Statusi naročil kupca

Program uporablja interni šifrant statusov naročil kupca, ki nam pomagajo pri obdelavi naročil izdanih v programu, kot tudi tistih, ki so se uvozila iz spletne trgovine, ki smo jo povezali s programom.

Pregled šifranta statusov naročil najdemo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Statusi naročil kupca in so prikazani v tabeli kjer je mogoče vklopiti tudi dodatne nastavitve, kot prikazano na sliki:

  
Šifrant statusov naročil kupcev
  
  Slika 1: Šifrant statusov naročil kupcev

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023