Nastavitve privzetega načina plačila v programu

V modulu |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Splošne nastavitve |Možni načini plačila si lahko izberete privzeti način plačila, kar se navezuje na vse izdane račune v programu - kot privzeto plačilo.

Prikaz spodaj na sliki:

  
Izbor privzetega načina plačila
  
  Slika 1: Izbor privzetega načina plačila

Opis stolpcev v tabeli:

IzbiraOznačimo način plačila, ki ga želimo uporabljati.
PrivzetoOznačinmo privzeti način plačila. Privzeti način plačila je lahko le eden.
Račun smatraj, kot plačanOznačimo, če želimo račun s tem načinom plačila takoj po izstavitvi prikazati, kot plačan.
Avt. izstavi blag. dok.Označimo, če želimo ob izstavitvi računa oz. storno računa s tem načinom plačila izdati tudi bl. prejemek oz. bl. izdatek. Ta funkcionalnost deluje le v kolikor smo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje aktivirali avtomatsko izdajanje bl. prejemkov in izdatkov ob izdaji računov.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023