Kako naredimo obračun plač za detaširane delavce?

Koraki za izdelavo obračuna plač za detaširane delavce so opisani v naslednjih korakih:

  1. Uvoz formul za obračun plače detaširanih [1].
  1. Vnos podatkov o zaposlitvi [2].
  1. Vnos podatkov za glavo obračuna [3].


Posamezni koraki obračuna plač so opisani v nadaljevanju.

 

1. Uvoz formul za detaširane delavce

Pred začetkom obračuna plače za detaširane je potrebno pripraviti formule za obračun plače, ki jih uvozimo pod |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna.

placilnaListaDetasirani.xml
Velikost: 29,69 kB

Datoteko uvozimo na strani Postavke obračuna, kjer izberemo gumb  Uvoz formul iz datoteke XML ali drugega podjetja:

  
Postavke obračuna
  
  Slika 1:  Postavke obračuna

Po izbiri guba se nam odpre naslednje okno:

  
Uvoz formul iz datoteke XML ali drugega podjetja
  
  Slika 2:  Uvoz formul iz datoteke XML ali drugega podjetja

Na temu mestu izberemo vir podatkov: "Datoteka XML s formulami za plačilno listo." in uvozimo datoteko.

Powstavke obračuna si po potrebi uredimo.


 

2. Vnos nove zaposlitve na zaposlenemu za detaširane delavce

Na samemu zaposlenemu pod |Partnerji |Zaposleni izberemo zaposlenega, ki je detaširani delavec in izberemo [+] Dodaj zaposlitev.

  
Vnos nove zaposlitve
  
  Slika 3:  Vnos nove zaposlitve

Odpre se nam vnosna maska zaposlitve, kjer je potrebno, da označimo, da je detaširani v določeno državo, izpolnimo ostale podatke o zaposlitvi in shranimo zaposlitev.

  
Vnos podatkov o detaširanemu delavcu
  
  Slika 4:  Vnos podatkov o detaširanemu delavcu 

3. Vnos osnovnih podatkov za obračun plač (detaširani)

Pripravimo obračun plače tako, da ustvarimo nov obračun plač t.j. paket znotraj katerega bomo obračunali plače za več zaposlenih. V meniju |Plače |Obračuni plač izberemu gumb Novi obračun plač.

  
Kreiranje novega obračuna plač
  
  Slika 5:  Kreiranje novega obračuna plač

Po izbiri gumba Novi obračun plač se nam prikaže spodnja vnosna maska. Na njej izberemo Vrsto dohodka: 1091 - Plače in nadomestila detaširani delavci.

  
Vnosna maska za obračun plač
  
  Slika 6:  Vnosna maska za obračun plač

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019