Status delovnega naloga


Po zaključku vnosa vseh potrebnih podatkov za delovni nalog, lahko delovnemu nalogu spreminjamo status za boljši pregled in lažjo kontrolo procesa izvedbe.

  
Pregled delovnih nalogov
  
  Slika 1:  Pregled delovnih nalogov


Znotraj delovnega naloga ja na razpolago gumb Postavi status na ...:

  
Izbira statusa delovnega naloga
  
  Slika 2:  Izbira statusa delovnega naloga


V primeru, da na delovnemu nalogu določimo status v izvedbi, se bo zmanjšala zaloga materiala na skladišču, katerega smo izbrali za skladišče materiala, na datum, katerega smo vpisali v polje Pričetek dela.

  
Izbira statusa delovnega naloga 'v izvedbi'
  
  Slika 3:  Izbira statusa delovnega naloga 'v izvedbi'


V trenutku, ko status delovnega naloga spremenimo na dokončano, se bo povečala količina proizvoda na skladišču, ki smo ga izbrali za skladišče dokončanih proizvodov, na datum, katerega smo vpisali v polje datum izvedbe dela.

  
Izbira statusa delovnega naloga   dokončano
  
  Slika 4:  Izbira statusa delovnega naloga   dokončano

S spremembo statusa delovnega naloga na dokončano, vas bo program opozoril o spremembi nabavne cene naročenega proizvoda, če je sprememba nastala ali v primeru, da v šifrantu artiklov niste vpisali nabavne cene proizvoda.

Potrdite prenos nabavne cene proizvoda v šifrant artiklov, da se boste kasneje lahko poslužili avtomatskega knjiženja dobavnic in/ali izpisom poročila o zaslužku po artiklih za željeno obdobje (RVC - razlika v ceni).

Po zamenjavi statusa delovnega naloga na dokončano, izberemo, ali želimo shraniti izračunano nabavno ceno proizvoda po delovnem nalogu v šifrant.

  
Shranjevanje nabavne cene proizvoda v šifrant
  
  Slika 5:  Shranjevanje nabavne cene proizvoda v šifrant


Za dodajanje proizvoda na izdani račun, kliknemo v modulu |Prodaja |Računi na gumb Vnos računa in nato Dodajanje artiklov. Proizvod izberemo iz šifranta, vpišemo količino in kliknemo na gumb Izdaj račun.

V trenutku izstavitve računa, se automatsko kreira dobavnica za prodani proizvod in se zmanjša zaloga proizvoda na skladišču.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019