Stanje zaloge nekurantnega (neidočega) blaga

Poročilo prikazuje količinsko in vrednostno stanje zaloge blaga z datumom zadnje nabave. Z izpisom ugotavljamo oz. popisujemo zalogo blaga, ki ga ni mogoče prodati.

  
Vnos stanja zaloge nekurantnega blaga
  
  Slika 1:  Vnos stanja zaloge nekurantnega blaga

Vnos zahtevanih podatkov:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019