Elektronska trgovina Prestashop

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Prestashop.

Podprte so verzije 1.5, 1.6 in 1.7.

1.1 Nastavitve v Prestashop

Z vklop izmenjave podatkov s Prestashop je potrebno najprej aktivirati Prestashop REST API. Kako se to naredi je razvidno iz navodil na naslednji povezavi:

http://tinyurl.com/nlnpmpq


1.2 Pravice za dostop do API-ja

V Prestashopu je potrebno omogočiti naslednje pravice:

1.3 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Prestashop REST API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika
 2. Key (authentification key)

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu spodnjega primera. Levo so podatki iz uporabniškega vmesnika Prestashop, katere vnesemo v našo spletno aplikacijo, kot prikazuje desna stran:


  
Nastavitve za sinhronizacijo s spletno trgovino na Prestashop
  
  Slika 1: Nastavitve za sinhronizacijo s spletno trgovino na Prestashop

1.4 Prenos popustov v Prestashop 1.7

Prestashop verzija 1.7 privzeto ne podpira API dostopa, kateri je potreben za natančno določitev popustov na posamezne postavke. To vključuje večino popustov, ki jih je možno določiti v Prestshopu. Brez tega je mogoče popust določiti samo na celotno naročilo, vendar se v tem primeru znesek popusta v E-računih ne ujema vedno z zneskom v Prestashopu.

Da omogočite uvoz natančnih popustov, je potrebno spremeniti izvorno kodo Prestashopa, kar lahko stori skrbnik vaše spletne trgovine.

 1. Odprite datoteko prestashop_root_dir/classes/webservice/var/www/html/prestashop17/classes/webservice/WebserviceRequest.php
 2. Dodajte vrstico "'order_discounts' =>array('description' => 'Order cart discounts', 'class' => 'OrderDiscount')" v metodo "public static function getResources()".
 3. Omogočite pravico za dostop do "order_discounts" v nastavitvah za API.

Alternativna rešitev je uporaba addWebserviceResources hook-a za modifikacijo enake datoteke.

Več o tem si lahko preberete na strani https://www.prestashop.com/forums/topic/569013-prestashop-17-cant-get-order_cart_rules-via-webservice/

1.5 Dodatne sinhronizacije, ki so na voljo za platformo Prestashop

Za uporabnike, ki imajo sinhronizacijo aktivirano za spletno platformo Prestashop je poleg standardne sinhronizacije na voljo tudi:

 • Takojšnja sinhronizacija stanja zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino Prestashop in
 • Uvoz šifranta artiklov iz spletne trgovine. Dodatno ta izbira ponuja še možnost, kjer si lahko obkljukamo ali želimo, da se podatki artikla, ki so trenutno v spletni aplikaciji e-racuni.com prepišejo z uvoženimi podatki iz trgovine (obkljukamo to možnost) ali ne (je ne obkljukamo)

izvozArtiklov_uvozArtiklov.gif


Obe možnosti najdemo v pregledu elektronskih trgovin tako, da izberemo Prenesi stanje zaloge v spletno trgovino ali Uvozi šifrant artiklov iz spletne trgovine:

  
Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino ali uvoz artiklov iz spletne trgovine
  
  Slika 2: Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino ali uvoz artiklov iz spletne trgovine


Dodatna obdelava pri sinhronizaciji s spletno trgovino: "Katere artikle sinhroniziramo" v Prestashop izvozi vse aktivne artikle pod določenim pogojem:

 • vse artikle (izvoz vseh aktivnih artiklov)
 • artikle, vidne v online trgovini/katalogu (izvoz artiklov, ki so označeni kot vidni v online trgovini/katalogu)
 • artikle, dodane v spletno tržnico (izvoz artiklov, ki so dodani v spletno tržnico za posamezno spletno trgovino )

izvozArtiklov_presta.gif

Dodatno pa imamo v tem sklopu izvoza artiklov še opcijo:

 • "Dodan oz. spremenjen artikel izvozi/posodobi s spletno trgovino" - če označimo to možnost, se bodo artikli, ki jih spremenimo oz. dodamo v šifrantu artiklov avtomatsko v roku 10 minut posodobili s spletno trgovino

izvozArtiklov_presta_pogoj.gif

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024