Finance: zapiranje in knjiženje temeljnic

Uporabniki s tem privilegijem lahko zapirajo in knjižijo ter odpirajo temeljnice v glavni knjigi.

Funkcije, ki jih omogoča privilegij so:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019