Dokumenti

S klikom na dokumente v kadrovski evidenci lahko urejamo ali dodajamo dokument kot je:

  
Pregled in urejanje dokuemntov
  
  Slika 1: Pregled in urejanje dokuemntov

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023