Poslovanje

V meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje najdemo različne nastavitve podjetja, ki nam bodo prihranile čas v našemu poslovanju.

Na temu mestu si lahko izberemo nastavitve kot so kraj izstavitve dokumetov, glavno poslovno enoto, privzeto veljavnost za ponudbe in plačilni rok za račun, model sklica za UPN obrazce, privzet standard črtne kode itd.

Z zgoraj omenjenimi nastavitvami na nivoju podjetja, poenostavimo uporabo spletne aplikacije za vse uporabnike, ki dostopajo do tega podjetja.

Pod dodatnimi možnostmi najdemo različne opcije, ki si jih lahko vključimo ali po želji izključimo. Dodatne možnosti so:

 

1. Pri tiskanju poročil naj bo ozadje vsake druge vrstice zasenčeno (boljša preglednost za ceno večje porabe tonerja oz. črnila)

 

2. Pri tiskanju poročil naj bo vsaka vrstica podčrtana

 

3. Pri izpisu poročila izriši robove med celicami

 

4. Na poročilu "Izpis bruto bilance" se zneski na sintetičnih kontih izpišejo odebeljeno

 

5. Na tiskanih dokumentih ne izpisuj podatka o kontrolni količini

 

6. Na tiskanih dokumentih ne izpisuj podatka o stroškovnem mestu

 

7. Na izpisu računa ne prikazuj podatka o vezi na dobavnico

 

8. Omogoči vnos/izstavitev blag. prejemka/izdatka za preteklo poslovno leto

 

9. Onemogoči prodajo artikla katerega cena s popustom je pod nabavno ceno

 

10. Ob izstavitvi gotovinskega računa avtomatsko izstavi blagajniški prejemek, ob stornaciji pa izstavi blagajniški izdatek

 

11. Pri dodajanju artiklov prikaži stolpec z zadnjo prodajno ceno artikla za kupca izbranega na prodajnih dokumentih

 

12. Pri izvozu prodajnih dokumentov v Excel dodaj stolpec s fiskalno številko dokumenta

 

13. Na izpisu dokumentov poleg fiskalne številke računa izpiši tudi interno številko dokumenta

 

14. Na izpisu dokumenta vedno izpiši interno številko kot vodilno

 

15. Blokiraj dodajanje artikla na dobavnico, če ni zaloge v nobenem skladišču

 

16. Pri izdelavi plačilnega naloga iz prejetega računa ne zabeleži plačila

 

17. Pri iskanju dokumentov po stroškovnem mestu upoštevaj tudi stroškovna mesta na postavkah dokumentov

 

18. Prikaži stolpec s kataloško številko artikla na prevzemnici

 

19. Obvezen vnos bančnega računa dobavitelja pri vnosu prejetega računa

 

20. Na tiskanih dokumentih prikaži podatek o skupni teži artiklov

 

21. Na tiskanih prodajnih dokumentih, razen na izdanih računih, prikaži email in telefon kupca

 

22. Na tiskanih dobavnicah prikaži dostavni naslov in naslov za izstavitev, po vzoru na račun

 

23. Na vrednostnih dobavnicah omogoči količinske dobavnice

 

24. Pri dodajanju artiklov na dokument prikaži dodatni stolpec z izračunom naročene zaloge na osnovi odprtih naročil dobavitelju

 

25. Pri dodajanju artiklov na dokument prikaži dodatni stolpec z izračunom rezervirane zaloge na osnovi odprtih naročil kupcev

 

26. Pri dodajanju artiklov na dokument prikaži dodatni stolpec z izračunom razpoložljive zaloge na osnovi dejanske in rezervirane zaloge

 

27. Pri izstavitvi prodajnih dokumentov iz drugih prodajnih dokumentov, vedno nastavi datum opravljene storitve na datum dokumenta

 

28. Namen na UPN obrazcu izpolni vedno kot "Račun št. XXXXX"

 

29. Na prejetem računu prikaži opozorilo, ko je številka dokumenta dobavitelja enaka že vneseni številki dokumenta ne glede na to, kdo je dobavitelj

 

30. Na tiskanih reverzih (konsignacijah) prikaži dostavni naslov in naslov za izstavitev, po vzoru na račun

 

31. Onemogočeno antidatiranje izhodnih dokumentov

 

32. Ob izstavitvi računa ali dobavnice avtomatsko ustvari delovni nalog za konverzijo sestavnih delov v izdelek, če izdelka oz. artikla z definirano kosovnico ni na zalogi

 

33. Ob izstavitvi dobavnice, na postavkah nastavi LOT številke po sistemu FIFO

 

34. Obvezen vnos stroškovnega mesta na prodajnih dokumentih

 

35. Obvezen vnos stroškovnega mesta na prejetih dokumentih

 

36. Avtomatska dodelitev šifre partnerja ob vnosu novega partnerja

 

37. Združi postavke za isti artikel v eno postavko na dobavnici (pri avtomatski izstavitvi dobavnice)

 

38. Na izpisu delovnega naloga, prikaži uporabljeni material urejeno in zbirno po artiklih

 

39. Na dokumentih prikaži stolpec s šifro artikla

 

40. Na pregledu dokumenta prikaži naziv in opis postavke

 

41. Na dokumentu prikaži stolpec s privzeto lokacijo artikla v skladišču

 

42. Vedno dodaj kupca v šifrant kupcev (tudi za maloprodajne gotovinske račune brez obstoja dolžniškega razmerja)

 

43. Pri kreiranju prejetega računa iz prevzema, kopiraj datume iz prevzema

 

44. Pri kreiranju prejetega računa iz prevzema, kopiraj dobaviteljevo št. dobavnice v polje št. dokumenta

 

45. Pri uvozu prejetih dokumentov, nastavi poslovno leto glede na nastavitve privzetega poslovnega leta in ne na podlagi datumov v dokumentu

 

46. Izpis dokumenta za kuverto z okencem na desni strani (velja samo za osnovne html nastavitve)

 

47. Na izpis avtomatsko dodaj klavzulo z navedbo razloga oprostitve oz. znižanja stopnje DDV

 

48. Prikaži opozorilo o preseženi razpoložljivi zalogi na postavki naročila kupca

 

49. Pri tiskanih dokumentih prikaži identifikator dokumenta v obliki črtne kode

Za lažje iskanje dokumenta v programu, ko imamo npr. ločeno fakturiranje in izdajo blaga, lahko v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje obkljukamo možnost "Pri tiskanih dokumentih prikaži identifikator dokumenta v obliki črtne kode". Če to nastavitev obkljukamo, se bo na vseh dokumentih izpisanih na podlagi privzetih oz. sistemskih predlog v glavi dokumenta izpisovala črtna koda. To črtno kodo lahko s čitalcem črtnih kod poskeniramo in se nam bo ne glede na to kje se nahajamo v programu, odprl dokument s skenirano črtno kodo.

Črtna koda se v primeru sistemskih oz. privzetih predlog za izpis dokumentov vedno generira v formatu CODE39. V kolikor bi želeli ta identifikator dokumenta izpisati v obliki črtne kode v formatu QR ali CODE128 pa je to mogoče le z uporabo lastne predloge izdelane v formatu HTML.

V primeru, ko za izpis dokumenta uporabljamo predlogo izdelano po meri, je potrebno v ta namen v predlogo vstaviti zaznamek, s katerim bomo na željenem mestu izpisali identifikator. V ta namen imamo na voljo naslednje zaznamke:

DokumentIdentifikatorQRKoda dokumenta QR. Kodo si lahko nastavimo na izpis in po skeniranju le te kjer koli v programu dobimo na vpogled točno ta dokument.
DokumentIdentifikatorCrtnaKoda128Koda dokumenta CODE128. Kodo si lahko nastavimo na izpis in po skeniranju le te kjer koli v programu dobimo na vpogled točno ta dokument.
DokumentIdentifikatorCrtnaKoda39Koda dokumenta Code-39. Kodo si lahko nastavimo na izpis in po skeniranju le te kjer koli v programu dobimo na vpogled točno ta dokument.

Kako torej ta koda deluje?

Primer:

Prvi korak: Izpišemo dokument (npr. račun), ki vsebuje to kodo in shranimo. Primer kode na računu:

identifikator01.gif

Drugi korak: Kasneje bi želeli preko te kode priti na točno ta dokument v programu, da ga npr. dodatno uredimo, preverimo plačila itd. S skenerjem skeniramo kodo kjerkoli v spletni aplikaciji e-racuni (spodaj prikazan primer skeniranja na prvi strani) in imamo račun pred sabo:

  
Kodo skeniramo lahko tudi na prvi strani s skenerjem...
  
  Slika 1: Kodo skeniramo lahko tudi na prvi strani s skenerjem...

  
... račun se nam nemudoma odpre.
  
  Slika 2: ... račun se nam nemudoma odpre.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024