Izmenjava podatkov s spletnimi trgovinami

Program omogoča izmenjavo podatkov s spletnimi trgovinami. Izmenjava podatkov poteka v obeh smereh.

Iz spletne trgovine se v program e-računi prenašajo naslednji podatki:

Zgoraj našteti podatki se v e-računih uvozijo v dokumente v meniju |Prodaja |Naročila kupcev, v artikle in v kupce.

Na podlagi uvoženih dokumentov lahko v e-računih kliknemo na naročilo kupca in iz naročila kupca izstavimo račun in dobavnico. Z izstavitvijo dobavnice zabeležimo dobavo blaga za stranko. Pri tem spremenimo stanje zaloge blaga, ki se nato iz programa e-računi posreduje nazaj v spletno trgovino.

Pri prenosu podatkov nazaj v spletno trgovino se prenaša stanje zaloge artiklov iz e-računov v spletno trgovino. Kaj to pomeni in kako to poteka, je opisano na strani Sinhronizacija oz. prenos zaloge v spletno trgovino [1]

Izmenjava podatkov s spletno trgovino je na voljo za naslednje standardne platforme:

Izmenjavo podatkov s spletno trgovino aktiviramo pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Procesi in integracija |Elektronska trgovina, kot je prikazano na sledeči sliki:

  
Vklop izmenjave podatkov s spletno trgovino
  
  Slika 1:  Vklop izmenjave podatkov s spletno trgovino

Po naročilu stranke je možna implementacija povezave tudi s trgovinami, ki tečejo na drugih platformah. Implementacijo pa lahko izvedejo tudi ponudniki elektronske trgovine tako, da se povežejo na API vmesnik programa e-računi.

 

1. Sinhronizacija oz. prenos zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino

Poleg prenosa naročil iz spletne trgovine se lahko nastavi tudi način sinhroniziranja oz. prenosa stanja zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino. Sinhronizacija oz. prenos zaloge se sproži ob izdaji dokumenta, ki vpliva na zalogo v programu e-racuni. Dokumenti v programu e-racuni, ki vplivajo na zalogo in ki posledično tudi sprožijo sinhronizacijo zaloge so:

Pri prenosu v spletno trgovino se lahko poleg trenutnega stanja zaloge v programu e-racuni upošteva tudi stanje rezervirane zaloge. To pomeni, da se stanje zaloge artikla zmanjša že takoj, ko stranka odda naročilo. Katero stanje zaloge se prenaša v elektronsko trgovino določimo v nastavitvah povezave z elektronsko trgovino, kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Izbira načina sinhronizacije zaloge
  
  Slika 2:  Izbira načina sinhronizacije zaloge

Možni načini sinhroniziranja zaloge:

zaloga na skladiščusinhronizira se trenutno stanje zaloge vseh artiklov na skladišču izbranem v nastavitvah elektronske trgovine
zaloga na skladišču minus rezervacijesinhronizira se trenutno stanje zaloge vseh artiklov na skladišču izbranem v nastavitvah elektronske trgovine od katere se odšteje vsa rezervirana zaloga - v nadaljevanju je opis kaj pomeni rezervirana zaloga
celotna zalogasinhronizira se trenutno skupno stanje zaloge vseh artiklov na vseh skladiščih, ki jih vodimo v programu
celotna zaloga minus rezervacijesinhronizira se trenutno skupno stanje zaloge vseh artiklov na vseh skladiščih od katere se odšteje vsa rezervirana zaloga - v nadaljevanju je opis kaj pomeni rezervirana zaloga

Če pustimo polje za način sinhroniziranja zaloge prazno, se zaloga ne bo sinhronizirala oz. pošiljala v spletno trgovino

Katera zaloga je rezervirana? Rezervirano zalogo artikla predstavlja seštevek vseh še ne dobavljenih količin artikla iz vseh postavk na odprtih in veljavnih naročilih kupcev. To so naročila kupcev, ki so v statusu odprto naročilo ali v izvedbi

 

2. Elektronska trgovina Opencart

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Opencart.

2.1 Nastavitve v Opencart

Z vklop izmenjave podatkov z Opencart je potrebno najprej namestiti extension Opencart REST Admin API, ki ga najdemo na naslednji povezavi:

https://opencart-api.com/product/rest-admin-api/

V kolikor ne dobite zadnje verzije REST Admin API, katera je obvezna, kontaktirajte OpenCart, da vam jo uredijo.

Ni potrebna verzija z "OAuth security" saj s to verzijo povezava ne deluje

2.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Opencart REST Admin API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika
 2. ključ za dostop (Secret key)

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu naslednjega primera:

 

3. Elektronska trgovina Prestashop

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Prestashop.

3.1 Nastavitve v Prestashop

Z vklop izmenjave podatkov s Prestashop je potrebno najprej aktivirati Prestashop REST API. Kako se to naredi je razvidno iz navodil na naslednji povezavi:

http://tinyurl.com/nlnpmpq

3.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Prestashop REST API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika
 2. avtentifikacijski ključ (authentification key)

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu naslednjega primera:

 

4. Elektronska trgovina Magento

Poglavje opisuje, kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Magento.

4.1 Nastavitve v Magento

Za vklop izmenjave podatkov z Magento je potrebno najprej aktivirati Magento SOAP API. Kako se to naredi, je razvidno na naslednji povezavi:

https://youtu.be/nV_OtC5xX14

Pri vklopu API-ja je potrebno biti pozoren na to, da v konfiguraciji za web services pod |System |Configuration |Magento Core API izklopimo WS-I Compliance  in nastavimo na vrednost No.

4.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Magento SOAP API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine
 2. Uporabniško ime (Username)
 3. API ključ (Api key)

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto, na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu naslednjega primera:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za Magento
  
  Slika 3:  Nastavitve za izmenjavo podatkov za Magento

 

5. Elektronska trgovina Magento 2

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Magento 2.

5.1 Nastavitve v Magento 2

Z vklop izmenjave podatkov z Magento 2 je potrebno najprej aktivirati Magento SOAP API. Kako se to naredi je razvidno na naslednji povezavi: https://youtu.be/hMN-ZoeODlQ

5.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Magento SOAP API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine
 2. API ključ (Access Token)

URL naslov trgovine mora biti v obliki "vaseimetrgovine.xyz/soap/storeViewCode". "storeViewCode" najdete v Magentu pod "Stores -> All Stores -> Code", kot je prikazano na Slika 2.

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu naslednjega primera:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za Magento 2
  
  Slika 4:  Nastavitve za izmenjavo podatkov za Magento 2

  
Lokacija imena trgovine v Magentu 2
  
  Slika 5:  Lokacija imena trgovine v Magentu 2

 

6. Elektronska trgovina WooCommerce

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi WooCommerce.

6.1 Nastavitve v WooCommerce

Za vklop izmenjave podatkov z WooCommerce je potrebno najprej aktivirati WooCommerce REST API. Kako se to naredi je razvidno na naslednji povezavi:

https://docs.woothemes.com/document/woocommerce-rest-api/

6.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran WooCommerce REST API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika
 2. v nastavitvah za API v WooComerce aplikaciji je potrebno generirati "consumer secret" in "consumer key"
 3. "Consumer secret" se vpiše pod geslo
 4. "Consumer key" se vpiše pod API ključ

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu naslednjega primera:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za WooComerce
  
  Slika 6:  Nastavitve za izmenjavo podatkov za WooComerce

 

7. Elektronska trgovina Shopify

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Shopify.

7.1 Nastavitve v Shopify

Za vklop izmenjave podatkov s Shopify je potrebno najprej aktivirati "private app" v kateri ustvarite API key in API password. Kako se to naredi je razvidno iz navodil na naslednji povezavi:

http://tinyurl.com/jy7abto

7.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Shopify private app moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika
 2. Geslo (API password)
 3. API ključ

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu naslednjega primera:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za Shopify
  
  Slika 7:  Nastavitve za izmenjavo podatkov za Shopify

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019