Ročno zapiranje odprtih postavk v celoti

Odprte postavke zapiramo po naslednjem postopku:

  1. Izberemo konto in partnerja z odprtimi postavkami.
  2. Označimo knjižbe, ki jih zapiramo.
  3. Kliknemo na gumb Zapri označene za zapiranje odprtih knjižb.
    1. V primeru, če je saldo označenih knjižb enak nič, lahko nadaljujemo z zapiranjem odprtih postavk.
    2. V primeru, če saldo označenih knjižb ni enak nič, potem bodisi delno zapiramo ali moramo vnesti še podatke za zapiranje s preknjižbo saj se bo ustvarila knjižba za zapiranje razlike, ter preknjižba razlike.

Primer knjižb, ki se ujemajo v celoti in ju bomo zaprli na spodnji sliki:

  
Saldo izbranih postavk je enak nič.
  
  Slika 1: Saldo izbranih postavk je enak nič.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024