije:

 

8. Rezervacije: pregled in iskanje

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019