Avtomatska izstavitev blagajniškega prejemka ob izdaji gotovinskega računa

V modulu |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje najdemo dodatno možnost "Ob izstavitvi gotovinskega računa avtomatsko izstavi blagajniški prejemek", ki jo obkljukamo v primeru, ko želimo ob izstavitvi gotovinskega računa avtomatsko izstaviti tudi bl. prejemek.

V kolikor jo obkljukamo, se vam bo ob izstavitvi računa preko gumba Gotovina ali Kartice blagajniški prejemek ustvaril avtomatsko. Tak prejemek bo na računu istočasno tudi zabeležil delno plačilo ali račun v celoti označil, kot plačan. Prejemek se bo kreiral v meniju |Blagajna |Prejemki/Izdatki.

Spodaj prikazano na sliki kje lahko to funkcionalnost vklopite:

  
Avtomatska izstavitev blagajniškega prejemka ob izstavitvi gotovinskega plačila
  
  Slika 1: Avtomatska izstavitev blagajniškega prejemka ob izstavitvi gotovinskega plačila

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023