Elektronska trgovina WooCommerce

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi WooCommerce.

Podprte so verzije od 2.4. do 3.6, oziroma tudi vse nadaljne verzije, ki bodo še podpirale "Legacy v3" API.

1.1 Nastavitve v WooCommerce

Za vklop izmenjave podatkov z WooCommerce je potrebno najprej aktivirati WooCommerce REST API. Kako se to naredi je razvidno na naslednji povezavi:

https://docs.woothemes.com/document/woocommerce-rest-api/

1.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran WooCommerce REST API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika
 2. v nastavitvah za API v WooCommerce aplikaciji je potrebno generirati "consumer secret" in "consumer key"
 3. Consumer secret
 4. Consumer key

Če se uporablja WooCommerce verzije 2.6 ali novejše, je potrebno omogočiti še t.i. "legacy API" oz. API iz prejšnjih verzij WooCommerce. To lahko storimo pod "Nastavitve -> Napredno -> Zastarel API -> Omogoči zastarel API"

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu spodnjega primera. Levo so podatki iz uporabniškega vmesnika WooCommerce, katere vnesemo v našo spletno aplikacijo, kot prikazuje desna stran:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za WooComerce
  
  Slika 1: Nastavitve za izmenjavo podatkov za WooComerce

V kolikor uporabljamo WooCommerce 3.6+ je dovolj, da v polje za URL naslov strežnika vpišemo samo domeno trgovine v obliki https://www.sivalni-stroji.si

1.3 Dodatne sinhronizacije, ki so na voljo za platformo WooCommerce in WooCommerce 3.6+

Za uporabnike, ki imajo sinhronizacijo aktivirano za spletno platformo WooCommerce je poleg standardne sinhronizacije na voljo tudi takojšnja sinhronizacija stanja zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino in uvoz šifranta artiklov iz spletne trgovine v program e-racuni.com. Za platformo WooCommerce 3.6+ pa dodatno še izvoz šifranta artiklov iz programa e-racuni v spletno trgovino.

Ko smo vnesli nastavitve sinhronizacije in smo sinhronizacijo aktivirali bodo te dodatne sinhronizacije na voljo s klikom na gumb, kot kaže slika:

  
Dodatne možnosti sinhronizacije podatkov
  
  Slika 2: Dodatne možnosti sinhronizacije podatkov

Dodatna možnost "Uvozi šifrant artiklov iz spletne trgovine" ponuja še možnost, kjer si lahko obkljukamo ali želimo, da se podatki artikla, ki so trenutno v spletni aplikaciji e-racuni.com prepišejo z uvoženimi podatki iz trgovine (obkljukamo to možnost) ali ne (je ne obkljukamo)

izvozArtiklov_uvozArtiklov.gif


Dodatna obdelava pri sinhronizaciji s spletno trgovino: "Izvozi artikle" v WooCommerce 3.6+ izvozi vse aktivne artikle pod določenim pogojem. Tisti, ki imajo status "viden v katalogu/trgovini", "artikle dodane v spletno tržnico" ali "vse artikle" tako, da so ti vidni v prodaji na WooCommerce 3.6+:

izvozArtiklov_pogoj.gif

Dodatno pa si lahko v tem sklupu označimo avtomatski izvoz artiklov, ki se izvaja pod enakimi pogoji, kot ročna masovna obdelava:

izvozArtiklov.gif

1.4 Nastavitve v WooCommerce: vtičnik za prenos davčne številke kupca

Podatki o kupcu (ime, priimek, naslov, mail, tel.) se nam samodejno prenesejo s podaki na naročilu kupca. Medtem, ko je potrebno za prenos davčne številke kupca, v WooCommerce akitivirati vtičnik za prenos. Vsa navodila za dodajanje vtičnika so dosegljiva na naslednji povezavi [1.6].

1.5 Uvoz naročil preko Webhookov

Po tem ko vklopite izmenjavo podatkov, se naročila v E-račune prenesejo na približno vsako 1 uro. Če želite, da se naročila v E-račune prenesejo takoj, ko so oddana v spletni trgovini, si lahko vključite sinhronizacijo preko webhookov.

 1. Zgenerirajte Unikatni identifikator "Web Hook URL" v nastavitvah spletne trgovine v E-računih.
 2. Dodajte webhooka v spletni trgovini. Nastavitve -> API -> Webhooki -> Dodaj webhook. (Slika 5) Uporabite spodnje nastavitve:

Ker se ob vklopu webhookov naročila preneseje takoj, se periodična sinhronizacija na 1 uro izklopi. Izvede se le še enkrat na dan (ponoči), da se lahko prenesejo manjkajoča naročila, ki se mogoče niso prenesla zaradi napake pri prenosu preko webhookov. Če webhooki v WooCommercu niso omogočeni, se naročila ne bodo prenašala.

Ob prvem neuspelem poskusu prenosa naročila preko webhooka, se v WooCommercu webhook onemogoči. To je mogoče spremeniti v programski kodi WooCommerca. Za ureditev spremembe povprašajte skrbnika vaše spletne trgovine. Kako je možno izvesti spremembe je opisano na sledeči povezavi:

https://wordpress.stackexchange.com/questions/214868/woocommerce-webhook-disabled-on-its-own/215482

Pri uporabi webhookov se sinhronizirajo tudi statusi. Tako se naročilom ob spremembi statusa v spletni trgovini ta takoj spremeni tudi v E-računih.


  
Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"
  
  Slika 3: Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"

V kolikor smo v nastavitvah sinhronizacije v programu izbrali, da trgovino poganja WooCommerce:

  
Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce
  
  Slika 4: Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce

  
Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WoocCommerce
  
  Slika 5: Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WoocCommerce

V kolikor smo v nastavitvah sinhronizacije v programu izbrali, da trgovino poganja WooCommerce 3.6+:

  
Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce 3.6+
  
  Slika 6: Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce 3.6+

  
Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WooCommerce 3.6+
  
  Slika 7: Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WooCommerce 3.6+

  
 Primer pravilno nastavljenih webhookov v WooCommerce
  
  Slika 8:  Primer pravilno nastavljenih webhookov v WooCommerce

 

1.6. Vtičnik na WooCommerce za prenos davčne številke kupca

Podatki o kupcu (ime, priimek, naslov, mail, tel.) se iz spletne trgovine samodejno prenesejo s podaki na naročilu kupca. V kolikor pa prodajamo tudi pravnim osebam pa je za prenos davčne številke oz. ID za DDV kupca potrebno v WooCommerce akitivirati vtičnik posebej v ta namen.

V kolikor želimo, da se davčna številka kupca oz. ID za DDV kupca prenese tudi v program e-racuni.com je potrebno v WooCommerce akitivirati vtičnik posebej v ta namen!

Sprva odpremo administracijski vmesnik in izberemo možnost za dodajanje vtičnika:

  
Dodajanje novega vtičnika v WooCommerce
  
  Slika 9: Dodajanje novega vtičnika v WooCommerce

Poiščemo vtičnik kar po ključni besedi, kjer vnesemo checkout field editor nato ga izberemo in kliknemo namestitev in nato še aktivacijo:

  
Iskanje in dodajanje novega vtičnika v WooCommerce
  
  Slika 10: Iskanje in dodajanje novega vtičnika v WooCommerce

Po aktivaciji vtičnika, imamo nato v WooCommerce na voljo meni Checkout Form:

  
Checkout Form meni v WooCommerce
  
  Slika 11: Checkout Form meni v WooCommerce

Odpremo meni Checkout Form in dodamo novo vnosno polje s klikom na dodajPoljeWooCom.gif.

Ime vnosnega polja v ta namen mora biti obvezno ena izmed navedenih:

 • _billing_davcna_stevilka
 • _billing_davcna_st
 • _billing_eu_vat_number
 • _billing_vat_number
 • _vat_number
 • vat_number
 • _tax_no

Podatke vnesemo, kot na spodaj prikazanem primeru:

  
Dodamo novo polje v WooCommerce
  
  Slika 12: Dodamo novo polje v WooCommerce

Ko smo polje dodali uredimo le še zaporedje vnosnih polj, kot jih želimo prikazati na vnosni maski pri zaključevanju naročila v spletni trgovini:

  
Pregled vnosnega polja za vnos davčne številke v WooCommerce
  
  Slika 13: Pregled vnosnega polja za vnos davčne številke v WooCommerce

Polje za vnos davčne številke kupca mora biti omogočeno, kljub temu, da ni nujno obvezno

Šele po aktivaciji teh dodatnih nastavitev bodo kupci pri naročanju v trgovini imeli na voljo tudi vnos davčne številke, katera se nato s preostalimi podatki o kupcu, prenese na naročilo kupca v program e-racuni.com:

  
Primer naročila kupca, kjer opazimo novo polje za vnos davčne številke v WooCommerce
  
  Slika 14: Primer naročila kupca, kjer opazimo novo polje za vnos davčne številke v WooCommerce

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023