Kupec

Kupec je poslovni partner in pomembni člen prodajnega procesa. V spletni aplikaciji e-racuni.com si lahko le te vodimo v meniju |Partnerji |Kupci. Vnos kupca je lahko direktno v meniju ali pa se ta shrani na podlagi vnosa prodajnega dokumenta (ponudba, naročilo kupca, račun...).

kupec0001.gif

Na levo strani pa se lahko pomaknemo še po prikazu in urejanju vseh podatkov, ki se navezujejo na kupca. Vsako možnost lahko pregledamo oz urejamo, v kolikor izberemo gumb Spremeni.

1.1 Osnovni podatki

Osnovni podatki so podatki, katere vnašamo, ko kupca ustvarjamo. Že v začetku imamo možnost "Prikaži več:", katera nam omogoča še vnos detaljnih informacij, katere potrebujemo za poslovanje (ID za DDV, matična številka...). Osnovne podatke opazimo že na samemu pregledu kupca.

kupec0002.gif

1.2 Kontaktne osebe

Kontaktne osebe si lahko informativno in po funkciji vnesemo v seznam kontaktov kupca. Tako imamo lahko primer kontakt na prodajo/marketing ločen od kontaktov za račun.

kupec0003.gif

1.3 Dostavni naslovi

Dostavne naslove si lahko vnesemo ročno ali uvozimo iz datoteke po naslednjih navodilih. Le te si lahko izbiramo za vsakega kupca pri ustvarjanju prodajnega dokumenta iz spustnega seznama ali pa jih dodamo kar preko dokumenta in se shranijo v omenjeni meni na kupcu.

kupec0004.gif

1.4 Naslov za račune

Naslov za račun nam je privzeto podatek kupca vnesen v osnovnih podatkih (naziv, nalsov, pošta in kraj, ostali kontaktni podatki - telefon, mobilni telefon, email). V primeru, pa da imamo v sekciji "Naslova za račune" drug naslov stranke, se ta nastavi kot naslov za pošiljanje - naslov kupca.

kupec0005.gif

1.5 Pogoji poslovanja

Privzete pogoje poslovanja za naše podjetje določamo v |Nastavitve |Nastavitve podjetja. Lahko pa za vsakega kupca nastavimo izjeme oz. pogoje, ki veljajo izključno za kupca. Takšni so lahko primer: plačilni rok, veljavnost ponudbe, privzet jezik komunikacije, predloga za izpis dokumenta itd.

kupec0006.gif

1.6 Beležke

Rumene beležke so ročne beležke in zelene barve so beležke katere so vpisane na dokumentu za kupca.

kupec0007.gif

1.7 Opominjanje

V primeru, da imamo avtomatsko opominjanje na nivoju podjetja aktivirano (več o opominjanju na naslednji povezavi), si lahko za določenega kupca določamo drugačne pogoje opominjanja.
Primer: 1. opomin za vse ostale kupce pošljemo 10 dni po zapadlosti, medtem, ko za točno določenega kupca pošljemo 1. opomin 1 dan po zapadlosti.

kupec0008.gif

1.8 Bančni računi

Vnos bančnega računa kupca.

kupec0009.gif

1.9 Računovodstvo

V izbiri "Računovodstvo" lahko vnesemo za kupca privzeti konto za prihodke in terjatve. To bi pomenilo, da imamo za knjiženje terjatev za kupca drugačno nastavitev, kot je privzeta. Na temu mestu nastavimo še stroškovno mesto vezano na kupca.

kupec00010.gif

1.10 Online katalog - dostop

V meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Online katalog lahko izdelamo online katalog - več si lahko preberemo s klikom tukaj. V primeru, da imamo v nastvaitvah kataloga urejeno "Obvezna prijava kupca za vpogled: Da", lahko na temu mestu kupcu ustvarimo uporabniško ime in geslo za dostop do prijave v katalog.

kupec00011.gif

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024