Uvoz elektronskih izpiskov prometa na TR

Program podpira avtomatski uvoz datoteke z izpiskom prometa na TR. Ker slovenske banke pri tem uporabljajo različne standarde izmenjave podatkov je v programu implementiran uvoz podatkov datotek več slovenskih bank. Pri nekaterih bankah pa je uvoz podatkov mogoč avtomatsko saj se program sam poveže z bančnim strežnikom in uvozi nove izpiske prometa na vašem transakcijskem računu.

  
Izbira banke pri uvozu izpiskov prometa na TR
  
  Slika 1: Izbira banke pri uvozu izpiskov prometa na TR

Trenutno so uradno podprti uvozi podatkov iz spodaj naštetih programov slovenskih bank. Uvozi podatkov s strani drugih bank ali programov niso preverjeni oz. uradno podprti. Če želite uporabljati uvoz podatkov z banke, ki ni na spodnjem spisku kontaktirajte uporabniško podporo na e-mail info@e-racuni.com [mailto:info@e-racuni.com] za brezplačno implementacijo uvoza bančnih izpiskov s strani vaše banke.

In pa ostali uvozi izpiskov, ki niso vezani na spletno banko ampak druge spletne sisteme, ki omogočajo izvoze izpiskov:

 

1. Abanka ABACOM

  
Uvoz izpiskov prometa -ABACOM
  
  Slika 2: Uvoz izpiskov prometa -ABACOM

 

2. Banka Koper

Banka Koper v programu INET ne omogoča direktnega izvoza datoteke z elektronskim izpiskom prometa na transakcijskem računu.

Kljub temu pa je pri banki možno naročiti, da vam preko elektronske pošte dnevno posreduje datoteko z izpiskom prometa na transakcijskem računu.

Datoteko, ki jo prejmete s strani Banke Koper je mogoče uvoziti v program tako, da uporabite funkcijo za enostaven uvoz izpiskov iz programa Proklik [5].

 

3. NKBM Poslovni Bank@Net BAP WEB

Uvoz izpiskov iz aplikacije NKBM BAP WEB poteka bodisi ročno s prenosom datoteke v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime, geslo in kodo s kartice SecureID in se program sam poveže z bančnim strežnikom.

  
Uvoz izpiskov prometa iz aplikacije NKBM BAP WEB
  
  Slika 3: Uvoz izpiskov prometa iz aplikacije NKBM BAP WEB

3.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa BAP WEB shranite izpisek na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

3.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje PIN + enkratno geslo  pa vpišete najprej 4-mestno PIN kodo, ki ji sledi 6 cifer, ki jih prepišete s kartice SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika NKBM se program poveže s strežnikom NKBM in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

 

4. NKBM Poslovni Bank@Net EPP3

  
Uvoz izpiskov iz programa EPP / EPP3
  
  Slika 4: Uvoz izpiskov iz programa EPP / EPP3

 

5. NLB Proklik

5.1 Izvoz izpiskov iz Proklika

Preden uvozimo izpiske se prijavimo v Proklik in v programu Proklik na levi strani v meniju izberemo opcijo |Izpiski.

Nato vnesemo datumski kriterij za izvoz izpiskov ter označimo izpiske, ki jih želimo izvoziti v datoteko. Ko izberemo izpiske kliknemo na desni gumb miške in izberemo opcijo |Izvoz (glej sliko).

  
Izvoz izpiskov iz programa Proklik (Halcom e-Bank).
  
  Slika 5: Izvoz izpiskov iz programa Proklik (Halcom e-Bank).


5.2 Uvoz Proklik-ovih izpiskov v e-obračune

V e-obračunih izberemo izberemo opcijo za uvoz izpiskov iz Proklik-a. Prikaže se nam naslednja vnosna maska:

  
Uvoz izpiskov iz programa Proklik v e-obračune
  
  Slika 6: Uvoz izpiskov iz programa Proklik v e-obračune

Program nudi dve možnosti za uvoz izpiskov iz programa ProKlik:

Če uporabljate enostaven uvoz izpiskov, mora program sam ugotoviti številko izpiska. Številko izpiska program ugotovi na podlagi števila že uvoženih izpiskov, ki si sledijo v časovnem zaporedju.

V primeru, da naknadno uvozite izpisek za preteklo obdobje bo program kasnejšim izpiskom avtomatsko spremenil zaporedne številke za uskladitev zaporednih številk.

Zaradi navedenih lastnosti enostavnega uvoza vam priporočamo, da v kolikor je to možno, vedno uporabljate uvoz izpiskov za več dni hkrati v kombinaciji dveh datotek TXT in COV.

 

6. NLB Proklik Plus

V programu Proklik Plus se uporablja enak format datoteke, kot v programu NKBM BAP WEB [3]. Ročni uvoz izpiskov oz. datoteke s prometom na TR poteka na enak način, kot iz programa NKBM BAP WEB [3].

 

7. Probanka Poslovni Prosplet

Uvoz izpiskov iz aplikacije Probanka Prosplet poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime in kodo s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

  
Uvoz izpiskov iz Prospleta
  
  Slika 7: Uvoz izpiskov iz Prospleta

7.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa Prosplet shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

7.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo  pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika Probanke se program poveže s strežnikom Probankinega Prospleta in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

Pred uvozom izpiskov preverite ali imate v Prosplet-u vklopljeno možnost izvoza izpiskov. V kolikor to ni mogoče kontaktirajte vašega referenta na Probanki.

 

8. Raiffeisen KREKOVA BANKA d.d.

Na spletni strani programa EuReKa, je potrebno najprej sneti oz. izvoziti datoteko z izpiskom prometa. To storite tako, da kliknete na rdečo puščico(slika spodaj) in datoteko shranite na vaš disk.

  
Spletna stran programa EuReKa
  
  Slika 8: Spletna stran programa EuReKa

Ko ste to storili pa preko menija |Banka |Uvoz prometa s klikom na povezavo EuReKa pridete do maske, kot jo kaže spodnja slika:

  
Uvoz izpiska prometa iz programa EuReKa v naš program
  
  Slika 9: Uvoz izpiska prometa iz programa EuReKa v naš program

V tej maski s klikom na gumb Browse poiščete datoteko oz. izpisek, ki ste ga predhodno shranili. Nato kliknete na gumb Uvoz podatke in postopek uvoza je končan.

 

9. SKB NET

Uvoz izpiskov iz spletne aplikacije SKB NET poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime in kodo s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

  
Uvoz izpiskov iz SKB NET
  
  Slika 10: Uvoz izpiskov iz SKB NET

9.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa SKB NET shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

9.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo  pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika SKB NET se program poveže s strežnikom SKB NET in preveril izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

 

10. PRO SKB NET

Uvoz izpiskov iz spletne aplikacije PRO SKB NET poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT, bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime(identifikacijsa številka) in kodo(varnostno geslo) s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

  
Uvoz izpiskov iz PRO SKB NET
  
  Slika 11: Uvoz izpiskov iz PRO SKB NET

10.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa PRO SKB NET shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

10.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime oz. identifikacijsko številko, ki vam jo je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo  pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika PRO SKB NET se program poveže s strežnikom PRO SKB NET in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

 

11. PayPal

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz PayPal računa je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

  
Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz PayPal računa
  
  Slika 12: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz PayPal računa

Opcija za uvoz datoteke s transakcijami iz PayPal računa je na voljo šele potem, ko smo v seznam naših bančnih računov dodali tudi elektronski bančni račun po navodilih na strani Plačilni račun PayPal

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili v program:

uvozPayPalIzbiraDatoteke.gif

Pri uvozu imamo na izbiro še naslednje nastavitve:

Bančni računIzberemo naziv bančnega oz. elektronskega bančnega računa za katerega uvažamo transakcije. Predhodno smo ga vnesli v šifrant plačilnih računov
Izberite format datuma v datotekiIzberemo format zapisa datuma v datoteki, ki jo bomo uvozili. To je pomembno za pravilen uvoz datuma posameznih transakcij
Dodatne možnostiObkljukamo, če želimo uvoziti provizijo prometa, kot odliv

Uvoz transakcij iz PayPal priporočamo na osnovi datoteke v formatu *.csv, ki jo izvozimo iz PayPal računa po nalednjih navodilih:

  • kliknemo na meni Reports
  • nato izberemo na levi strani meni Activity downloads
  • na desni strani v zavihku "Transaction type" nato izberemo All transactions, izberemo obdobje v zavihku Date range za katero bomo izvozili transakcije in format datoteke CSV
  • kliknemo na gumb "Create report" ter počakamo, da se poročilo izdela. Datoteko nato shranimo na računalnik in uvozimo v program

  
Izvoz transakcij v CSV datoteko za uvoz v program e-racuni
  
  Slika 13: Izvoz transakcij v CSV datoteko za uvoz v program e-racuni

 

12. Overseas

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz Overseas računa je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

  
Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz aplikacije kurirske službe Overseas
  
  Slika 14: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz aplikacije kurirske službe Overseas

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za vnos podatkov Overseas računa pri čemer imamo na voljo tudi izbiro Overseas računa za katerega želimo narediti uvoz transakcij, kot kaže slika:

  
izbira datoteke za uvoz izpiskov kuriske službe Overseas
  
  Slika 15: izbira datoteke za uvoz izpiskov kuriske službe Overseas

Bančni računIzberemo naziv bančnega oz. plačilnega računa kurirske službe Overseas za katerega uvažamo transakcije.

Opcija za uvoz datoteke s transakcijami iz Overseas računa je na voljo šele potem, ko smo v seznam naših bančnih računov dodali tudi bančni oz. plačilni račun, ki ga imamo odprtega pri kurirski službi Overseas:

  
Vnos plačilnega računa za Overseas
  
  Slika 16: Vnos plačilnega računa za Overseas

Po kliku na to opcijo se odpre maska za vnos podatkov računa kurirske službe Overseas, kjer lahko nastavimo tudi konte za knjiženje izpiskov te kurirske službe:

  
Izberemo datoteko za uvoz ter dodatne možnosti
  
  Slika 17: Izberemo datoteko za uvoz ter dodatne možnosti

 

13. Iz XLS datoteke (Excel preglednica)

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz XLS datoteke je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

  
Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo pripravimo v Excelu
  
  Slika 18: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo pripravimo v Excelu

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili v program:

uvozXLSIzbiraDatoteke.gif

Pri uvozu imamo na izbiro še naslednje nastavitve:

Bančni računIzberemo naziv bančnega oz. elektronskega bančnega računa za katerega uvažamo transakcije iz datoteke. Predhodno smo ga vnesli v šifrant plačilnih računov
Izberite format datuma v datotekiIzberemo format zapisa datuma v datoteki, ki jo bomo uvozili. To je pomembno za pravilen uvoz datuma posameznih transakcij
Dodatne možnostiObkljukamo, če smo v prvo vrstico vnesli podatke z nazivi stolpcev

Za pravilen uvoz podatkov je potrebno datoteko pripraviti v ustrezni strukturi. Zaporedje stolpcev s podatki mora biti točno takšno, kot prikazano:

  
Predpisano zaporedje stolpce v excel datoteki
  
  Slika 19: Predpisano zaporedje stolpce v excel datoteki

  • Primer datoteke izpiska v Excelu:

excelIzpisekEracuni.xls
Velikost: 6,00 kB

 

14. Uvoz izpiskov prometa XLS s pomočjo čarovnika

Datoteko pripravljeno v preglednici (Excel, ODT, CSV...) z vsebujočimi izpiski je mogoče neposredno uvoziti v spletno aplikacijo brez predhodnega urejanja upodatkov.

Uvoz se pripravi s pomočjo čarovnika, kjer je potrebno določiti preslikavo stolpcev iz datoteke v podatke na izpisku. Preslikavo si program zapomni in v koliko vam banka vedno pošilja podatke v enakem formatu, naslednjič preslikavo le preverite in nadaljujete na naslednji korak.

Funkcionalnost je namenjena vsem uporabnikom, kateri si lahko izpiske iz banke izvozijo v preglednici in iščejo hiter in enostaven način uvoza. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

V meniju |Banka |Uvoz izpiskov izberemo povezavo Uvoz izpiska iz datoteke oz. preglednice (XLS, CSV, ODS, ...) in uvozimo datoteko z izpiski na mestu kjer kaže slika:

  
Izbira možnosti
  
  Slika 20: Izbira možnosti

Ker uporabniki v preglednici vodijo podatke v povsem različnih strukturah nam pri samem uvozu podatkov pomaga "čarovnik", ki nas vodi čez postopek preoblikovanja strukture podatkov v ustrezno strukturo za uvoz v program.

V nadaljevanju je opisan postopek uvoza podatkov po korakih, kot jih predlaga čarovnik za pripravo ustrezne strukture datoteke:

1. IZBIRA IN UVOZ DATOTEKE

Izberemo bančni račun in datoteko, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku in jo uvozimo s klikom na Naprej.

  
Izbira datoteke za uvoz izpiskov v XLS
  
  Slika 21: Izbira datoteke za uvoz izpiskov v XLS

V primeru, da datoteka ni v ustreznemu datotečnem formatu ali pa ta ne vsebuje podatkov nas program na to opozori. Podobno velja tudi v primeru, če je v datoteki več, kot 10.000 vrstic saj je to omejitev pri uvozu podatkov.

  
Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov
  
  Slika 22: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov

2. KONTROLA PODATKOV

Ko smo datoteko uvozili sledi kontrola podatkov in ustrezna preslikava podatkov iz posameznih stolpcev iz datoteke v ustrezne podatke za pripravo izpiskov. S to preslikavo nedvoumno določimo katere podatke iz datoteke želimo uvoziti na izpisek in kateri podatek na izpisku predstavlja podatek v posameznem stolpcu v datoteki.

V tabeli na levi strani so na voljo vsi možni atributi oz. podatki izpiska, ki jih lahko uvozimo v program in jih sicer lahko tudi pri ročnem kreiranju izpiska v programu nastavimo.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 23: Kontrola podatkov in preslikava

Kot je razvidno iz zgornje slike se v naši datoteki v stolpcu A nahaja podatek o datumu. V tabeli na levi strani tako izberemo atribut datum prometa in s klikom na gumb >> potrdimo preslikavo podatka v stolpcu A iz datoteke v datum prometa, ki se tako prenese v desno tabelo.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 24: Kontrola podatkov in preslikava

Preslikavo podatkov uredimo po vrsti od stolpca A naprej do zadnjega stolpca v datoteki. V levi tabeli tako kliknemo na oz. izberemo prvi podatek, ki ga predstavlja stolpec A v naši datoteki, nato izberemo v levi tabeli podatek, ki ga predstavlja stolpec B v naši datoteki in tako nadaljujemo dokler nimamo v desni tabeli celoten seznam podatkov (stolpcev iz datoteke), ki jih bomo uvozili v program. V kolikor se v datoteki nahaja stolpec s podatkom, ki ga ne bomo uvažali, ker za uvoz izpiska ni pomemben, bomo za vsak tak stolpec v tabeli na levi strani izbrali (preskoči stolpec). To oznako lahko uporabimo večkrat medtem, ko ostale podatke iz leve tabele lahko uporabimo samo enkrat.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 25: Kontrola podatkov in preslikava

V kolikor smo se pri preslikavi podatka zmotili lahko le to prekličemo tako ,da kliknemo v desni tabeli na oznako podatka, ki je napačno nastavljen in kliknemo na gumb <<. V kolikor podatek, ki smo ga odstranili iz desne tabele ni bil zadnji po vrsti, se bo preostalim oznakam podatkov ponastavila oznaka stolpca.

Primer: v seznamu preslikav imamo nastavljeno za stolpec A -> Datum prometa, B -> preskoči stolpec in C -> Znesek priliva. Preslikavo stolpca B bomo odstranili oz. povrnili s čimer bo zaporedje preslikanih podatkov A -> Datum prometa in B -> Znesek priliva

V kolikor je v datoteki npr. 15 stolpcev in od tega zadnjih 10 nepomembnih, se lahko naredi priprava podatkov za uvoz brez urejanja preslikava teh zadnjih 10 stolpcev. Potrebno je urediti preslikavo le za stolpce s podatki, ki so ključni za pripravo dokumenta ostale pa lahko preskočimo.

Nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. Kadarkoli pa se lahko tudi vrnemo korak nazaj s klikom na Nazaj.

3. UVOZ PODATKOV

Po zaključeni preslikavi je na voljo končno preverjanje in potrditev pred uvozom. S pomočjo čarovnika se lahko uvozi nove bančne izpiske oz. mogoče je dodati nove transakcije na obstoječe bančne izpiske.


  
Končni pregled podatkov
  
  Slika 26: Končni pregled podatkov

S klikom na Naprej nadaljujemo na zadnji korak v čarovniku za prikaz rezultata.


4. PRIKAZ REZULTATA

V zadnjem koraku nam program prikaže pregled vseh informacij o uvozu izpiskov (število uvoženih) in morebitna opozorila.

  
Pregled in potrditev
  
  Slika 27: Pregled in potrditev

V kolikor bi želeli preklicati celoten postopek uvoza izpiskov in zapreti čarovnik brez sprememb, kliknemo na gumb Prekliči, ki je na voljo na vsakem koraku.

 

15. Uvoz izpiskov prometa PayPal s pomočjo čarovnika

Datoteko pripravljeno v preglednici (Excel, ODT, CSV...) z vsebujočim prometom je mogoče neposredno uvoziti v spletno aplikacijo brez predhodnega urejanja podatkov.

Uvoz se pripravi s pomočjo čarovnika, kjer je potrebno določiti preslikavo stolpcev iz datoteke v podatke na prometu. Preslikavo si program zapomni in v kolikor si izvozite iz PayPal aplikacije vedno podatke v enakem formatu, naslednjič preslikavo le preverite in nadaljujete na naslednji korak.

Funkcionalnost je namenjena vsem uporabnikom, ki si lahko izpiske iz uporabniškega vmesnika PayPal izvozijo v preglednico in iščejo hiter in enostaven način uvoza brez nepotrebnega prestrukturiranja podatkov v sami datoteki. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

V meniju |Banka |Uvoz izpiskov izberemo povezavo Uvoz PayPal datoteke in uvozimo datoteko z izpiski na mestu, kot kaže slika:

  
Izbira možnosti
  
  Slika 28: Izbira možnosti

Ker lahko uporabniki izvozijo podatke iz PayPal računa v povsem različnih strukturah nam pri samem uvozu podatkov pomaga "čarovnik", ki nas vodi čez postopek preoblikovanja strukture podatkov v ustrezno strukturo za uvoz v program.

V nadaljevanju je opisan postopek uvoza podatkov po korakih, kot jih predlaga čarovnik za pripravo ustrezne strukture datoteke:

1. IZBIRA IN UVOZ DATOTEKE

Izberemo PayPal račun in datoteko, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku ter jo uvozimo s klikom na Naprej.

  
Izbira datoteke za uvoz izpiskov za PayPal
  
  Slika 29: Izbira datoteke za uvoz izpiskov za PayPal

V primeru, da datoteka ni v ustreznemu datotečnem formatu ali pa ta ne vsebuje podatkov nas program na to opozori. Podobno velja tudi v primeru, če je v datoteki več, kot 10.000 vrstic saj je to omejitev pri uvozu podatkov.

  
Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov
  
  Slika 30: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov

2. KONTROLA PODATKOV

Ko smo datoteko uvozili sledi kontrola podatkov in ustrezna preslikava podatkov iz posameznih stolpcev iz datoteke v ustrezne podatke za pripravo izpiskov. S to preslikavo nedvoumno določimo katere podatke iz datoteke želimo uvoziti na izpisek in kateri podatek na izpisku predstavlja podatek v posameznem stolpcu v datoteki.

V tabeli na levi strani so na voljo vsi možni atributi oz. podatki izpiska, ki jih lahko uvozimo v program in jih sicer lahko tudi pri ročnem kreiranju izpiska v programu nastavimo.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 31: Kontrola podatkov in preslikava

Kot je razvidno iz zgornje slike se v naši datoteki v stolpcu A nahaja podatek o datumu. V tabeli na levi strani tako izberemo atribut datum prometa in s klikom na gumb >> potrdimo preslikavo podatka v stolpcu A iz datoteke v datum prometa, ki se tako prenese v desno tabelo.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 32: Kontrola podatkov in preslikava

Preslikavo podatkov uredimo po vrsti od stolpca A naprej do zadnjega stolpca v datoteki. V levi tabeli tako kliknemo na oz. izberemo prvi podatek, ki ga predstavlja stolpec A v naši datoteki, nato izberemo v levi tabeli podatek, ki ga predstavlja stolpec B v naši datoteki in tako nadaljujemo dokler nimamo v desni tabeli celoten seznam podatkov (stolpcev iz datoteke), ki jih bomo uvozili v program. V kolikor se v datoteki nahaja stolpec s podatkom, ki ga ne bomo uvažali, ker za uvoz izpiska ni pomemben, bomo za vsak tak stolpec v tabeli na levi strani izbrali (preskoči stolpec). To oznako lahko uporabimo večkrat medtem, ko ostale podatke iz leve tabele lahko uporabimo samo enkrat.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 33: Kontrola podatkov in preslikava

V kolikor smo se pri preslikavi podatka zmotili lahko le to prekličemo tako, da kliknemo v desni tabeli na oznako podatka, ki je napačno nastavljen in nato na gumb <<. V kolikor podatek, ki smo ga odstranili iz desne tabele ni bil zadnji po vrsti, se bo preostalim preslikavam podatkov ponastavila oznaka stolpca.

Primer: v seznamu preslikav imamo nastavljeno za stolpec A -> Datum prometa, B -> preskoči stolpec in C -> Namen plačila. Preslikavo stolpca B bomo odstranili oz. povrnili s čimer bo zaporedje preslikanih podatkov A -> Datum prometa in B -> Namen plačila

V kolikor je v datoteki npr. 15 stolpcev in od tega zadnjih 10 nepomembnih, se lahko naredi priprava podatkov brez urejanja preslikave teh zadnjih 10 stolpcev. Potrebno je urediti preslikavo le za stolpce s podatki, ki so ključni za pripravo dokumenta ostale pa lahko preskočimo.

Nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. Kadarkoli pa se lahko tudi vrnemo korak nazaj s klikom na Nazaj.

3. UVOZ PODATKOV

Po zaključeni preslikavi je na voljo končno preverjanje in potrditev pred uvozom. S pomočjo čarovnika se lahko uvozi nove PayPal izpiske oz. je mogoče dodati nove transakcije na obstoječe PayPal izpiske.


  
Končni pregled podatkov
  
  Slika 34: Končni pregled podatkov

S klikom na Naprej nadaljujemo na zadnji korak v čarovniku za prikaz rezultata.


4. PRIKAZ REZULTATA

V zadnjem koraku nam program prikaže pregled vseh informacij o uvozu izpiskov (število uvoženih) in morebitna opozorila.

  
Pregled in potrditev
  
  Slika 35: Pregled in potrditev

V kolikor bi želeli preklicati celoten postopek uvoza izpiskov in zapreti čarovnik brez sprememb, kliknemo na gumb Prekliči, ki je na voljo na vsakem koraku.

 

16. Uvoz izpiskov prometa DPD s pomočjo čarovnika

Datoteko pripravljeno v preglednici (Excel, ODT, CSV...) z vsebujočim prometom je mogoče neposredno uvoziti v spletno aplikacijo brez predhodnega urejanja podatkov.

Uvoz se pripravi s pomočjo čarovnika, kjer je potrebno določiti preslikavo stolpcev iz datoteke v podatke na prometu. Preslikavo si program zapomni in v kolikor si izvozite iz DPD aplikacije oz. vam iz kurirske službe pošljejo podatke vedno v enaki strukturi, naslednjič preslikavo le preverite in nadaljujete na naslednji korak.

Funkcionalnost je namenjena vsem uporabnikom, ki poslujejo s kurirsko službo DPD in seznam transakcij oz. izpiske prejmejo v različnih podatkovnih strukturah. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

V meniju |Banka |Uvoz izpiskov izberemo povezavo Uvoz DPD datoteke - Novo in uvozimo datoteko z izpiski na mestu kjer kaže slika:

  
Izbira možnosti
  
  Slika 36: Izbira možnosti

Ker uporabniki podatke lahko izvozijo v povsem različnih strukturah nam pri samem uvozu podatkov pomaga "čarovnik", ki nas vodi čez postopek preoblikovanja strukture podatkov v ustrezno strukturo za uvoz v program.

V nadaljevanju je opisan postopek uvoza podatkov po korakih, kot jih predlaga čarovnik za pripravo ustrezne strukture datoteke:

1. IZBIRA IN UVOZ DATOTEKE

Izberemo DPD račun in datoteko, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku ter jo uvozimo s klikom na Naprej.

  
Izbira datoteke za uvoz izpiskov za DPD
  
  Slika 37: Izbira datoteke za uvoz izpiskov za DPD

V primeru, da datoteka ni v ustreznemu datotečnem formatu ali pa ta ne vsebuje podatkov nas program na to opozori. Podobno velja tudi v primeru, če je v datoteki več, kot 10.000 vrstic saj je to omejitev pri uvozu podatkov.

  
Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov
  
  Slika 38: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov

2. KONTROLA PODATKOV

Ko smo datoteko uvozili sledi kontrola podatkov in ustrezna preslikava podatkov iz posameznih stolpcev iz datoteke v ustrezne podatke za pripravo izpiskov. S to preslikavo nedvoumno določimo katere podatke iz datoteke želimo uvoziti na izpisek in kateri podatek na izpisku predstavlja podatek v posameznem stolpcu v datoteki.

V tabeli na levi strani so na voljo vsi možni atributi oz. podatki izpiska, ki jih lahko uvozimo v program in jih sicer lahko tudi pri ročnem kreiranju izpiska v programu nastavimo.

Kot je razvidno iz zgornje slike se v naši datoteki v stolpcu A nahaja podatek o datumu. V tabeli na levi strani tako izberemo atribut datum prometa in s klikom na gumb >> potrdimo preslikavo podatka v stolpcu A iz datoteke v datum prometa, ki se tako prenese v desno tabelo.

Preslikavo podatkov uredimo po vrsti od stolpca A naprej do zadnjega stolpca v datoteki. V levi tabeli tako kliknemo na oz. izberemo prvi podatek, ki ga predstavlja stolpec A v naši datoteki, nato izberemo v levi tabeli podatek, ki ga predstavlja stolpec B v naši datoteki in tako nadaljujemo dokler nimamo v desni tabeli celoten seznam podatkov (stolpcev iz datoteke), ki jih bomo uvozili v program. V kolikor se v datoteki nahaja stolpec s podatkom, ki ga ne bomo uvažali, ker za uvoz izpiska ni pomemben, bomo za vsak tak stolpec v tabeli na levi strani izbrali (preskoči stolpec). To oznako lahko uporabimo večkrat medtem, ko ostale podatke iz leve tabele lahko uporabimo samo enkrat.

  
Kontrola podatkov in preslikava
  
  Slika 39: Kontrola podatkov in preslikava

V kolikor smo se pri preslikavi podatka zmotili lahko le to prekličemo tako ,da kliknemo v desni tabeli na oznako podatka, ki je napačno nastavljen in kliknemo na gumb <<. V kolikor podatek, ki smo ga odstranili iz desne tabele ni bil zadnji po vrsti, se bo preostalim oznakam podatkov ponastavila oznaka stolpca.

Primer: v seznamu preslikav imamo nastavljeno za stolpec A -> Datum prometa, B -> preskoči stolpec in C -> Namen plačila. Preslikavo stolpca B bomo odstranili oz. povrnili s čimer bo zaporedje preslikanih podatkov A -> Datum prometa in B -> Namen plačila

V kolikor je v datoteki npr. 15 stolpcev in od tega zadnjih 10 nepomembnih, se lahko naredi priprava podatkov brez urejanja preslikave teh zadnjih 10 stolpcev. Potrebno je urediti preslikavo le za stolpce s podatki, ki so ključni za pripravo dokumenta, ostale pa lahko preskočimo.

Nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. Kadarkoli pa se lahko tudi vrnemo korak nazaj s klikom na Nazaj.

3. UVOZ PODATKOV

Po zaključeni preslikavi je na voljo končno preverjanje in potrditev pred uvozom. S pomočjo čarovnika se lahko uvozi nove DPD izpiske oz. mogoče je dodati nove transakcije na obstoječe DPD izpiske.


S klikom na Naprej nadaljujemo na zadnji korak v čarovniku za prikaz rezultata.


4. PRIKAZ REZULTATA

V zadnjem koraku nam program prikaže pregled vseh informacij o uvozu izpiskov (število uvoženih) in morebitna opozorila.

V kolikor bi želeli preklicati celoten postopek uvoza transakcij oz. izpiskov in zapreti čarovnik brez sprememb, kliknemo na gumb Prekliči, ki je na voljo na vsakem koraku.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024