Dodatne nastavitve

V sklopu nastavitev videza dokumentov so na voljo tudi dodatne nastavitve izpisa se nanašajo predvsem na:

  
Dodatne nastavitve za izpis dokumentov
  
  Slika 1: Dodatne nastavitve za izpis dokumentov

V kolikor želimo nastavitve spremeniti, je potrebno v seznamu stolpcev izpisanih pod "Podrobnosti izpisa postavk dokumenta:" izbrati željene.

Pri izbiri stolpec obvezno med klikanjem pridržimo tipko CTRL na tipkovnici. V kolikor izberemo manj kot 3 stolpce, se nam tabela postavk ne izpiše!

Za tisk obrazcev na tiskalnik je potrebno, da tiskamo brez centriranja na A4 ali ožanjem vsebine. Torej izbira za tisk naj bo "none".

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023