Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Proizvodnja, servis in ...  >  Pred pričetkom uporabe ...

Pred pričetkom uporabe delovnih nalogov


V modulu |Zaloge |Šifranti in nastavitve |Skladišča po potrebi ločeno odpremo skladišče materiala, skladišče polproizvoda in skladišče dokončanih proizvodov. Na delovnem nalogu, lahko izberemo skladišče iz katerega dodajamo material in izberemo skladišča v katero prenašamo dokončane proizvode.

  
Odpiranje skladišča
  
  Slika 1:  Odpiranje skladišča


Šifrant artiklov uredimo preko modula |Zaloge |Šifranti in nastavitve |Artikli. Na kosovnice in delovne naloge, lahko dodamo samo artikle, kateri so označeni kot materiali, polproizvodi ali proizvodi:

  
Določitev vrste artikla na maski za vnos podatkov o artiklu
  
  Slika 2:  Določitev vrste artikla na maski za vnos podatkov o artiklu


Za dodajanje porabe časa na delovni nalog, je potrebno predhodno urediti vrsto del/tarife. Za vnos nove vrste dela/tarife kliknemo na modul |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Vrste del/tarife na gumb Vnos novega.

  
Vrste del/tarife
  
  Slika 3:  Vrste del/tarife


Stanje zalog in kalkulacije cen materiala prenesemo na željeno skladišče z vnosom prevzemnice (|Nabava |Prevzemi blaga)

  
Izbira skladišča pri vnosu nove prevzemnice
  
  Slika 4:  Izbira skladišča pri vnosu nove prevzemnice


Pri dodajanju artiklov na prevzemnico lahko izberemo avtomatski prenos artikla na obstoječi delovni nalog ali odpremo nov delovni nalog s klikom na gumb Vnos novega:

  
Direktni prenos artikla iz prevzemnice na delovni nalog
  
  Slika 5:  Direktni prenos artikla iz prevzemnice na delovni nalog


V šifrant artiklov – materiala je potrebno vnesti nabavno ceno, katera se bo prikazala kot strošek proizvodnje pri obračunu delovnih nalogov. Nabavno ceno materiala, lahko vnesete direktno pri prevzemnici.

Pri vnosu artiklov – proizvoda v šifrant artiklov, ni obvezen vnos nabavne cene ampak je obvezen vnos prodajne cene. Nabavno cena (strošek proizvodnje) lahko prenesete v šifrant preko obračuna delovnega naloga.

---
Zadnja sprememba 16.07.2012 11:18:27
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2018