Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 
Natisni stranNatisni stran  
Skladišče  >  Popis zalog  >  Uvoz popisa na obstoječ...

Uvoz popisa na obstoječi nov popis

Pogoj za kreiranje popisa so že vnešeni artikli v šifrantu artiklov.

Če želimo uvoziti nov popis zalog, naredimo to iz datoteke Excel, ki jo predhodno pripravimo in dopolnimo z zalogo.

Vzorčno datoteko si lahko prenesete na spodnji povezavi in jo dopolnite s svojimi artikli in njihovimi vrednostmi.

Popis_zalog.xls
Velikost: 10,00 kB
Vzorec za uvoz popisa zalog.

Ko imate zgornjo datoteko pripravljeno za uvoz v program e-racuni.com, izberete modul Zaloge kot kaže spodnja slika:

  
Pot do popisa zalog
  
  Slika 1:  Pot do popisa zalog

Uvoz naredimo že na obstoječ oz. na nov popis zalog v programu, zato je potrebno izbrati gumb Novi popis zalog. Ob kliku, se nam pojavi okno:

  
Popisni list
  
  Slika 2:  Popisni list

Program nas opozori, naj si izberemo skladišče v katerem bo izveden popis, izberemo še poslovno leto v katerem smo in možnost, da nam program doda tudi tiste vrstice na popisu, ki vsebujejo artikle z ničelno zalogo.

Po kliku na V redu, nam program pripravi popisni list, ki vsebuje artikle iz izbranega skladišča. Na tem mestu imamo možnost, da ročno vpišemo zalogo za artikle in lahko po vpisu to datoteko tudi izvozimo v Excelu (slika spodaj) ali pa se odločimo za uvoz že pripravljene datoteke, ki vsebuje pravilne zaloge.

  
Uvoz/izvoz
  
  Slika 3:  Uvoz/izvoz

V našem primeru se odločimo za uvoz popisnega lista, zato tudi izberemo Uvoz popisnih količin iz Excel-a. Pojavi se nam spodnje okno:

  
Dodajanje popisnega lista
  
  Slika 4:  Dodajanje popisnega lista

Na tem mestu nas še program opozori na strukturo stolpcev v datoteki, ki jo moramo uvoziti. Struktura dokumenta je zelo pomembna, saj lahko le tako program pravilno prepozna artikle in podatke o njih, ter jih tudi v programu umesti v pravilne stolpce.

Ko imamo datoteko izbrano in izberemo Uvozi podatke, se nam začne uvoz. Trajanje uvoza je odvisno od števila artiklov. Ob koncu nas še program obvesti še o številu uvoženih artiklov (slika spodaj) in o vrsticah, ki so bile preskočene. Preverimo v Excel datoteki, če smo pozabili na vpis podatka ali je polje z razlogom prazno.

  
Obvestilo ob koncu uvoza
  
  Slika 5:  Obvestilo ob koncu uvoza

Sedaj imamo uvožen popis zalog in ga le preverimo (ujemanje zalog v stolpcu "inventurna zaloga"), ter zaključimo popis z gumbom Zaključi popis.

Popravljanje ali izdelava novega popisa zalog

Ob naknadnem popravljanju popisa zalog ali dopolnjevanju, lahko uporabimo že obstoječi popis zalog. Torej v točno tem popisu najprej izvozimo datoteko Excel, ter jo popravimo/dopoljnimo in nato zopet uvozimo:

  
Popravljanje/dopolnjevanje popisnega lista
  
  Slika 6:  Popravljanje/dopolnjevanje popisnega lista

Ob kreiranju popolnoma novega popisa, pa lahko prav tako izvozimo Excel datoteko iz že obstoječega popisa (katerega smo prvič uvažali), spremenimo v Excelu stolpec "inventurna zaloga" in Excel datoteko ponovno uvozimo v novi popis zalog.

V kolikor v programu v okviru paketa RAČUNOVODSTVO knjižite:

Pri popravljanju inventurnih zalog nastanejo inventurni viški ali inventurni manjki, oz. popisne razlike, ki jih je potrebno v računovodstvu knjižiti glede na izbrani način vrednotenja zalog blaga.

Popis zalog knjižimo samo v primeru, ko smo spreminjali količino na skladišču, v kolikor ni sprememb, ga le izpišemo in NE knjižimo.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 19.03.2018 15:34:05
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019