Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 
Natisni stranNatisni stran  
Proizvodnja, servis in ...  >  Vnos, urejanje in obrač...

Vnos, urejanje in obračun delovnih nalogov

V modulu |Prodaja |Delovni nalogi lahko vnašamo in pregledujemo delovne naloge. Za vnos novega delovnega naloga, kliknemo na gumb Novi delovni nalog.

Vpišemo podatke o naročniku, datum pričetka dela, rok izvedbe in delovni nalog dodelimo delavcu. Izberemo skladišče iz katerega bomo dodajali material in skladišče na katerega bomo prenesli dokončani proizvod.

  
Vnos podatkov za novi delovni nalog
  
  Slika 1:  Vnos podatkov za novi delovni nalog


S klikom na gumb Dodaj naročeni izdelek, izberemo proizvod iz šifranta ali dodamo novi proizvod s klikom na gumb Vnos novega artikla. Po vnosu novega artikla, se ta avtomatsko doda v šifrant artiklov in prav tako na delovni nalog. Vpišemo količino proizvodov in potrdimo vnos.

  
Dodajanje naročenega izdelka na delovni nalog
  
  Slika 2:  Dodajanje naročenega izdelka na delovni nalog


Po vnosu naročenega proizvoda kliknemo na gumb Knjiženje porabe materiala.

  
Dodajanje materiala na delovni nalog
  
  Slika 3:  Dodajanje materiala na delovni nalog

Z dodajanjem materiala na delovni nalog, se prenesejo nabavne cene materiala, ki so vpisane preko prevzemnic. Skupna nabavna vrednost porabljenega materiala pa se prikazuje kot nabavna cena pri naročenem proizvodu. Izberemo, ali želimo da se strošek materiala knjiži na novo dobavnico, ali na naročeni proizvod, pri čemu se bo skupni strošek materiala prenesel v šifrant artiklov kot nabavna cena naročenega proizvoda. V primeru, da na delovni nalog želimo dodati porabljene delovne ure za proizvodnjo, kliknemo na gumb Dodaj delovne ure. Lahko izbiramo med tistimi vrsti poslov/tarif, katere smo predhodno dodali v šifrant Vrste del/tarife preko modula |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Vrste del/tarife.

  
Dodajanje delovnih ur na delovni nalog
  
  Slika 4:  Dodajanje delovnih ur na delovni nalog


Po zaključku vnosa podatkov na delovni nalog, dobimo podroben prikaz potrebnega materiala in porabe delovnih ur za proizvodnjo naročenega proizvoda:

  
Prikaz obračuna delovnega naloga
  
  Slika 5:  Prikaz obračuna delovnega naloga


Delovni nalog lahko izpišemo po kliku na gumb Izstavitev dokumenta, takrat delovni nalog dobi tudi svojo številko.

  
Prikaz izpisa delovnega naloga
  
  Slika 6:  Prikaz izpisa delovnega naloga


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 16.07.2012 11:27:36
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019