Izmenjava podatkov s spletnimi trgovinami

Program omogoča izmenjavo podatkov s spletnimi trgovinami. Izmenjava podatkov poteka v obeh smereh.

Iz spletne trgovine se v program e-računi prenašajo naslednji podatki:

Naročila kupcev se uvozijo v meni |Prodaja |Naročila kupcev, artikli, ki jih v programu še ne vodimo se uvozijo v šifrant artiklov in kupci, ki v programu še niso shranjeni v šifrant kupcev.

Na podlagi uvoženih naročil lahko v programu izstavimo račun in/ali dobavnico za odpremo blaga. Pri tem spremenimo stanje zaloge blaga, ki se nato iz programa e-računi posreduje nazaj v spletno trgovino.

V programu je na voljo tudi možnost izpisa nalepk za odpremo blaga z dostavnimi službami GLS, DPD, Pošta Slovenije, Packeta, itd., dodatno pa lahko v programu tudi spremljamo status odpremljenih pošiljk

Pri prenosu podatkov nazaj v spletno trgovino se prenaša stanje zaloge artiklov iz e-računov v spletno trgovino. Kaj to pomeni in kako to poteka, je opisano na strani Sinhronizacija oz. prenos zaloge v spletno trgovino [1.2]

V programu lahko nastavimo tudi ustrezno preslikavo načinov plačila [1.17] iz spletne trgovine v določen način plačila, ki se uporablja v programu

Izmenjava podatkov s spletno trgovino je na voljo za naslednje standardne platforme:


Poleg standardnih platform za spletne trgovine pa je na voljo tudi integracija s programom Metakocka [1.23]


Izmenjavo podatkov s spletno trgovino aktiviramo pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Procesi in integracija |Elektronske trgovine- sinhronizacija, kjer kliknemo na vrhu na gumb Dodaj elektronsko trgovino in odpre se nam vnosna maska, kot je prikazano na sledeči sliki:

  
Vklop izmenjave podatkov s spletno trgovino
  
  Slika 1: Vklop izmenjave podatkov s spletno trgovino

1.1 Uvoz naročil preko webhookov

Za takojšen uvoz naročil brez zamika je za spletne trgovine WooCommerce in Shopify mogoča uporaba webhookov. Podrobnosti o nastavitvi webhookov si lahko preberete na podstraneh za posamezne spletne trgovine.

Po naročilu stranke je možna implementacija povezave tudi s trgovinami, ki tečejo na drugih platformah. Implementacijo pa lahko izvedejo tudi ponudniki elektronske trgovine tako, da se povežejo na API vmesnik programa e-računi [https://eurofaktura.com/eninvoicing/api-invoicing/].

 

1.2. Sinhronizacija oz. prenos zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino

Poleg prenosa naročil iz spletne trgovine se lahko nastavi tudi način sinhroniziranja oz. prenosa stanja zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino. Sinhronizacija oz. prenos zaloge se sproži ob izdaji dokumenta, ki vpliva na zalogo v programu e-racuni. Dokumenti v programu e-racuni, ki vplivajo na zalogo in ki posledično tudi sprožijo sinhronizacijo zaloge so:

Za pravilen prenos zaloge je potrebno artiklom v spletni trgovini dodeliti kodo SKU oz. unikatni identifikator, ki ga spletna platforma v ta namen uporablja. Ta identifikator pa mora biti identičen šifri artikla v programu e-racuni.com!

Pri prenosu v spletno trgovino se lahko poleg trenutnega stanja zaloge v programu e-racuni upošteva tudi stanje rezervirane zaloge. To pomeni, da se stanje zaloge artikla zmanjša že takoj, ko stranka odda naročilo. Katero stanje zaloge se prenaša v elektronsko trgovino določimo v nastavitvah povezave z elektronsko trgovino, kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Izbira načina sinhronizacije zaloge
  
  Slika 2: Izbira načina sinhronizacije zaloge

Možni načini sinhroniziranja zaloge:

zaloga na skladiščusinhronizira se trenutno stanje zaloge vseh artiklov na skladišču izbranem v nastavitvah elektronske trgovine
zaloga na skladišču minus rezervacijesinhronizira se trenutno stanje zaloge vseh artiklov na skladišču izbranem v nastavitvah elektronske trgovine od katere se odšteje vsa rezervirana zaloga - v nadaljevanju je opis kaj pomeni rezervirana zaloga
celotna zalogasinhronizira se trenutno skupno stanje zaloge vseh artiklov na vseh skladiščih, ki jih vodimo v programu
celotna zaloga minus rezervacijesinhronizira se trenutno skupno stanje zaloge vseh artiklov na vseh skladiščih od katere se odšteje vsa rezervirana zaloga - v nadaljevanju je opis kaj pomeni rezervirana zaloga

Zaloga na skladišču s tipom skladišča "konsignacijsko skladišče/reverzi" se ne upošteva pri sinhronizaciji zaloge!

Če pustimo polje za način sinhroniziranja zaloge prazno, se zaloga ne bo sinhronizirala oz. pošiljala v spletno trgovino

Katera zaloga je rezervirana? Rezervirano zalogo artikla predstavlja seštevek vseh še ne dobavljenih količin artikla iz vseh postavk na odprtih in veljavnih naročilih kupcev. To so naročila kupcev, ki so v statusu odprto naročilo ali v izvedbi

 

1.3. Elektronska trgovina WooCommerce

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi WooCommerce. Pravilno nastavljena povezava in delujoča izmenjava podatkov zagotavlja stalno sinhronizacijo naročil kupcev in zaloge med spletno trgovino in e-računi. Delujoča povezava je tudi predpogoj za namestitev in delovanje Woocommerce plugina, ki omogoča uporabo naprednih funkcij znotraj uporabniškega vmesnika Woocommerce (glej navodila za namestitev Woocommerce plugina [1.3.6]).

Podprte so verzije od 2.4. do 3.6, oziroma tudi vse nadaljne verzije, ki bodo še podpirale "Legacy v3" API.

1.3.1 Nastavitve v WooCommerce

Za vklop izmenjave podatkov z WooCommerce je potrebno najprej aktivirati WooCommerce REST API. Kako se to naredi je razvidno na naslednji povezavi:

https://docs.woothemes.com/document/woocommerce-rest-api/

1.3.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran WooCommerce REST API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika
 2. v nastavitvah za API v WooCommerce aplikaciji je potrebno generirati "consumer secret" in "consumer key"
 3. Consumer secret
 4. Consumer key

Če se uporablja WooCommerce verzije 2.6 ali novejše, je potrebno omogočiti še t.i. "legacy API" oz. API iz prejšnjih verzij WooCommerce. To lahko storimo pod "Nastavitve -> Napredno -> Zastarel API -> Omogoči zastarel API"

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu spodnjega primera. Levo so podatki iz uporabniškega vmesnika WooCommerce, katere vnesemo v našo spletno aplikacijo, kot prikazuje desna stran:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za WooComerce
  
  Slika 3: Nastavitve za izmenjavo podatkov za WooComerce

V kolikor uporabljamo WooCommerce 3.6+ je dovolj, da v polje za URL naslov strežnika vpišemo samo domeno trgovine v obliki https://www.sivalni-stroji.si

1.3.3 Dodatne sinhronizacije, ki so na voljo za platformo WooCommerce in WooCommerce 3.6+

Za uporabnike, ki imajo sinhronizacijo aktivirano za spletno platformo WooCommerce je poleg standardne sinhronizacije na voljo tudi takojšnja sinhronizacija stanja zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino [1.2] in uvoz šifranta artiklov iz spletne trgovine v program e-racuni.com. Za platformo WooCommerce 3.6+ pa dodatno še izvoz šifranta artiklov iz programa e-racuni v spletno trgovino.

Ko smo vnesli nastavitve sinhronizacije in smo sinhronizacijo aktivirali bodo te dodatne sinhronizacije na voljo s klikom na gumb, kot kaže slika:

  
Dodatne možnosti sinhronizacije podatkov
  
  Slika 4: Dodatne možnosti sinhronizacije podatkov

Dodatna možnost "Uvozi šifrant artiklov iz spletne trgovine" ponuja še možnost, kjer si lahko obkljukamo ali želimo, da se podatki artikla, ki so trenutno v spletni aplikaciji e-racuni.com prepišejo z uvoženimi podatki iz trgovine (obkljukamo to možnost) ali ne (je ne obkljukamo)

izvozArtiklov_uvozArtiklov.gif


Dodatna obdelava pri sinhronizaciji s spletno trgovino: "Katere artikle sinhroniziramo" v WooCommerce 3.6+ izvozi vse aktivne artikle pod določenim pogojem:

 • vse artikle (izvoz vseh aktivnih artiklov)
 • artikle, vidne v online trgovini/katalogu (izvoz artiklov, ki so označeni kot vidni v online trgovini/katalogu)
 • artikle, dodane v spletno tržnico (izvoz artiklov, ki so dodani v spletno tržnico za posamezno spletno trgovino )

izvozArtiklov_pogoj3.gif

Dodatno pa imamo v tem sklopu izvoza artiklov še dve opciji:

 • "Dodan oz. spremenjen artikel izvozi/posodobi s spletno trgovino" - če označimo to možnost, se bodo artikli, ki jih spremenimo oz. dodamo v šifrantu artiklov avtomatsko v roku 10 minut posodobili s spletno trgovino
 • "Izvozi akcijske cene artikla" - če izberemo to možnost, se bo za posamezni artikel v spletno trgovino prenesla tudi akcijska cena artikla, ki jo določimo v meniju "Prodaja"->"Prodajne akcije in popusti"

izvozArtiklov3.gif

1.3.4 Nastavitve v WooCommerce: vtičnik za prenos davčne številke kupca

Podatki o kupcu (ime, priimek, naslov, mail, tel.) se nam samodejno prenesejo s podaki na naročilu kupca. Medtem, ko je potrebno za prenos davčne številke kupca, v WooCommerce akitivirati vtičnik za prenos. Vsa navodila za dodajanje vtičnika so dosegljiva na naslednji povezavi [1.3.7].

1.3.5 Uvoz naročil preko Webhookov

Po tem ko vklopite izmenjavo podatkov, se naročila v E-račune prenesejo na približno vsako 1 uro. Če želite, da se naročila v E-račune prenesejo takoj, ko so oddana v spletni trgovini, si lahko vključite sinhronizacijo preko webhookov.

 1. Zgenerirajte Unikatni identifikator "Web Hook URL" v nastavitvah spletne trgovine v E-računih.
 2. Dodajte webhooka v spletni trgovini. Nastavitve -> API -> Webhooki -> Dodaj webhook. (Slika 5) Uporabite spodnje nastavitve:

Ker se ob vklopu webhookov naročila preneseje takoj, se periodična sinhronizacija na 1 uro izklopi. Izvede se le še enkrat na dan (ponoči), da se lahko prenesejo manjkajoča naročila, ki se mogoče niso prenesla zaradi napake pri prenosu preko webhookov. Če webhooki v WooCommercu niso omogočeni, se naročila ne bodo prenašala.

Ob prvem neuspelem poskusu prenosa naročila preko webhooka, se v WooCommercu webhook onemogoči. To je mogoče spremeniti v programski kodi WooCommerca. Za ureditev spremembe povprašajte skrbnika vaše spletne trgovine. Kako je možno izvesti spremembe je opisano na sledeči povezavi:

https://wordpress.stackexchange.com/questions/214868/woocommerce-webhook-disabled-on-its-own/215482

Pri uporabi webhookov se sinhronizirajo tudi statusi. Tako se naročilom ob spremembi statusa v spletni trgovini ta takoj spremeni tudi v E-računih.


  
Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"
  
  Slika 5: Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"

V kolikor smo v nastavitvah sinhronizacije v programu izbrali, da trgovino poganja WooCommerce:

  
Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce
  
  Slika 6: Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce

  
Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WoocCommerce
  
  Slika 7: Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WoocCommerce

V kolikor smo v nastavitvah sinhronizacije v programu izbrali, da trgovino poganja WooCommerce 3.6+:

  
Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce 3.6+
  
  Slika 8: Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce 3.6+

  
Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WooCommerce 3.6+
  
  Slika 9: Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WooCommerce 3.6+

  
 Primer pravilno nastavljenih webhookov v WooCommerce
  
  Slika 10:  Primer pravilno nastavljenih webhookov v WooCommerce

 

1.3.6. E-računi Wordpress Woocommerce razširitev (plugin)

Za uporabnike trgovine Woocommerce smo pripravili posebej Wordpress plugin, ki naredi funkcionalnosti ERP programa e-računi dostopne direktno znotraj uporabniškega vmesnika Wordpress-a.

To pomeni, da lahko znotraj Wordpress-a uporabljamo funkcije, kot so:

1.3.6.1 Namestitev

Pred namestitvijo plugina je potrebno urediti povezavo med Woocommerce in e-racuni.com ter aktivirati web hook za osveževanje naročil v skladu z navodili za povezovanje z Woocommerce [1.3].

 1. Prenos vtičnika (downlod Wordpress plugin)
 2. Prijava v nadzorno ploščo WordPressa in namestitev
 3. Pojdite v razdelek Vtičniki.
 4. Dodaj nov vtičnik.
 5. Naložite vtičnik.
 6. Izberite datoteko.
 7. Namestite vtičnik.
 8. Aktivirajte vtičnik.

  
Dodajnje .zip datoteke vtičnika
  
  Slika 11: Dodajnje .zip datoteke vtičnika

  
Aktivacija vtičnika
  
  Slika 12: Aktivacija vtičnika

  
Uspešna aktivacija
  
  Slika 13: Uspešna aktivacija

1.3.6.2 Vzpostavitev povezave

Ob aktivaciji se preveri povezava na e-račune. Če obstaja povezava, se vtičnik avtomatsko poveže. V primeru, da obstaja več aktivnih povezav, boste morali povezavo izbrati ročno. To lahko storite tako, da sledite naslednjim korakom:

 1. Po aktivaciji vtičnika v WordPressu pojdite v nadzorno ploščo WooCommerce.
 2. V levem meniju WooCommerce izberite razdelek "Nastavitve".
 3. Med razdelkom z nastavitvami boste našli možnost povezave z e-računi ali eurofakturo. Kliknite na to možnost.
 4. Na strani z nastavitvami boste videli seznam obstoječih povezav in izberite željeno
 5. Shranite nastavitve

  
Vtičnik je uspešno povezan
  
  Slika 14: Vtičnik je uspešno povezan

  
Povezava ni uspela
  
  Slika 15: Povezava ni uspela

1.3.6.3 Uporaba

Funkcije plugina so na voljo za posamezna naročila.

Za prikaz razdelka z e-računi funkcijami je potrebno:

 1. Premakniti se pod meni WooCommerce -> Naročila
 2. Izbrati željeno naročilo

  
Razdelek z fukcijami
  
  Slika 16: Razdelek z fukcijami

1.3.6.4 Sinhronizacija naročila

Sinhroniziramo naročilo s z e-računi.

 1. Naročilo se prenese v e-račune
 2. Če imamo aktivno avtomatsko fakturiranje se izvede avtomatska iztavitev fakture

1.3.6.5 Iztavitev Računa ali Dobavnice

Če avtomatskega fakturiranja nimamo vklopljenega lahko ročno iztavimo željen dokument.Ob kliku na opcijo bomo preusmerjeni v novo okno, kjer se nam bo prikazal osnutek željenega dokumenta

  
Ustvarjanje dokumenta
  
  Slika 17: Ustvarjanje dokumenta

1.3.6.6 Prenos PDF vezanih dokumentov na naročilo

Direkten prenos PDF datoteke željenega dokumenta

  
Funkcija za direkten prenos PDF
  
  Slika 18: Funkcija za direkten prenos PDF

1.3.6.7 Pošiljanje veznega dokumenta na Email

Preusmerjeni smo v e-račune, kjer sem nam pokaže tablica za pošiljanje emaila za željen dokument

  
Funkcija za pošiljanje Email
  
  Slika 19: Funkcija za pošiljanje Email

1.3.6.8 Pošiljanje veznega dokumenta na SMS

Preusmerjeni smo v e-račune, kjer sem nam pokaže tablica za pošiljanje SMS za željen dokument

  
Funkcija za pošiljanje SMS
  
  Slika 20: Funkcija za pošiljanje SMS

1.3.6.9 Urejanje veznega dokumenta

Preusmerjeni smo v e-račune, direktno na željen dokument

  
Funkcija za urejanje dokumenta
  
  Slika 21: Funkcija za urejanje dokumenta

1.3.6.10 Iztavitev storno računa

Če imamo na naročilo že vezan račun, lahko ta račun storniramo

  
Funkcija za stornacijo računa
  
  Slika 22: Funkcija za stornacijo računa

1.3.6.11 Iztavitev dobropisa

Preusmerjeni smo v e-račune, kjer se nam prikaže osnutek dobropisa za izbrano naročilo

  
Funkcija za izstavitev dobropisa
  
  Slika 23: Funkcija za izstavitev dobropisa

1.3.6.12 Preverjanje zaloge artiklov na naročilu

Iz vtičnika lahko z enim klikom preverimo stanje zaloge artiklov na naročilu. Odpre se nam okno s stanjem zaloge.

  
Funkcija za pregled zaloge
  
  Slika 24: Funkcija za pregled zaloge

  
Pojavno okno z zalogo
  
  Slika 25: Pojavno okno z zalogo

1.3.6.13 Masovne obdelave

Na pregledu vseh naročil so na voljo masovne obdelave na podlagi izbranih naročil.

Seznam masovnih obdelav je prikazan dinamično glede na pravice Operaterja za izstavljanje/pošiljanje računov, ki je nastavljen v nastavitvah avtomatskega fakturiranja [1.22].

Ob vsaki izbiri masovne akcije, se najprej sinhronizirajo izbrana naročila. To pomeni, da se vsa izbrana naročila prenesejo v e-račune in so avtomatsko fakturirana na podlagi nastavitev avtomatskega fakturiranja [1.22].


  
 Seznam masovnih obdelav
  
  Slika 26:  Seznam masovnih obdelav

 

1.3.7. Vtičnik na WooCommerce za prenos davčne številke kupca

Podatki o kupcu (ime, priimek, naslov, mail, tel.) se iz spletne trgovine samodejno prenesejo s podaki na naročilu kupca. V kolikor pa prodajamo tudi pravnim osebam pa je za prenos davčne številke oz. ID za DDV kupca potrebno v WooCommerce akitivirati vtičnik posebej v ta namen.

V kolikor želimo, da se davčna številka kupca oz. ID za DDV kupca prenese tudi v program e-racuni.com je potrebno v WooCommerce akitivirati vtičnik posebej v ta namen!

Sprva odpremo administracijski vmesnik in izberemo možnost za dodajanje vtičnika:

  
Dodajanje novega vtičnika v WooCommerce
  
  Slika 27: Dodajanje novega vtičnika v WooCommerce

Poiščemo vtičnik kar po ključni besedi, kjer vnesemo checkout field editor nato ga izberemo in kliknemo namestitev in nato še aktivacijo:

  
Iskanje in dodajanje novega vtičnika v WooCommerce
  
  Slika 28: Iskanje in dodajanje novega vtičnika v WooCommerce

Po aktivaciji vtičnika, imamo nato v WooCommerce na voljo meni Checkout Form:

  
Checkout Form meni v WooCommerce
  
  Slika 29: Checkout Form meni v WooCommerce

Odpremo meni Checkout Form in dodamo novo vnosno polje s klikom na dodajPoljeWooCom.gif.

Ime vnosnega polja v ta namen mora biti obvezno ena izmed navedenih:

 • _billing_davcna_stevilka
 • _billing_davcna_st
 • _billing_eu_vat_number
 • _billing_vat_number
 • _vat_number
 • vat_number
 • _tax_no

Podatke vnesemo, kot na spodaj prikazanem primeru:

  
Dodamo novo polje v WooCommerce
  
  Slika 30: Dodamo novo polje v WooCommerce

Ko smo polje dodali uredimo le še zaporedje vnosnih polj, kot jih želimo prikazati na vnosni maski pri zaključevanju naročila v spletni trgovini:

  
Pregled vnosnega polja za vnos davčne številke v WooCommerce
  
  Slika 31: Pregled vnosnega polja za vnos davčne številke v WooCommerce

Polje za vnos davčne številke kupca mora biti omogočeno, kljub temu, da ni nujno obvezno

Šele po aktivaciji teh dodatnih nastavitev bodo kupci pri naročanju v trgovini imeli na voljo tudi vnos davčne številke, katera se nato s preostalimi podatki o kupcu, prenese na naročilo kupca v program e-racuni.com:

  
Primer naročila kupca, kjer opazimo novo polje za vnos davčne številke v WooCommerce
  
  Slika 32: Primer naročila kupca, kjer opazimo novo polje za vnos davčne številke v WooCommerce

 

1.3.8. Woocommerce - večjezična trgovina

V kolikor imamo v Woocommerce večjezično trgovino je mogoče kupcem, ki naročajo na naši spletni trgovini v jeziku države dostavnega naslova kupca, poslati tudi izdani račun.

Na ta način bo tako kupec iz Anglije prejel račun v angleškem jeziku, kupec iz Italije v italijanskem in podobno.

Vse kar je potrebno je, da se v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija izbere ustrezno nastavitev znotraj parametra "Jezikovna varianta".

  
Izbira nastavitev spletne trgovine
  
  Slika 33: Izbira nastavitev spletne trgovine

  
Izbira jezikovne variante na trgovini
  
  Slika 34: Izbira jezikovne variante na trgovini

Pojasnilo kako točno izbira jezika vpliva na jezik uvoženih naročil kupca in posledično izstavljenega računa:

V primeru, da uporabljate dodatno na Woocommerce tudi Polylang vtičnik, so na voljo dodatne možnosti glede uvoza / izvoza artiklov in jezika naziva, opisa. Več o tem lahko preberete tukaj [1.3.9].

 

1.3.9. Woocommerce - Polylang vtičnik

Za spletne trgovce, ki uporabljajo platformo Woocommerce le ta ponuja tudi vtičnik Polylang: https://wordpress.org/plugins/polylang/ za večjezičnost.

Uporabnikom tega vtičnika je v povezavi s spletno aplikacijo e-racuni.com na voljo posodobitev naziva / opisa artikla glede na smer sinhronizacije uvoza oz. izvoza artiklov.

 

1.4. Elektronska trgovina Shopify

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Shopify.

Trenutno uporabljamo 2020-04 verzijo Shopify API-ja.

1.4.1 Nastavitve v Shopify

Za vklop izmenjave podatkov s Shopify je potrebno najprej aktivirati "private app" v kateri ustvarite API key in API password. Kako se to naredi je razvidno iz navodil na naslednji povezavi:

http://tinyurl.com/jy7abto

1.4.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Shopify private app moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika. V URL naslovu ne smeta biti vključena geslo in API ključ, kot je to prikazano na primeru v nastavitvah API-ja v Shopify-ju.
 2. API uporabniško ime (pustite prazno, podatek se izpolni kadar je sinhronizacija z drugo platformo)
 3. Geslo (Admin API access token)
 4. API ključ (API key)

URL naslov trgovine zapišemo v obliki https://imeNaseTrgovine.myshopify.com

URL naslov trgovine najdemo tako, da se prijavimo v Shopify račun in v meniju "Settings"->"Domains" poiščemo naziv domene naše spletne trgovine.

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu spodnjega primera. Levo so podatki iz uporabniškega vmesnika Shopify, katere vnesemo v našo spletno aplikacijo, kot prikazuje desna stran:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za Shopify
  
  Slika 35: Nastavitve za izmenjavo podatkov za Shopify

1.4.3 Pravice za dostop

V Shopify-ju je za dostop preko API-ja potrebno omogočiti naslednje pravice:

1.4.4 Uvoz naročil preko Webhookov

Zatem, ko vključite izmenjavo podatkov, se naročila v E-račune prenesejo na približno vsako 1 uro. Če želite, da se naročila v E-račune prenesejo takoj, ko so oddana v spletni trgovini, si lahko vključite sinhronizacijo preko webhookov.

 1. Zgenerirajte Unikatni identifikator "Web Hook URL" v nastavitvah spletne trgovine v E-računih.
 2. Dodajte webhooka v spletni trgovini v meniju Apps -> Notifications -> Webhook (Slika 6) kjer uporabite spodnje nastavitve:

Ker se ob vklopu webhookov naročila preneseje takoj, se periodična sinhronizacija na 1 uro izklopi. Izvede se le še enkrat na dan (ponoči), da se lahko prenesejo manjkajoča naročila, ki se mogoče niso prenesla zaradi napake pri prenosu preko webhookov. Če webhooki v spletni trgovini niso omogočeni, se naročila ne bodo prenašala.

Pri uporabi webhookov se sinhronizirajo tudi statusi. Tako se naročilom ob spremembi statusa v spletni trgovini ta takoj spremeni tudi v E-računih.

Webhook URL generiramo v programu po kliku na gumb Generiraj, ki se nahaja v nastavitvah sinhronizacije:

Nato se prijavimo v spletno platformo Shopify kjer v nadzorni plošči izberemo meni Apps, kot kaže slika:

  
Za kreiranje webhookov kliknemo na meni Apps
  
  Slika 36: Za kreiranje webhookov kliknemo na meni Apps

V nastavitvah aplikacije kliknemo na meni Notifications:

  
Izberemo nastavitve obveščanja oz. Notifications
  
  Slika 37: Izberemo nastavitve obveščanja oz. Notifications

Nato izberemo možnost Webhooks kjer kreiramo novi webhook s klikom na gumb, kot kaže slika:

  
Generiranje novega webhook-a za kreiranje in posodobitev naročil
  
  Slika 38: Generiranje novega webhook-a za kreiranje in posodobitev naročil

Odpre se nam naslednja vnosna maska:

  
Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v Shopify
  
  Slika 39: Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v Shopify

  
Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v Shopify
  
  Slika 40: Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v Shopify

  
Primer pravilno nastavljenih webhookov v Shopify
  
  Slika 41: Primer pravilno nastavljenih webhookov v Shopify

V Shopify se sinhronizacija preko webhooka samodejno izklopi, če prenos preko webhooka večkrat zapored ne uspe. Če imate omogočene webhooke in se naročila ne prenašajo v E-račune, preverite, ali so webhooki v Shopify še aktivni.

1.4.5 Dodatne sinhronizacije, ki so na voljo za platformo Shopify

Za uporabnike, ki imajo sinhronizacijo aktivirano za spletno platformo Shopify je poleg standardne sinhronizacije na voljo tudi:

 • Takojšnja sinhronizacija stanja zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino Shopify in
 • Uvoz šifranta artiklov iz spletne trgovine. Dodatno ta izbira ponuja še možnost, kjer si lahko obkljukamo ali želimo, da se podatki artikla, ki so trenutno v spletni aplikaciji e-racuni.com prepišejo z uvoženimi podatki iz trgovine (obkljukamo to možnost) ali ne (je ne obkljukamo).

izvozArtiklov_uvozArtiklov.gif


Obe možnosti najdemo v pregledu elektronskih trgovin tako, da izberemo Prenesi stanje zaloge v spletno trgovino ali Uvozi šifrant artiklov iz spletne trgovine:

  
Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino ali uvoz artiklov iz spletne trgovine
  
  Slika 42: Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino ali uvoz artiklov iz spletne trgovine

V Shopify se uporabljata dva tipa statusov naročil in sicer "fulfillment status" in "financial status". V programu tako lahko v nastavitvah sinhronizacije sami nastavimo kateri tip statusa naročila naj program preverja za ustrezne prenos statusa naročila v program in posledično tudi za avtomatsko fakturiranje naročil v programu e-racuni.com:

  
Izbira tipa statusa za ustrezen uvoz in avtomatsko fakturiranje naročil
  
  Slika 43: Izbira tipa statusa za ustrezen uvoz in avtomatsko fakturiranje naročil

Dodatna obdelava pri sinhronizaciji s spletno trgovino: "Katere artikle sinhroniziramo" v Shopify izvozi vse aktivne artikle pod določenim pogojem:

 • vse artikle (izvoz vseh aktivnih artiklov)
 • artikle, vidne v online trgovini/katalogu (izvoz artiklov, ki so označeni kot vidni v online trgovini/katalogu)
 • artikle, dodane v spletno tržnico (izvoz artiklov, ki so dodani v spletno tržnico za posamezno spletno trgovino )

izvozArtiklov_Shopify.gif

Dodatno pa imamo v tem sklopu izvoza na voljo opcijo:

 • "Izvozi akcijske cene artikla" - če izberemo to možnost, se bo za posamezni artikel v spletno trgovino prenesla tudi akcijska cena artikla, ki jo določimo v meniju "Prodaja"->"Prodajne akcije in popusti"

izvozArtiklov_Shopify_actPr.gif

 

1.5. Elektronska trgovina Magento

Poglavje opisuje, kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Magento.

Podprta je verzija 1.9.

Magento 1 bo dobival varnostne popravke samo še do junija 2020. Premislite o prehodu na Magento 2. Več o tem na https://www.ctidigital.com/blog/magento-1-end-of-life-announcement-planning-for-the-future

1.5.1 Nastavitve v Magento

Za vklop izmenjave podatkov z Magento je potrebno najprej aktivirati Magento SOAP API. Kako se to naredi, je razvidno na naslednji povezavi:

https://youtu.be/nV_OtC5xX14

Pri vklopu API-ja je potrebno biti pozoren na to, da v konfiguraciji za web services pod |System |Configuration |Magento Core API izklopimo WS-I Compliance  in nastavimo na vrednost No.


1.5.2 Pravice za dostop do API-ja

V Magentu je potrebno omogočiti naslednje pravice:

1.5.3 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Magento SOAP API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine
 2. Uporabniško ime (Username administracijskega vmesnika)
 3. Geslo in potrditev geslo (tega podatka za Magento ne vnašamo)
 4. API ključ (API key)

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto, na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu naslednjega primera:

  
Nastavitve za sinhronizacijo s spletno trgovino na Magento
  
  Slika 44: Nastavitve za sinhronizacijo s spletno trgovino na Magento

1.5.4 Dodatne sinhronizacije, ki so na voljo za platformo Magento

Za uporabnike, ki imajo sinhronizacijo aktivirano za spletno platformo Magento je poleg standardne sinhronizacije na voljo tudi takojšnja sinhronizacija stanja zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino [1.2].

Prenos stanja zalog si lahko zaženemo v pregledu elektronskih trgovin tako, da izberemo Prenesi stanje zaloge v spletno trgovino:

  
Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino
  
  Slika 45: Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino

 

1.6. Elektronska trgovina Magento 2

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Magento 2.

Podprte so verzije od 2.0 do 2.3.

1.6.1 Nastavitve v Magento 2

Z vklop izmenjave podatkov z Magento 2 je potrebno najprej aktivirati Magento SOAP API. Kako se to naredi je razvidno na naslednji povezavi: https://youtu.be/hMN-ZoeODlQ

1.6.2 Pravice za dostop do API-ja

V Magentu je potrebno omogočiti naslednje pravice:

1.6.3 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Magento SOAP API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine
 2. Access Token

URL naslov trgovine mora biti v obliki "vaseimetrgovine.xyz/soap/storeViewCode". "storeViewCode" najdete v Magentu pod "Stores -> All Stores -> Code", kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Lokacija imena trgovine v Magento 2
  
  Slika 46: Lokacija imena trgovine v Magento 2

Znotraj e-računov določimo še skladišče in stroškovno mesto, na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu spodnjega primera. Levo so podatki iz uporabniškega vmesnika Mageto 2, katere vnesemo v našo spletno aplikacijo, kot prikazuje desna stran:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za Magento 2
  
  Slika 47: Nastavitve za izmenjavo podatkov za Magento 2


1.6.4 Dodatne sinhronizacije, ki so na voljo za platformo Magento 2

Za uporabnike, ki imajo sinhronizacijo aktivirano za spletno platformo Magento 2 je poleg standardne sinhronizacije na voljo tudi:

 • Takojšnja sinhronizacija stanja zaloge [1.2] iz programa e-racuni v spletno trgovino Magento 2 in
 • Izvoz artiklov iz spletne aplikcije e-racuni.com v spletno trgovino

Obe možnosti najdemo v pregledu elektronskih trgovin tako, da izberemo Prenesi stanje zaloge v spletno trgovino ali Izvoz artiklov:

  
Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino ali izvoz artiklov
  
  Slika 48: Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino ali izvoz artiklov

Dodatna obdelava pri sinhronizaciji s spletno trgovino: "Katere artikle sinhroniziramo" v Magento 2 izvozi vse aktivne artikle pod določenim pogojem:

 • vse artikle (izvoz vseh aktivnih artiklov)
 • artikle, vidne v online trgovini/katalogu (izvoz artiklov, ki so označeni kot vidni v online trgovini/katalogu)
 • artikle, dodane v spletno tržnico (izvoz artiklov, ki so dodani v spletno tržnico za posamezno spletno trgovino )

izvozArtiklov_pogoj3.gif

Dodatno pa imamo v tem sklopu izvoza artiklov še dve opciji:

 • "Dodan oz. spremenjen artikel izvozi/posodobi s spletno trgovino" - če označimo to možnost, se bodo artikli, ki jih spremenimo oz. dodamo v šifrantu artiklov avtomatsko v roku 10 minut posodobili s spletno trgovino
 • "Izvozi akcijske cene artikla" - če izberemo to možnost, se bo za posamezni artikel v spletno trgovino prenesla tudi akcijska cena artikla, ki jo določimo v meniju "Prodaja"->"Prodajne akcije in popusti"

izvozArtiklov3.gif

Pri nadgradnji trgovine na višjo verzijo na Magentu 2 je potrebno biti pozoren, da je na mestu "Stores -> Configuration -> Services -> OAuth -> Consumer Settings" dovoljena možnost "Allow OAuth Access Tokens to be used as standalone Bearer tokens". Status navedene možnosti more biti označen kot "YES", kot prikazuje slika spodaj:
AllowOAuthAccessTokens.png

 

1.7. Elektronska trgovina Prestashop

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Prestashop.

Podprte so verzije 1.5, 1.6 in 1.7.

1.7.1 Nastavitve v Prestashop

Z vklop izmenjave podatkov s Prestashop je potrebno najprej aktivirati Prestashop REST API. Kako se to naredi je razvidno iz navodil na naslednji povezavi:

http://tinyurl.com/nlnpmpq


1.7.2 Pravice za dostop do API-ja

V Prestashopu je potrebno omogočiti naslednje pravice:

1.7.3 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Prestashop REST API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika
 2. Key (authentification key)

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu spodnjega primera. Levo so podatki iz uporabniškega vmesnika Prestashop, katere vnesemo v našo spletno aplikacijo, kot prikazuje desna stran:


  
Nastavitve za sinhronizacijo s spletno trgovino na Prestashop
  
  Slika 49: Nastavitve za sinhronizacijo s spletno trgovino na Prestashop

1.7.4 Prenos popustov v Prestashop 1.7

Prestashop verzija 1.7 privzeto ne podpira API dostopa, kateri je potreben za natančno določitev popustov na posamezne postavke. To vključuje večino popustov, ki jih je možno določiti v Prestshopu. Brez tega je mogoče popust določiti samo na celotno naročilo, vendar se v tem primeru znesek popusta v E-računih ne ujema vedno z zneskom v Prestashopu.

Da omogočite uvoz natančnih popustov, je potrebno spremeniti izvorno kodo Prestashopa, kar lahko stori skrbnik vaše spletne trgovine.

 1. Odprite datoteko prestashop_root_dir/classes/webservice/var/www/html/prestashop17/classes/webservice/WebserviceRequest.php
 2. Dodajte vrstico "'order_discounts' =>array('description' => 'Order cart discounts', 'class' => 'OrderDiscount')" v metodo "public static function getResources()".
 3. Omogočite pravico za dostop do "order_discounts" v nastavitvah za API.

Alternativna rešitev je uporaba addWebserviceResources hook-a za modifikacijo enake datoteke.

Več o tem si lahko preberete na strani https://www.prestashop.com/forums/topic/569013-prestashop-17-cant-get-order_cart_rules-via-webservice/

1.7.5 Dodatne sinhronizacije, ki so na voljo za platformo Prestashop

Za uporabnike, ki imajo sinhronizacijo aktivirano za spletno platformo Prestashop je poleg standardne sinhronizacije na voljo tudi:

 • Takojšnja sinhronizacija stanja zaloge [1.2] iz programa e-racuni v spletno trgovino Prestashop in
 • Uvoz šifranta artiklov iz spletne trgovine. Dodatno ta izbira ponuja še možnost, kjer si lahko obkljukamo ali želimo, da se podatki artikla, ki so trenutno v spletni aplikaciji e-racuni.com prepišejo z uvoženimi podatki iz trgovine (obkljukamo to možnost) ali ne (je ne obkljukamo)

izvozArtiklov_uvozArtiklov.gif


Obe možnosti najdemo v pregledu elektronskih trgovin tako, da izberemo Prenesi stanje zaloge v spletno trgovino ali Uvozi šifrant artiklov iz spletne trgovine:

  
Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino ali uvoz artiklov iz spletne trgovine
  
  Slika 50: Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino ali uvoz artiklov iz spletne trgovine


Dodatna obdelava pri sinhronizaciji s spletno trgovino: "Katere artikle sinhroniziramo" v Prestashop izvozi vse aktivne artikle pod določenim pogojem:

 • vse artikle (izvoz vseh aktivnih artiklov)
 • artikle, vidne v online trgovini/katalogu (izvoz artiklov, ki so označeni kot vidni v online trgovini/katalogu)
 • artikle, dodane v spletno tržnico (izvoz artiklov, ki so dodani v spletno tržnico za posamezno spletno trgovino )

izvozArtiklov_presta.gif

Dodatno pa imamo v tem sklopu izvoza artiklov še opcijo:

 • "Dodan oz. spremenjen artikel izvozi/posodobi s spletno trgovino" - če označimo to možnost, se bodo artikli, ki jih spremenimo oz. dodamo v šifrantu artiklov avtomatsko v roku 10 minut posodobili s spletno trgovino

izvozArtiklov_presta_pogoj.gif

 

1.8. Elektronska trgovina Opencart

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Opencart.

Podprte so vse verzije od 1.5.5 do 3.x.

1.8.1 Nastavitve v Opencart

Z vklop izmenjave podatkov z Opencart je potrebno najprej namestiti extension Opencart REST Admin API, ki ga najdemo na naslednji povezavi:

https://opencart-api.com/product/rest-admin-api/

V kolikor ne dobite zadnje verzije REST Admin API, katera je obvezna, kontaktirajte OpenCart, da vam jo uredijo.

Ni potrebna verzija z "OAuth security" saj s to verzijo povezava ne deluje

REST Admin API lahko namestite po postopku prikazem na tej povezavi: http://docs.opencart.com/en-gb/extension/installer/

Postopek za pravilno nastavitev REST Admin API je prikazan na tem videu: https://youtu.be/HEOfOFzDLP4?t=19.

1.8.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Opencart REST Admin API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika
 2. ključ za dostop (Secret key)

Znotraj e-računov pa lahko določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu naslednjega primera:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za Opencart
  
  Slika 51: Nastavitve za izmenjavo podatkov za Opencart

1.8.3 Dodatne sinhronizacije, ki so na voljo za platformo Opencart

Za uporabnike, ki imajo sinhronizacijo aktivirano za spletno platformo Opencart je poleg standardne sinhronizacije na voljo tudi takojšnja sinhronizacija stanja zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino [1.2].

Prenos stanja zalog si lahko zaženemo v pregledu elektronskih trgovin tako, da izberemo Prenesi stanje zaloge v spletno trgovino:

  
Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino
  
  Slika 52: Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino

 

1.9. Elektronska trgovina Wix

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino, ki deluje na platformi Wix.

1.9.1 Nastavitve v Wix

Za vklop izmenjave podatkov z Wix je potrebno najprej urediti in omogočiti dostop do podatkov v trgovini preko API vmesnika. Te nastavitve uredimo v nastavitvah našega računa na platformi Wix. Po prijavi v naš račun na Wix izberemo meni Account settings:

  
Nastavitve našega Wix računa
  
  Slika 53: Nastavitve našega Wix računa

V teh nastavitvah bo potrebno kreirati API ključ (API key) na način, da izberemo opcijo API keys in nato kliknemo na gumb Generate API key, kot kaže slika:

  
Kreiramo API ključ oz. API key
  
  Slika 54: Kreiramo API ključ oz. API key

Pri generiranju API ključa je potrebno omogočiti dovoljenja za urejanje nastavitev trgovin All site permissions kjer odkljukamo Wix stores, kot kaže slika:

  
Dovoljenja za urejanje nastavitev in dostop do podatkov spletnih trgovin preko API
  
  Slika 55: Dovoljenja za urejanje nastavitev in dostop do podatkov spletnih trgovin preko API

1.9.2 Vklop izmenjave podatkov v programu e-racuni

Ko smo generirali API key bomo v programu e-racuni, v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija kliknili na gumb Dodaj elektronsko trgovino. Odpre se nam vnosna maska v kateri bomo najprej izbrali, da elektronsko trgovino poganja platforma Wix:

  
Dodamo novo elektronsko trgovino, ki deluje na platofrmi Wix
  
  Slika 56: Dodamo novo elektronsko trgovino, ki deluje na platofrmi Wix

Nato vnesemo še naslednje obvezne podatke:

 1. API key
 2. Site ID

Vnos podatkov je prikazan tudi na spodnji sliki, na kateri je na levi strani prikazan API key in pa Site ID, ki ju najdemo v Wix nastavitvah oz. v URL naslovu naše trgovine, na desni pa so prikazane nastavitve v programu kamor podatek skopiramo:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za Wix
  
  Slika 57: Nastavitve za izmenjavo podatkov za Wix

Podatek o Site ID je zapisan v url naslovu spletne trgovine, ki jo odpremo v brskalniku, kot na primeru:

  
Podatek o Site ID najdemo v URL naslovu trgovine
  
  Slika 58: Podatek o Site ID najdemo v URL naslovu trgovine

V nastavitvah sinhronizacije v programu e-računi nato določimo le še skladišče in stroškovno mesto, na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini ter po potrebi označimo še dodatne možnosti za uvoz naročil in sinhronizacijo stanja zaloge [1.2]:

  
Izberemo dodatne možnosti uvoza naročil
  
  Slika 59: Izberemo dodatne možnosti uvoza naročil

Avtomatsko fakturiranje in s tem tudi davčno potrjevanje računov za plačana naročila aktiviramo po postopku opisanem na strani Nastavitve avtomatskega fakturiranja naročil [1.22]

 

1.10. Elektronska trgovina Squarespace

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino, ki deluje na platformi Squarespace.

Za vzpoastavitev sinhronizacije med platformo Squarespace in zunanjimi programi, kot je e-racuni.com je potreben račun PREMIUM Squarespace!

1.10.1 Nastavitve v Squarespace

Za vklop izmenjave podatkov s Squarespace je potrebno najprej urediti in omogočiti dostop do podatkov v trgovini preko API vmesnika. Te nastavitve uredimo v nastavitvah našega računa na platformi Squarespace tako, da se prijavimo v Squarespace in nato izberemo meni Settings > Advanced > Developer API Keys kjer kliknemo na gumb "Generate API key":

  
Generiramo API ključ, ki ga bomo uporabili v nastavitvah sinhronizacije
  
  Slika 60: Generiramo API ključ, ki ga bomo uporabili v nastavitvah sinhronizacije

Pri generiranju API ključa le tega poimenujemo, npr. kar, kot e-racuni in označimo, da bo program e-racuni imel dovoljenje za branje in pisanje ter dostop do naročil (Orders) in stanja zalog (Inventory):

  
Nastavimo dovoljenja za branje in pisanje, ki jih program e-racuni potrebuje za izmenjavo podatkov s Squarespace
  
  Slika 61: Nastavimo dovoljenja za branje in pisanje, ki jih program e-racuni potrebuje za izmenjavo podatkov s Squarespace

Nato lahko zgoraj kliknemo na gumb Generate API key, ki ga nato skopiramo:

  
Kopiramo API ključ, ki ga bomo vnesli v nastavitvah sinhronizacije v programu e-racuni.com
  
  Slika 62: Kopiramo API ključ, ki ga bomo vnesli v nastavitvah sinhronizacije v programu e-racuni.com

1.10.2 Vklop izmenjave podatkov v programu e-racuni

Ko smo generirali API key bomo v programu e-racuni, v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija kliknili na gumb Dodaj elektronsko trgovino. Odpre se nam vnosna maska v kateri bomo najprej izbrali, da elektronsko trgovino poganja platforma Squarespace in v ustrezno polje API key kopirali generiran API ključ:

  
Dodamo novo elektronsko trgovino, ki deluje na platformi Squarespace
  
  Slika 63: Dodamo novo elektronsko trgovino, ki deluje na platformi Squarespace

V nastavitvah sinhronizacije v programu e-računi nato določimo le še skladišče in stroškovno mesto, na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini ter po potrebi označimo še dodatne možnosti za uvoz naročil oz. za izvoz stanja zaloge [1.2] in šifranta artiklov v spletno trgovino:

  
Izberemo dodatne možnosti uvoza naročil
  
  Slika 64: Izberemo dodatne možnosti uvoza naročil

Avtomatsko fakturiranje in s tem tudi davčno potrjevanje računov za plačana naročila aktiviramo po postopku opisanem na strani Nastavitve avtomatskega fakturiranja naročil [1.22]

 

1.11. Stripe invoicing

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in procesorjem elektronskih plačil Stripe. Stripe integracija omogoča avtomatsko izstavljanje in pošiljanje fiskaliziranih računov za plačila prejeta preko Stripe bodisi za enkratne nakupe preko košarice (checkout), bodisi za periodična plačila naročnine izvedene v aplikaciji Stripe.

Preden se lotimo urejanja avtomatske izstavitve računov izdanih v Stripe je potrebna aktivacija davčne blagajne v aplikaciji e-racuni.com!

1.12. Nastavitve v Stripe

Za vklop izmenjave podatkov s Stripe je potrebno najprej generirati Stripe API secret key. Kako se to naredi je opisano po korakih:

1. V Stripe aplikaciji odpremo meni "Developers" in zavihek "API keys". Na tem mestu morebiti že imamo API ključe in ustvarimo dodatnega za aplikacijo e-racuni.com s klikom na gumb Create secret key.

  
Stripe aplikacija meni za razvijalce.
  
  Slika 65: Stripe aplikacija meni za razvijalce.

2. Na telefonsko številko, ki je vezana na naš Stripe račun prejmemo SMS z verifikacijsko številko, katero vnesemo na naslednje mesto:

  
Dodajanje novega API ključa in identifikacija.
  
  Slika 66: Dodajanje novega API ključa in identifikacija.

3.V naslednjem koraku nastavimo naziv ključa in ga ustvarimo s klikom na gumb Create.

  
Vnos naziva ključa in potrditev.
  
  Slika 67: Vnos naziva ključa in potrditev.

4.V zadnjem koraku imamo na vpogled novi ključ, ki ga bomo potrebovali za vnos podatkov v aplikaciji e-racuni.com:

  
Kopiranje ključa iz aplikacije Stripe in shranjevanje podatka.
  
  Slika 68: Kopiranje ključa iz aplikacije Stripe in shranjevanje podatka.

Ključ si kopiramo, saj v aplikaciji Stripe po tem, ko se ustvari ni več viden v celoti.

1.13. Vklop izmenjave podatkov v programu e-racuni

Ko smo generirali API key nato v programu e-racuni, v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija kliknemo na gumb Dodaj elektronsko trgovino. Odpre se nam vnosna maska v kateri najprej izberemo Stripe invoicing in vnesemo obvezne podatke:API ključ.

Po vnosu obveznih podatkov uredimo še podatke, ki bodo na izdanem računu: poslovna enota, skladišče in stroškovno mesto (v kolikor želimo, da so izstavljeni računi vezani na izbrano stroškovno mesto) ter kliknemo gumb V redu.

ID trgovine je poljuben identifikator, ki je vezan le na aplikacijo e-racuni.com. Ta podatek se ne pridobi v Stripe aplikaciji.

  
Dodajanje nove elektronske trgovine Stripe Invoicing
  
  Slika 69: Dodajanje nove elektronske trgovine Stripe Invoicing

Po potrditvi vnesenih podatkov se nam ponudijo še nastavitve avtomatskega fakturiranja, kot prikazuje slika spodaj:

  
Urejanje avtomatskega fakturiranja za Stripe Invoicing
  
  Slika 70: Urejanje avtomatskega fakturiranja za Stripe Invoicing

Z dodajanjem nove sinhronizacije "Stripe Invoicing" se samodejno ustvari še bančni račun "Stripe" v meniju |Banka |Bančni računi.

StripeInvoicing_007.jpg

Samodejno se začne uvoz prometov, ki se bodo nato v nadaljevanju obračunali, kar je prvi znak, da je povezava uspešno vzpostavljena.Že pri uvozu prometov program takoj preveri ali se gre za plačilo vezano na košarico (Checkout) ali na Stripe invoice.V kolikor je eno izmed zgoraj napisanih se ustvari samodejno naročilo kupca, ki se fakturira.

V primeru, da ne vključimo avtomatskega fakturiranja in pošiljanja računov na mail bo potrebno to urediti ročno v meniju |Prodaja |Naročila kupcev kamor se prvotno uvozijo podatki iz Stripe.

S tem smo uredili vse potrebno tako, da se bodo podatki prenesli iz Stripe aplikacije v aplikacijo e-racuni.com v meni |Prodaja |Naročila kupcev. Na podlagi nastavitev davčne blagajne in avt. fakturiranja se nato samodejno izstavi davčno potrjen račun in pošlje kupcu.

 

1.14. Elektronska trgovina Mall Partner

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino, ki deluje na platformi Mall Partner. Integracija omogoča uvoz spletnih naročil in računov.

1.14.1 Nastavitve v Mall Partner

Za vklop izmenjave podatkov z Mall Partner je potrebno najprej urediti in omogočiti dostop do podatkov v trgovini preko API vmesnika. Te nastavitve uredimo v nastavitvah našega računa na platformi Mall Partner, kjer v meniju Partner kliknemo na zavihek Information. V razdelku API keys vidimo client ID ter veljavnost posameznega API ključa. Celoten postopek je opisan na strani https://knowledgebase.mallgroup.com/sl/jak-na-zmenu-api-klice/#

Client ID oz. API ključ kopiramo saj ga bomo v nadaljevanju vnesli v nastavitvah sinhronizacije v programu e-racuni.com:

  
Kopiramo API ključ (Client ID), ki ga bomo vnesli v nastavitvah sinhronizacije v programu e-racuni.com
  
  Slika 71: Kopiramo API ključ (Client ID), ki ga bomo vnesli v nastavitvah sinhronizacije v programu e-racuni.com

1.14.2 Vklop izmenjave podatkov v programu e-racuni

Ko smo generirali API key bomo v programu e-racuni, v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija kliknili na gumb Dodaj elektronsko trgovino. Odpre se nam vnosna maska v kateri bomo najprej izbrali, da elektronsko trgovino poganja platforma Mall.CZ Partner in v ustrezno polje API key kopirali generiran API ključ:

  
Dodamo novo elektronsko trgovino, ki deluje na platformi Mall.CZ Partner
  
  Slika 72: Dodamo novo elektronsko trgovino, ki deluje na platformi Mall.CZ Partner

V nastavitvah sinhronizacije v programu e-računi nato določimo le še skladišče in stroškovno mesto, na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini:

  
Izberemo dodatne možnosti uvoza naročil
  
  Slika 73: Izberemo dodatne možnosti uvoza naročil

Avtomatsko fakturiranje in s tem tudi davčno potrjevanje računov za plačana naročila aktiviramo po postopku opisanem na strani Nastavitve avtomatskega fakturiranja naročil [1.22]

 

1.15. Elektronska trgovina WHMCS

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino, ki deluje na platformi WHMCS.

1.15.1 Nastavitve v WHMCS

Za vklop izmenjave podatkov z WHMCS je potrebno najprej urediti in omogočiti dostop do podatkov v trgovini preko API vmesnika. Te nastavitve uredimo v nastavitvah našega računa na platformi WHMCS tako, da se prijavimo v WHMCS in nato izberemo meni Configuration > System settings > Manage API credentials kjer kliknemo na gumb Generate new API credential kjer bo najprej potrebno nastaviti uporabniško vlogo za urejanje in pregled podatkov.

Kako se generirajo uporabniške vloge z ustreznimi pravicami je opisano na strani https://docs.whmcs.com/Manage_API_Credentials

Pri kreiranju uporabniških vlog je potrebno obvezno aktivirati pravice za GetOrders in GetClientsDetails v nastavitvah allowed API action kar je opisano v razdelku Viewing and Editing Roles na spletni strani https://docs.whmcs.com/Manage_API_Credentials

Ko smo ustvarili uporabniško vlogo (User role) bomo lahko za posamezno vlogo kreirali tudi API key in API identifier.

  
Generiramo API key in API identifier, ki ga bomo uporabili v nastavitvah sinhronizacije
  
  Slika 74: Generiramo API key in API identifier, ki ga bomo uporabili v nastavitvah sinhronizacije

API ključ oz. API key (secret) takoj kopiramo saj po potrditvi ne bo več viden.

1.15.2 Vklop izmenjave podatkov v programu e-racuni

Ko smo generirali API key in API identifier bomo v programu e-racuni, v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija kliknili na gumb Dodaj elektronsko trgovino. Odpre se nam vnosna maska v kateri bomo najprej izbrali, da elektronsko trgovino poganja platforma WHMCS in v ustrezno polje API identifier in API key kopirali generiran API identifier in API key:

  
Dodamo novo elektronsko trgovino, ki deluje na platformi WHMCS
  
  Slika 75: Dodamo novo elektronsko trgovino, ki deluje na platformi WHMCS

V nastavitvah sinhronizacije v programu e-računi nato določimo le še skladišče in stroškovno mesto, na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini ter po potrebi označimo še dodatne možnosti za uvoz naročil:

  
Izberemo dodatne možnosti uvoza naročil
  
  Slika 76: Izberemo dodatne možnosti uvoza naročil

Avtomatsko fakturiranje in s tem tudi davčno potrjevanje računov za plačana naročila aktiviramo po postopku opisanem na strani Nastavitve avtomatskega fakturiranja naročil [1.22]

 

1.16. Elektronska trgovina Etsy

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino, ki deluje na platformi Etsy.

1.16.1 Priprava računa in nastavitve v Etsy

Za vklop izmenjave podatkov z Etsy je potrebno najprej urediti in omogočiti dostop do podatkov v trgovini preko API vmesnika.

1. REGISTRACIJA

Sprva opravimo registracijo na spletni strani https://www.etsy.com/developers/register, kjer obvezno v "opis" opišemo, da bomo imeli povezavo z zunanjim računovodskim programom e-racuni.com. Na odobritev je potrebno počakati cca 1 teden, da dobimo dostop do aplikacije in se lahko prijavimo v naš račun.

2. DODAJANJE APLIKACIJE IN UREJANJE URL-JA

Po prijavi poiščemo meni "Manage your apps -> App" in izberemo "Create a new app", kot prikazuje slika spodaj:

  
Ustvarimo novo aplikacijo
  
  Slika 77: Ustvarimo novo aplikacijo

V Name vpišemo ime trgovine, ki je lahko poljubno in v Website URL vnesemo URL do naše spletne trgovine, kar je informativni podatek.

Nato v tem istem meniju "Manage your apps" -> App" izberemo "Edit your callback URLs", kjer vpišemo callback URL, ki je: "https://e-racuni.com/obracuni/EtsyOAuth".

  
Odpremo ustvarjeno trgovino
  
  Slika 78: Odpremo ustvarjeno trgovino
  
Uredimo callback URL
  
  Slika 79: Uredimo callback URL

3. PRIDOBITEV API PODATKOV ZA POVEZAVO Z E-RACUNI.COM

Podatki, ki so potrebni za povezavo sinhronizacije s spletno aplikacijo e-racuni.com so:

keystringEtsy.gif

shopIDEtsy.gif


1.16.2 Vklop izmenjave podatkov v programu e-racuni

Ko smo generirali Keystring in imamo Shop ID bomo v programu e-racuni, v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija kliknili na gumb Dodaj elektronsko trgovino. Odpre se nam vnosna maska v kateri bomo najprej izbrali, da elektronsko trgovino poganja platforma Etsy.

Nato vnesemo še naslednje obvezne podatke:

 1. Keystring
 2. Shop ID

  
Dodamo novo elektronsko trgovino, ki deluje na platofrmi Etsy
  
  Slika 80: Dodamo novo elektronsko trgovino, ki deluje na platofrmi Etsy

V nastavitvah sinhronizacije v programu e-računi nato določimo le še skladišče in stroškovno mesto, na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini ter po potrebi označimo še dodatne možnosti za uvoz naročil in nastavitve potrdimo.

  
Izberemo dodatne možnosti uvoza naročil
  
  Slika 81: Izberemo dodatne možnosti uvoza naročil

Po vnosu obveznih podatkov za povezavo s spletno trgovino Etsy, sledimo naslednjim korakom:

1. Prijava v trgovino

Kliknemo na izbiro "Prijava v trgovino".

  
Prijava v trgovino
  
  Slika 82: Prijava v trgovino

S klikom na "Prijava v trgovino" se v brskalniku odpre postopek prijave v samo spletno trgovino Etsy. Sprva se vpišemo s prijavnimi podatki, kot jih imamo za spletno trgovino Etsy:

  
Prijava v spletno trgovino Etsy
  
  Slika 83: Prijava v spletno trgovino Etsy

V naslednjem koraku vpišemo Security kode, ki je 6- mestna številka, ki nam je poslana na kontaktni mail za prijavo v Etsy.

  
Avtentifikacija (2FA) v Etsy
  
  Slika 84: Avtentifikacija (2FA) v Etsy

Obvestilo o uspešno zaključeni povezavi s spletno trgovino Etsy.

  
Uspešno povezana spletna trgovina Etsy
  
  Slika 85: Uspešno povezana spletna trgovina Etsy

Zapremo zavihek brskalnika, se vrnemo v aplikacijo e-racuni.com v same nastavitve spletne trgovine, kjer imamo sedaj možnost izbrati Aktiviraj sinhronizacijo.

  
Aktivacija sinhronizacije s spletno trgovino Etsy
  
  Slika 86: Aktivacija sinhronizacije s spletno trgovino Etsy

Avtomatsko fakturiranje in s tem tudi davčno potrjevanje računov za plačana naročila aktiviramo po postopku opisanem na strani Nastavitve avtomatskega fakturiranja naročil [1.22]

 

1.17. Preslikava načinov plačila

Spletne trgovine omogočajo, da si uporabnik nastavi oz. vnese več različnih načinov plačila naročil. V programu vseh teh načinov plačila ni na voljo in v kolikor se v program prenese naročilo s takšnim načinom plačila, ki ga v programu ni, se v zaključnem besedilu na takšnem naročilu to tudi zapiše. Na tak način program uporabnika obvesti, da mora na naročilu nastaviti ustrezen način plačila, ki je v programu na voljo, še preden izda račun.

Pravilen način plačila je pomembnen predvsem iz vidika davčnega potrjevanja računa in tudi knjiženja računa v računovodstvu.

Da bi se v prihodnje ob sinhronizaciji takšna naročila v program prenesla z ustrezno preslikanim načinom plačila si lahko uporabnik sam nastavi preslikavo v kakšen način plačila se naj v našem programu preslika določen način plačila iz spletne trgovine.

Do teh nastavitev pridemo preko menija |Nastavitve |Nastavitve podjetja->Elektronske nastavitve. Na posameznih nastavitvah elektronske trgovine kliknemo na gumb Preslikava načinov plačila, kot kaže slika:

  
Nastavitve sinhronizacije z elektronsko trgovino
  
  Slika 87: Nastavitve sinhronizacije z elektronsko trgovino

Po kliku na ta gumb se nam odpre stran za vnos preslikav različnih načinov plačila:

  
Vnos preslikave za različne načine plačila
  
  Slika 88: Vnos preslikave za različne načine plačila

Na začetku se seveda ponudi samo privzeta preslikava, ostale moramo dodati sami. Dodamo jih tako, da kliknemo na znak + za dodajanje nove preslikave, kot kaže slika:

  
Vnos nove preslikave načina plačila
  
  Slika 89: Vnos nove preslikave načina plačila

Odpre se nam vnosna maska v katero vnesemo oznako načina plačila v spletni trgovini ter iz izbirnega menija izberemo željen način plačila v programu v katerega se naj vpisan način plačila iz spletne trgovine preslika:

  
Vnos načina plačila za preslikavo
  
  Slika 90: Vnos načina plačila za preslikavo

V kolikor imamo sinhronizacijo aktivirano za več elektronskih trgovin, lahko te nastavitve nastavimo le enkrat in jih nato prekopiramo še v nastavitve preslikave za ostale elektronske trgovine. To uredimo s klikom na povezavo, kot kaže slika:

  
Kopiranje nastavitev preslikave načinov plačila na ostale elektronske trgovine
  
  Slika 91: Kopiranje nastavitev preslikave načinov plačila na ostale elektronske trgovine

Po kliku samo izberemo v katero elektronsko trgovino se naj te nastavitve kopirajo in potrdimo vnos s klikom na gumb V redu

  
Izberemo v katere elektronske trgovine se naj prenesejo nastavitve preslikave načinov plačila
  
  Slika 92: Izberemo v katere elektronske trgovine se naj prenesejo nastavitve preslikave načinov plačila

 

1.18. Preslikava statusov naročil

Spletne trgovine omogočajo, da si uporabnik nastavi oz. vnese več različnih statusov naročil. V programu vseh teh statusov ni na voljo in v kolikor se v program prenese naročilo s takšnim statusom, ki ga v programu ni, se izvede preslikava statusa iz trgovine v e-racuni.com programsko.

Pravilen status je pomemben, predvsem v kolikor imamo aktivirano avtomatsko fakturiranje za določen status in se lahko račun fiskalizira in nato pravilno knjiži ter zajame v obračun DDV.

Da bi se v prihodnje ob sinhronizaciji takšna naročila v program prenesla z ustreznim statusom si lahko uporabnik sam nastavi preslikavo v kateri status se naj v našem programu preslika določen status iz spletne trgovine.

Do teh nastavitev pridemo preko menija |Nastavitve |Nastavitve podjetja->Elektronske nastavitve. Na posameznih nastavitvah elektronske trgovine kliknemo na gumbu Preslikava načinov plačila puščico dol in izberemo "Preslikava statusov", kot kaže slika:

  
Nastavitve sinhronizacije z elektronsko trgovino
  
  Slika 93: Nastavitve sinhronizacije z elektronsko trgovino

Po kliku na ta gumb se nam odpre stran za vnos preslikav različnih statusov:

  
Vnos preslikave za različne statuse
  
  Slika 94: Vnos preslikave za različne statuse

Na začetku se seveda ponudi samo privzeta preslikava, ostale moramo dodati sami. Dodamo jih tako, da kliknemo na znak + za dodajanje nove preslikave, kot kaže slika:

  
Vnos nove preslikave statusa
  
  Slika 95: Vnos nove preslikave statusa

Odpre se nam vnosna maska v katero vnesemo oznako statusa v spletni trgovini ter iz izbirnega menija izberemo željen status v programu v katerega se naj vpisan status iz spletne trgovine preslika:

  
Vnos statusa za preslikavo
  
  Slika 96: Vnos statusa za preslikavo

V kolikor imamo sinhronizacijo aktivirano za več elektronskih trgovin, lahko te nastavitve nastavimo le enkrat in jih nato prekopiramo še v nastavitve preslikave za ostale elektronske trgovine. To uredimo s klikom na povezavo, kot kaže slika:

  
Kopiranje nastavitev preslikave statusov na ostale elektronske trgovine
  
  Slika 97: Kopiranje nastavitev preslikave statusov na ostale elektronske trgovine

Po kliku samo izberemo v katero elektronsko trgovino se naj te nastavitve kopirajo in potrdimo vnos s klikom na gumb V redu

  
Izberemo v katere elektronske trgovine se naj prenesejo nastavitve preslikave statusov
  
  Slika 98: Izberemo v katere elektronske trgovine se naj prenesejo nastavitve preslikave statusov

 

1.19. Preslikava skupin oz. kategorij artiklov

Spletne trgovine tako, kot tudi program e-racuni, omogočajo, da si uporabnik nastavi oz. vnese več različnih skupin oz. kategorij artiklov. Ker se nazivi skupin artiklov v programu lahko razlikujejo od nazivov kategorij artiklov v spletni trgovini je pred izvozom artiklov iz programa v spletno trgovino smiselno urediti preslikavo skupin artiklov iz programa v ustrezno kategorijo artiklov v spletni trgovini.

Pravilna preslikava je pogoj za ustrezen prikaz artiklov v spletni trgovin.

Preslikavo skupin/kategorij je potrebno urediti pred sinhronizacijo artiklov!

Do nastavitev preslikave pridemo preko menija |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija in sicer tako, da v nastavitvah posamezne elektronske trgovine kliknemo na gumb Preslikava načinov plačila in v spustnem meniju izberemo možnost Preslikava skupin/kategorij

  
Nastavitve sinhronizacije z elektronsko trgovino
  
  Slika 99: Nastavitve sinhronizacije z elektronsko trgovino

Po kliku na ta gumb se nam odpre stran za vnos preslikav skupin oz. kategorij artiklov na kateri se prikaže seznam že obstoječih preslikav oz. možnost za vnos nove preslikave:

  
Vnos preslikave skupin artiklov v ustrezno kategorijo v spletni trgovini
  
  Slika 100: Vnos preslikave skupin artiklov v ustrezno kategorijo v spletni trgovini

Novo preslikavo dodamo tako, da kliknemo na gumb +Dodaj, kot kaže slika:

  
Vnos nove preslikave skupine artikla
  
  Slika 101: Vnos nove preslikave skupine artikla

Odpre se vnosna maska na vrhu katere lahko iz spustnega seznama izberemo skupino artiklov iz šifranta skupin artiklov v programu, ki jo želimo preslikati v ekvivalentno kategorijo artiklov v spletni trgovini. Kategorije iz spletne trgovine so prikazane v obliki drevesne strukture:

  
Izbira skupine artiklov iz programa in kategorije artiklov v spletni trgovini
  
  Slika 102: Izbira skupine artiklov iz programa in kategorije artiklov v spletni trgovini

 

1.20. Preslikava načinov dostave

Spletne trgovine omogočajo, da si uporabnik nastavi oz. vnese več različnih načinov dostave za odpremo pošiljk. V kolikor torej želimo, da se pri uvozu naročila iz spletne trgovine na naročilo prenese tudi način dostave, ki ga je izbral kupec pri oddaji naročila je potrebno v programu e-racuni.com nastaviti preslikavo načinov dostave iz spletne trgovine v način dostave, ki smo ga v ta namen vnesli v šifrant načinov dostave v programu.

Preslikavo lahko uporabnik nastavi sam v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja->Elektronske trgovine - sinhronizacija. V nastavitvah posamezne elektronske trgovine kliknemo na gumb Preslikava načinov plačila in dopremo izbirni meni, kot kaže slika:

  
Nastavitve sinhronizacije z elektronsko trgovino
  
  Slika 103: Nastavitve sinhronizacije z elektronsko trgovino

Po kliku na ta gumb se nam odpre stran za vnos nove ali za urejanje obstoječe preslikave načina dostave (za primere, ko smo oznako načina dostave v spletni trgovini spremenili):

  
Vnos preslikave načina dostave
  
  Slika 104: Vnos preslikave načina dostave

Novo preslikavo dodamo s klikom na gumb, kot prikazano na sliki:

  
Kliknemo na gumb za dodajanje nove preslikave
  
  Slika 105: Kliknemo na gumb za dodajanje nove preslikave

Odpre se nam vnosna maska v katero vnesemo oznako načina dostave v spletni trgovini ter iz izbirnega menija izberemo željen način dostave iz internega šifranta v programu, v katerega se naj vpisan način dostave iz spletne trgovine preslika:

  
Vnos načina dostave za preslikavo
  
  Slika 106: Vnos načina dostave za preslikavo

Dodajanje nove preslikave potrdimo s klikom na gumb V redu.

V kolikor imamo sinhronizacijo aktivirano za več elektronskih trgovin, lahko te nastavitve nastavimo le enkrat in jih nato prekopiramo še v nastavitve preslikave za ostale elektronske trgovine. To uredimo s klikom na povezavo, kot kaže slika:

  
Kopiranje nastavitev preslikave načinov dostave v nastavitve ostalih povezanih elektronskih trgovin
  
  Slika 107: Kopiranje nastavitev preslikave načinov dostave v nastavitve ostalih povezanih elektronskih trgovin

Po kliku izberemo v katero aktivno sinhronizacijo z elektronsko trgovino se naj te nastavitve kopirajo in potrdimo vnos s klikom na gumb V redu, kot kaže slika:

  
Izberemo v katere nastavitve ostalih povezanih elektronskih trgovin se naj prenesejo nastavitve preslikave načinov dostave
  
  Slika 108: Izberemo v katere nastavitve ostalih povezanih elektronskih trgovin se naj prenesejo nastavitve preslikave načinov dostave

 

1.21. Preslikava stroškovnih mest po državi kupca

V kolikor želimo, da se pri uvozu naročila iz spletne trgovine na naročilu nastavi določeno stroškovno mesto glede na državo kupca, ki je oddal naročilo je potrebno v programu e-racuni.com nastaviti preslikavo stroškovnih mest, ki smo jih v ta namen vnesli v šifrant stroškovnih mest.

Preslikavo lahko uporabnik nastavi sam v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja->Elektronske trgovine - sinhronizacija. V nastavitvah posamezne elektronske trgovine kliknemo na gumb Preslikava načinov plačila in dopremo izbirni meni, kot kaže slika:

  
Nastavitve sinhronizacije z elektronsko trgovino
  
  Slika 109: Nastavitve sinhronizacije z elektronsko trgovino

Po kliku na ta gumb se nam odpre stran za vnos nove ali za urejanje obstoječe preslikave stroškovnih mest po državi kupca (v primeru, ko želimo zamenjati stroškovno mesto na naročilih kupcev iz določene države):

  
Vnos preslikave stroškovnega mesta po državi kupca
  
  Slika 110: Vnos preslikave stroškovnega mesta po državi kupca

Novo preslikavo dodamo s klikom na gumb, kot prikazano na sliki:

  
Kliknemo na gumb za dodajanje nove preslikave
  
  Slika 111: Kliknemo na gumb za dodajanje nove preslikave

Odpre se nam vnosna maska v kateri izberemo državo kupca in stroškovno mesto iz šifranta stroškovnih mest v programu, ki ga naj program pri uvozu naročila za kupca iz izbrane države tudi nastavi:

  
Naročila iz Avstrije se bodo vezala na stroškovno mesto 100
  
  Slika 112: Naročila iz Avstrije se bodo vezala na stroškovno mesto 100

Dodajanje nove preslikave potrdimo s klikom na gumb V redu.

V kolikor imamo sinhronizacijo aktivirano za več elektronskih trgovin, lahko te nastavitve nastavimo le enkrat in jih nato prekopiramo še v nastavitve preslikave za ostale elektronske trgovine. To uredimo s klikom na povezavo, kot kaže slika:

  
Kopiranje nastavitev preslikave stroškovnih mest po državi kupca v nastavitve ostalih povezanih elektronskih trgovin, ki delujejo na isti platformi
  
  Slika 113: Kopiranje nastavitev preslikave stroškovnih mest po državi kupca v nastavitve ostalih povezanih elektronskih trgovin, ki delujejo na isti platformi

Po kliku označimo v katero aktivno sinhronizacijo z elektronsko trgovino se naj te nastavitve kopirajo in potrdimo vnos s klikom na gumb V redu, kot kaže slika:

  
Označimo v katere nastavitve ostalih povezanih elektronskih trgovin na isti platformi se naj prenesejo nastavitve preslikave načinov dostave
  
  Slika 114: Označimo v katere nastavitve ostalih povezanih elektronskih trgovin na isti platformi se naj prenesejo nastavitve preslikave načinov dostave

 

1.22. Nastavitve avtomatskega fakturiranja naročil

V nastavitvah sinhronizacije s spletno trgovino lahko nastavimo tudi avtomatsko izdajanje računov za že plačana ter izpopolnjena naročila in pa avtomatsko izstavljanje predračunov [1.22.1] za način plačila nakazilo na TRR.

Avtomatsko fakturiranje je podprto za elektronske trgovine, ki delujejo na naslednjih spletnih platformah:


Te nastavitve so na voljo v nastavitvah sinhronizacije elektronske trgovine v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja->Elektronske trgovine. V nastavitvah posamezne elektronske trgovine bomo na dnu našli razdelek z nastavitvami avtomatskega fakturiranja, kot kaže slika:

  
Nastavitve avtomatskega fakturiranja posamezne elektronske trgovine
  
  Slika 115: Nastavitve avtomatskega fakturiranja posamezne elektronske trgovine

V sklopu nastavitev avtomatskega fakturiranja imamo možnost aktivirati avtomatsko izstavitev računa in hkrati tudi avtomatsko pošiljanje izdanega računa na elektronski naslov kupca.

Pri teh nastavitvah lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi:

  
Nastavitve za avtomatsko izdajo računa ob prenosu naročila iz spletne trgovine v program e-racuni
  
  Slika 116: Nastavitve za avtomatsko izdajo računa ob prenosu naročila iz spletne trgovine v program e-racuni

ne izdaj računaAvtomatsko fakturiranje naročil je izklopljeno.
glede na nastavitve statusa naročilAvtomatsko fakturiranje se izvede za uvožena naročila glede na nastavitev "Avtomatsko fakturiranje" v nastavitvah statusov naročil.
ko bo naročilo plačanoAvtomatsko fakturiranje se izvede za vsa uvožena naročila, ki so plačana v celoti ne glede na status.
izpolnjen pogoj glede na status ali glede na plačiloAvtomatsko fakturiranje se izvede za vsa uvožena naročila, ki so plačana v celoti ne glede na status ali, če se uvozi naročilo v statusu "izvedeno" oz. "odpremljeno".

Preden aktivirano avtomatsko izdajanje računov je potrebno preveriti in pravilno nastaviti davčno potrjevanje računov. Le tako bodo računi za naročila, ki so bila plačana z načinom plačila, ki zahteva davčno potrjevanje, ob izstaviti ustrezno davčno potrjeni.

V sklopu nastavitev avtomatskega pošiljanja računov na email kupca izberemo med naslednjimi možnostmi:

  
Nastavitve za avtomatsko pošiljanje računa na elektronski naslov kupca
  
  Slika 117: Nastavitve za avtomatsko pošiljanje računa na elektronski naslov kupca

ne pošlji računa po e-poštiPošiljanje izstavljenega računa ni vklopljeno.
za vsa avtomatsko fakturirana naročilaRačun se pošlje za vsa naročila, za katera so bili avtomatsko izdani računi.
ko bo naročilo oz. račun plačanRačun se pošlje v primeru, ko ima zabeleženo plačilo. Tak račun je bil izdan iz naročila kupca, ki je bilo predhodno plačano.

Naslednji sklop pa je namenjen izbiri operaterja (uporabnika) katerega e-mail naslov (in nastavitve pošiljanja) se bodo upoštevale za pošiljanje pošte za izbrano spletno trgovino. V primeru, da pustimo "prazno" oz. privzeto je pošiljatelj podjetje samo.

  
Nastavitve za pošiljanje izhodne pošte iz točno določenega kontakta
  
  Slika 118: Nastavitve za pošiljanje izhodne pošte iz točno določenega kontakta

Na ta način si lahko uredimo upravljalci večih spletnih trgovin pošiljanje izhodne pošte iz različnih e-mail naslovov za vsako trgovino posebej.

.

Preden aktiviramo avtomatsko pošiljanje računov na email kupca je potrebno preveriti in po potrebi tudi nastaviti privzeta besedila elektronskega sporočila.

Zadnja nastavitev je namenjena nam spletnim trgovcem, ki želimo za vsa naročila kupcev z načinom plačila na TRR avtomatko izstaviti in poslati predračun s podatki za bančno nakazilo in kodo UPN QR. Več o dodatni možnosti si lahko preberemo tukaj [1.22.1].

 

1.22.1. Avtomatsko izstavljanje predračunov (ponudb)

V nastavitvah sinhronizacije s spletno trgovino lahko nastavimo tudi avtomatsko izstavljanje predračunov oz. ponudb in pošiljanje teh na mail kupcu. Funkcionalnost je namenjena vsem spletnim trgovcem, ki želimo kupcu takoj po oddaji naročila z načinom plačila "nakazilo na TRR" poslati predračun in hkrati podatke za bančno nakazilo. Na ta način pospešimo postopek prodaje, kadar kupec izbere način plačila bančno nakazilo.

Za aktivacijo možnosti je potrebno v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija v nastavitvah trgovine in sklopu Nastavitve avtomatskega fakturiranja obkljukati možnost:

Istočasno lahko vnesemo tudi število dni veljavnosti predračuna oz. ponudbe (privzeto se sicer upošteva število dni veljavnosti, kot je shranjeno v nastavitvah podjetja)..

  
Nastavitve avtomatske izstavitve predračunov
  
  Slika 119: Nastavitve avtomatske izstavitve predračunov

Po oddaji naročila kupca, kjer je izbran način plačila nakazilo na TRR se avtomatsko ustvari ponudba/predračun v meniju |Prodaja |Predračuni kot prikazuje slika spodaj:

  
Pregled predračunov/ponudb
  
  Slika 120: Pregled predračunov/ponudb

Istočasno pa se ta samodejno posreduje kupcu na mail, ki je takoj seznanjen s pogoji za plačilo in ima možnost skeniranja UPN QR kode za plačilo ponudbe.

  
Mail o prejemu predračuna/ponudbe
  
  Slika 121: Mail o prejemu predračuna/ponudbe

  
Kupec prejme in plača predračun/ponudbo
  
  Slika 122: Kupec prejme in plača predračun/ponudbo

 

1.23. Sinhronizacija s spletnim programom Metakocka

Za uporabnike, ki za spletno prodajo uporabljajo program Metakocka, ki pa v osnovi ne podpira zalednih funkcionalnosti v računovodstvu je za potrebe obračuna ddv in vodenja glavne knjige na voljo avtomatiziran prenos podatkov iz programa Metakocka v program e-racuni.com

Sinhronizacija je namenjena zgolj uvozu izdanih računov in dobropisov za namene obračuna DDV in knjiženja.

Sinhronizacijo aktiviramo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Procesi in integracija |Elektronske trgovine - Sinhronizacija''' s klikom na Dodaj elektronsko trgovino, kot kaže slika.

metakocka1.png

metakocka2.png

Podatke za dostop do trgovine oz. programa Metakocka, kot so ID, API ključ in URL naslov strežnika pridobimo s strani Metakocke. V kolikor vam pri Metakocki niso sporočili drugače, se naj za URL naslov strežnika uporabi naslov https://main.metakocka.si/rest/eshop/v1/

Predhodno ustvarimo novo stroškovno mesto posebej za to sinhronizacijo:

Tako bomo lahko:

 • kar na pregledu izdanih računov oz. dobropisov le te filtrirali tudi po stroškovnem mestu
 • in hitreje preverili uvožene podatke oz. izpisali poročila vezana samo na račune iz Metakocke

Pri uvozu se upoštevajo tudi nastavitve vrste prodaje na osnovi podatkov na dokumentih, ki se uvozijo iz Metakocke.

 

1.24. Sinhronizacija s spletnim programom Bokun

Za uporabnike, ki za vodenje rezervacij uporabljajo program Bokun, ki pa v osnovi ne podpira zalednih funkcionalnosti v računovodstvu, je za potrebe izdaje računov in obračuna ddv od razlike v ceni ter vodenja glavne knjige na voljo avtomatiziran prenos podatkov o rezrvacijah v program e-racuni.com

Sinhronizacija je namenjena zgolj uvozu rezervacij za namen izdaje računov in obračuna DDV od razlike v ceni ter knjiženja.

Sinhronizacijo dodamo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Procesi in integracija |Elektronske trgovine - Sinhronizacija s klikom na Dodaj elektronsko trgovino, kot kaže slika.

platformaBokunDodaj.gif

Po kliku na ta gumb za vnos nove sinhronizacije se nam dopre forma za vnos podatkov za vzpostavitev povezave s spletno platformo Bokun, od koder bomo uvažali podatke o rezervacijah.

Pri nastavitvi Trgovino poganja izberemo Bokun ter izpolnimo naslednje obvezne podatke:

nastavitveSinhronizacijeBokun.gif

Podatke za dostop do trgovine oz. programa Bokun, kot so Access key, Secret key in URL naslov strežnika pridobimo s strani Bokun.

 

1.25. Šifrant vrste prodaj za poslovanje s tujino

Splošne nastavitve za sinhronizacijo s spletnimi trgovinami urejamo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija. Ena izmed nastavitev je vrsta prodaje. Ta se bo glede na nastavitve na temu mestu nastavila na naročila kupca, katera se bodo uvozila iz spletne trgovine.

V primeru, da prodajamo končnim potrošnikom in pa zavezancem za DDV v tujino (znotraj Unije) ter nismo registrirani za obračun tujega DDV ali pa vključeni v sistem OSS ali/in IOSS imamo privzeto vrsto prodaje na trgovini.

Vrsto prodaje si lahko urejamo s klikom na gumb Spremeni, kjer za sinhronizacijo s spletno trgovino uredimo privzeto vrsto prodaje, ki bo vezana na vsa naročila kupcev sinhronizirana iz trgovine.

sinh001.gif

V kolikor smo zavezanec za ddv ali samo atipični zavezanec in prodajamo končnim potrošnikom in zavezancem Sloveniji ter v tujino pa lahko nastavljamo vrsto prodaje za vsako državo posebej s klikom na gumb Vrsta prodaje po državi dostave potrošnika. Tole je pomembno tudi v primeru, ko smo registrirani za namene DDV v tujih državah članicah EU oz. smo registrirani za obračun tujega davka v sistemu OSS ali IOSS. Privzeto se upošteva vrsta prodaje skladno s pravili za obračun DDV, nastavitve pa so naslednje:

sinh002.gif

1.25.1 Podjetje je registrirano za obračun tujega DDV

Za države, kjer smo registrirani za obračun in poročanje tujega DDV in je država kupca znotraj Unije imamo na voljo naslednje vrste prodaje v skladu z obračunom tujega DDV. Privzeto se nastavi naslednja:

sinh003.gif

S klikom na ISO kodo ali naziv države pa si lahko vrsto prodaje za določeno državo spremenimo posebej za prodajo končnemu potrošniku in pa prodajo zavezancu za DDV:

V primeru, da smo registrirani za obračun tujega DDV v določeni državi članici istočasno ne moremo vstopiti v sistem poročanja OSS in/ali IOSS!

sinh0004.gif

1.25.2 Podjetje je vključeno v sistem poročanja OSS in/ali IOSS

V primer, da je naše podjetje zavezanec za DDV, ki:

S klikom na gumb Vrsta prodaje po državi dostave potrošnika določimo vrsto prodaje za vsako državo, če ta ni ustrezna privzeti. Privzeto pa se za države, kjer smo vključeni v sistem OOS in/ali IOSS nastavi privzeta za OSS:

sinh0005.gif

1.25.3 Podjetje je vključeno le v sistem poročanja IOSS

V primer, da je naše podjetje zavezanec za DDV, ki:

S klikom na gumb Vrsta prodaje po državi dostave potrošnika določimo vrsto prodaje za vsako državo, če ta ni ustrezna privzeti. Privzeto pa se za države, kjer smo vključeni v sistem IOSS nastavi naslednja:

sinh0106.gif

 

1.26. Izvoz artiklov v spletno trgovino

Izvoz artiklov iz spletne aplikacije e-racuni.com v spletno trgovino, je trenutno podprt za platforme, ki tovrstno sinhronizacijo omogočajo:

Funkcionalnost potrebujejo vsi spletni trgovci, ki ne želijo dodajati novih artiklov ali ažurirati obstoječih (naziv, opis, cena...) na dveh različnih mestih (v naši aplikaciji in na trgovini) in s tem izgubljati čas.

Pred samim izvozom artiklov je potrebno urediti nastavitve pod katerimi se bodo artikli masovno ali avtomatsko izvažali:

  
Kriteriji za izvoz artiklov
  
  Slika 123: Kriteriji za izvoz artiklov

Iz e-racuni.com v spletno trgovino lahko sinhroniziramo:

vse artikleIzvažajo se popolnoma vsi aktivni artikli.
artikle, vidne v online trgovini/kataloguIzvažajo se vsi aktivni artikli, ki imajo na samem artiklu označeno "viden v katalogu/trgovini".
artikle, dodane v spletno tržnicoIzvažajo se vsi aktivni artikli, ki imajo na samem artiklu definirano v spletni tržnici, da se izvažajo za trgovino na kateri urejamo nastavitve.

Izvoz artiklov se lahko izvaja na dva načina:

1. Ročno masovno izvozimo artikle s klikom na možnost v nastavitvah trgovine:Pri ročnem izvozu artiklov je potrebno obdelavo zagnati v meniju |Nastavitve  |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija. Obdelavo najdemo na mestu, kot prikazuje spodnja slika:

  
Masovni izvoz artikov
  
  Slika 124: Masovni izvoz artikov

2. Avtomatsko izvažamo artikle z obdelavo vsakih cca 15min:Sprva je potrebno aktivirati avtomatski izvoz artiklov na naslednjemu mestu:

  
Aktivacija avtomatskega izvoza artiklov
  
  Slika 125: Aktivacija avtomatskega izvoza artiklov

Avtomatski izvoz se izvaja pod enakimi pogoji, kot veljajo za vse vrste izvoza intervalno, vsakih nekaj minut. Izvažajo se vse spremembe artikla, ki so nastale v času med prejšnjih izvozov in trenutnim časom.


1.26.1 Katere podatke izvažamo iz artikla v spletno trgovino?

1. WooCommerce 3.6+ [1.3]

Pojasnilo kateri točno podatki se izvažajo iz artikla v platformo WooCommerce 3.6+:

Preslikava podatkov artikla iz e-racuni.com v Woocommerce
Podatek iz e-racuni.com Podatek v Woocommerce Pogoj preslikave
Šifra artikla SKU V primeru, da se nov artikel ustvari se šifra postavi v SKU, pri posodobitvi artikla se po SKU artikel poišče za posodobitev. Multi SKU na Woocommerce ni dovoljen!
Naziv name Naziv se iz e-racuni preslika v "name". Ta podatek iz e-racuni.com preslika obstoječi podatek na Woocommerce v polju "name".
Opis description Opis se iz e-racuni preslika v "description" samo, če ta obstaja. Če opis-a v e-racuni.com ni prazen opis ne prepiše obstoječega v Woocommerce.
/ type Pri posodobitvi obstoječega se obdrži "simple" (ni variacija) ali "variabile" (variacija). Pri dodajanju novega artikle se v "type" vedno nastavi "simple".
Maloprodajna cena regular_price Glede na nastavitev v Woocommerce "da, vnesel bom cene z davkom" in dodate stopnje DDV v "Tax" se preslika maloprodajna cena.
Prodajna cena regular_price Glede na nastavitev v Woocommerce "ne, vnesel bom cene brez davka" se preslika v regUlar_price maloprodajna cena brez DDV.
Artikel je aktiven (obkljukano/ni obkljukano) status V kolikor je artikel na e-racuni.com aktiven se nastavi v "status" vrednost "published", za neaktivne se nastavi "pending".
Artikel je aktiven (obkljukano/ni obkljukano) catalog_visibility V kolikor je artikel na e-racuni.com aktiven se nastavi v "catalog_visibility" vrednost "visible", za neaktivne se nastavi "hidden".
Podjetje je zavezanec za DDV tax_status V meniju "Nastavitve -> Nastavitve podjetja -> Osnovni podatki" najdemo v e-racuni.com "Zavezanec za DDV". V kolikor je na tem mestu označeno "je zavezanec za DDv" se nastavi v Woocommerce vrednost "taxable", za podjetja, ki niso zavezanec za DDV pa vrednost "none".
Slika na artiklu image V kolikor so aktivni webhooki in slika v e-racuni.com obstaja, se bo prenašala pri izovzu.
Stopnja DDV tax_class Stopnje DDV lahko v e-racuni.com nastavimo na artiklu in pa upoštevajo se načini obdavčitve nastavljeni na trgovini. Glede na prednostni podatek se preslika v "tax_class" stopnja DDV.
Specifikacija artikla weight, width, lenght and height Iz specifikacije artikla se preslikajo vsi izpolnjeni podatki o teži, širini, dolžini in višini.
Preslikava skupin/kategorij kategorija V kolikor imamo v e-racuni.com urejeno preslikavo katerogij, se bo pri izvozu artikla upoštevala. Preslikava kategorij se izvaja le za "simple" artikle.

2. Prestashop [1.7]

Pojasnilo kateri točno podatki se izvažajo iz artikla v platformo Prestashop:

Preslikava podatkov artikla iz e-racuni.com v Prestashop
Podatek iz e-racuni.com Podatek v Prestashop Pogoj preslikave
Šifra artikla reference V primeru, da se nov artikel ustvari se šifra postavi v "reference", pri posodobitvi artikla se po "reference" artikel poišče za posodobitev.
Naziv name Naziv se iz e-racuni preslika v "name". Ta podatek iz e-racuni.com preslika obstoječi podatek na Prestashop v polju "name".
Opis description Opis se iz e-racuni preslika v "description" samo, če ta obstaja. Če opis-a v e-racuni.com ni prazen opis ne prepiše obstoječega v Prestashop.
/ type Pri posodobitvi in pa ustvarjanju novega se nastavi vrednost na "simple".
Maloprodajna cena price Glede na nastavitev v Prestashopu se v atribut "price" izvozi maloprodajna cena.
Prodajna cena??? price??? Glede na nastavitev v Prestashopu se v atribut "price" izvozi prodajna cena.
Artikel je aktiven (obkljukano/ni obkljukano) active V kolikor je artikel na e-racuni.com aktiven se nastavi v "active" vrednost "1", za neaktivne se nastavi "0".
Artikel je aktiven (obkljukano/ni obkljukano) visibility V kolikor je artikel na e-racuni.com aktiven se nastavi v "visibility" vrednost "both", za neaktivne se nastavi "catalog".
Stopnja DDV id_tax_rules_group Stopnje DDV lahko v e-racuni.com nastavimo na artiklu in pa upoštevajo se načini obdavčitve nastavljeni na trgovini. Glede na prednostni podatek se preslika v "id_tax_rules_group" stopnja DDV.
Specifikacija artikla weight, width, lenght and height Iz specifikacije artikla se preslikajo vsi izpolnjeni podatki o teži, širini, dolžini in višini.
Črtna koda EAN13 V kolikor imamo v e-racuni.com v meniju "Nastavitve -> Nastavitve podjetja -> Poslovanje" izbran standard kode EAN13 in kodo vpisano na artiklu, se bo podatek izvozil.
Preslikava skupin/kategorij id_category_default V kolikor imamo v e-racuni.com urejeno preslikavo katerogij, se bo pri izvozu artikla upoštevala.

3. Magento 2 [1.6]

Pojasnilo kateri točno podatki se izvažajo iz artikla v platformo Magento 2:

Preslika podatkov artikla iz e-racuni.com u Magento 2
Podatek iz e-racuni.com Podatek v Magento 2 Pogoj preslikave
Šifra artikla SKU V primeru, da se nov artikel ustvari se šifra postavki v SKU, pri posodobitvi artikla se po "SKU" artikel poišče za posodobitev. Multi SKU na Magento 2 ni dovoljen!
Naziv artikla Name Naziv artikla se iz e-racuni.com preslika v "Name". Ta podatek iz e-racuni.com prslika obstoječi podatek na Magento 2 v polju "Name".
/ type Pri posodobitvi in pa ustvarjanju novega artikla se nastavi vrednost na "simple".
Maloprodajna cena price Glede na nastavitev v Magento 2 se v atribut "price" izvozi maloprodajna cena.
Prodajna cijena price Glede na nastavitev v Magento 2 se v atribut "price" izvozi prodajna cena.
Artikel je aktiven (obkljukano/ni obkljukano) aktiven V kolikor je artikel na e-racuni.com aktiven se nastavi v "aktiven" vrednost "4", za neaktivne se nastavi "1".
Teža artikla weight Iz specifikacije artikla se prenese podatek o teži v kolikor je vpisan.
Preslika skupin/kategorij id_category_default V kolikor imamo v e-racuni.com urejeno preslikavo kategorij, se bo pri izvozu artikla upoštevala.

4. Shopify [1.4]

Pojasnilo kateri točno podatki se izvažajo iz artikla v platformo Shopify:

Preslikava podatkov artikla iz e-racuni.com v Shopify
Podatek iz e-racuni.com Podatek v Shopify Pogoj preslikave
Šifra artikla SKU V primeru, da se nov artikel ustvari se šifra postavi v "SKU", pri posodobitvi artikla se po "SKU" artikel poišče za posodobitev. Multi SKU na Shopify ni dovoljen!
Opis body_html Opis se iz e-racuni preslika v polje "Description" na Shopify.
Maloprodajna cena price Glede na nastavitev v Shopify se v atribut "price" izvozi maloprodajna cena.
je/ni zavezanec taxable Podatek o zavezancu se izvaža v polje "taxable".
Črtna koda barcode V kolikor obstaja črtna koda v e-racuni.com se bo izvozila v Shopify.
Teža artikla grams V kolikor obstaja vnešena teža artikla se bo v gramih izvozila na trgovino.
Artikel je aktiven (obkljukano/ni obkljukano) status V kolikor je artikel na e-racuni.com aktiven se nastavi v "aktiven" vrednost "active", za neaktivne se nastavi "archived".

1.26.2 Kako urediti nastavitve na trgovini, da se izvaža pravilna '''cena''' glede nastavitve trgovine (MPC ali VPC)?

1. WooCommerce 3.6+ [1.3]

Izvoz cene je popolnoma odvisen od samih nastavitev na administracijskem vmesniku platforme WooCommerce.

1. Želimo izvoz maloprodajnih cen

Pri nastavitvi davkov je potrebno označiti, da želimo cene z DDV:

  
Možnosti davkov
  
  Slika 126: Možnosti davkov

Preverimo še kako imamo nastavljene "tax rates". In sicer bo potrebno za obračun domačega DDV dodati v zavihek:

Sponja slika prikazuje primer dodajanja "Zero rate rates":

  
Dodajanje DDV stopenj na WooCommerce
  
  Slika 127: Dodajanje DDV stopenj na WooCommerce


2. Želimo izvoz cen brez DDV

Pri nastavitvi davkov je potrebno označiti, da NE želimo cene z DDV:

  
Možnosti davkov
  
  Slika 128: Možnosti davkov

2. Prestashop [1.7]

V platformo Prestashop preslikamo podatek o ceni v "maloprodajna cena (z DDV)" v ceno z DDV in ceno brez DDV. Spodnji primer prikazuje izvoz maloprodajne cene 120€ v Prestashop:

  
Preslikana cena iz e-racuni v Prestashop
  
  Slika 129: Preslikana cena iz e-racuni v Prestashop

3. Magento 2 [1.6]

 

1.27. Preverjanje in odkrivanje najbolj pogostih napak pri sinhronizaciji s spletno trgovino

Pri vzpostavljanju povezave s spletno trgovino lahko pride do različnih težav zaradi napak pri vnosu podatkov v nastavitvah povezave ali konfiguraciji strežnika na katerem teče spletna trgovina. Posledično to pomeni nedelovanje sinhronizacije pri prenosu naročil v program e-racuni.com, pri sinhronizaciji zaloge, itd. Za lažje reševanje napak, ki jih v veliki večini lahko odpravimo uporabniki ali administratorji spletnih trgovin sami, so na voljo napotki kdaj in kje lahko uporabniki preverimo morebitne napake.

V primeru napake se v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija na spletni trgovini pokaže gumb za testiranje povezave s strežnikom na katerem teče spletna trgovina.

  
Testiraj povezavo s spletno trgovino
  
  Slika 130: Testiraj povezavo s spletno trgovino

Gumb za preverjanje delovanja sinhronizacije se pojavi le v primeru, ko je pri sinhronizaciji prišlo do napake.

S klikom na gumb, kot kaže slika zgoraj se odpre okno v katerem se vidi potek preverjanja povezave. V kolikor pride do napake pri preverjanju je mogoče opaziti ikono v obliki klicaja:

  
Izpis statusne kode in nasvet kako odpraviti napako
  
  Slika 131: Izpis statusne kode in nasvet kako odpraviti napako

S klikom na [+] Več... dobimo na vpogled HTTP statusno kodo napake in nasvet kako le to odpraviti.

  
Preverjanje povezave - napaka
  
  Slika 132: Preverjanje povezave - napaka

Za standardni protokol HTTP je na spletu dostopen seznam statusnih kod, kjer lahko najdemo bolj podroben opis in pomen določene kode. Ena izmed spletnih strani, kjer so opisi na voljo je https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024