Nastavitve v e-racuni.com

V kolikor je v predogledu prejete pošte priložena tudi XLS datoteka, izberete gumb Uvozi POS račune (Si.blagajna):

  
Gumb za uvoz POS računov iz Si.blagajna
  
  Slika 1:  Gumb za uvoz POS računov iz Si.blagajna

Po kliku na gumb se pojavi okno z dodatnimi nastavitvami:

  
Okno z dodatnimi nastavitvami
  
  Slika 2:  Okno z dodatnimi nastavitvami

Izbira se lahko med naslednjimi nastavitvami:


Po kliku na gumb Zaženi uvoz se bo zagnal uvoz izdanih računov iz Excel datoteke:

  
Uvoz izdanih računov iz Excel datoteke
  
  Slika 3:  Uvoz izdanih računov iz Excel datoteke

Po končani obdelavi se odpre okno z rezultati uvoza:

  
Rezultati uvoza
  
  Slika 4:  Rezultati uvoza

V primeru napak, se izpišejo, posamezno za vsak račun:

  
Napake pri uvozu računov
  
  Slika 5:  Napake pri uvozu računov

Uspešno uvoženi računi so vidni v meniju |Prodaja |Računi.

Veza na kupca in artikel se ustvari, v kolikor v šifrantu programa e-racuni.com obstajajo ustrezni podatki.

Pri uvozu se med drugim preverja tudi:

  • manjkajoči podatki v datoteki (številka računa, oznaka poslovne enote)
  • pravilnost številke dokumenta
  • ali v programu e-racuni.com že obstaja račun s številko dokumenta, ali EOR, kot je to zapisano v datoteki

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019