Posebnosti pri obračunu tujega DDV Madžarska

Madžarska od 1.7.2020 od vseh zavezancev za DDV zahteva elektronsko registracijo vseh izdanih računov in vseh spremememb na računih. Online poročanje se izvaja preko sistema Online Számla [https://onlineszamla.nav.gov.hu/home].

Zavezanci za DDV na Madžarskem se morajo registrirati na portalu Online Számla [https://onlineszamla.nav.gov.hu/home] in pridobiti dostopne podatke za elektronsko registracijo računov.

Podatki za dostop do sistema NAV Online Számla se vnesejo s klikom na dodatne nastavitve.

  
Kliknete na povezavo "Nastavitve za NAV..."
  
  Slika 1: Kliknete na povezavo "Nastavitve za NAV..."

Nato se odpre okence za vnos podatkov za dostop do NAV:

  
Dostopni podatki za NAV Online Számla
  
  Slika 2: Dostopni podatki za NAV Online Számla


Madžarski računovodje ponavadi zahtevajo predhodno testiranje elektronskega poročanja računov. To pomeni, da se najprej registrirate na testnem portalu in šele nato na produkcijskem. V kolikor imate podatke za dostop do testnega portala, potem vpišete uporabniško ime s predpono "test:".

V kolikor izstavljate račune v valuti EUR in obračunavate madžarski DDV morate ob prijavi davčnega zavezanca na Madžarskem vpisati, da za pretvorbo v Forinte uporabljate srednji tečaj Evropske Centralne Banke (ECB).

Na računih, ki jih izstavljate davčnim zavezancem na Madžarsko morate obvezno izpisati obračunani znesek DDV-ja v valuti HUF.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024