Obračun poslovne uspešnosti ali božičnica

V kolikor imamo v podjetju izplačilo poslovne uspešnosti naredimo v ta namen ločeno vrsto dohodka.

Sprva je potrebno vnesti novo postavko za obračun plače v meniju |Plača |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna , ki ima vrsta izplačila: bruto stimulacija

poslovnaUspesnost01.gif

Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1)-izplačilo v višini 100% povprečne mesečne plače v RS, kot neobdavčeno z dohodnino.če je znesej izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati in če so v splošnem aktu delodajalca določeni kriteriji in upravičenost vseh delavcev do dela plače za poslovno uspešnost, ali pa če niso upravičeni vsi delavci, pod pogojem, da je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost.

Za namene poročanja o izplačilih za poslovno uspešnost, sta uvedeni 2 vrsti dohodka (obračun plač - REK1)

 

1. Poslovna uspešnost - del plače, ki se ne všteva v davčno osnovo

Ustvarimo nov obračun plače po vrsti dohodka 1152 kamor dodamo zasposlene.

V obstoječo postavko za obračun plače Izplačilo poslovne uspešnosti vpišemo del zneska, ki ne bo obdavčen z dohodnino in je pod določenim zneskom v 44. čl. ZDoh--2. Razliko vnesemo v drug obračun dohodka po vrsti 1151.


Pri obeh vrstah dohodka pa se obračunajo prispevki zaposlenega in prispevki delodajalca na dani bruto znesek.

 

2. Poslovna uspešnost - del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2

Vnesemo nov obračun plače po vrsti dohodka 1151, kamor dodamo zaposlene.

V postavko obračuna plače Izplačilo poslovne uspešnosti vneseme del druto zneska, za katerega se bo obračunala dohodnina.


Pri obeh vrstah dohodka pa se obračunajo prispevki zaposlenega in prispevki delodajalca na dani bruto znesek.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019