Pregled knjižb zajetih v obračunu DDV (MOSS)

Ko se zaključi izdelava obračuna, se nam bodo v obračunu pojavile knjižbe izdanih računov, ki so bile zajete v obračun:

  
Pregled knjižb v obračunu
  
  Slika 1: Pregled knjižb v obračunu

S klikom na številko posameznega dokumenta (knjižbe) dobimo vpogled v podatke o sami knjižbi:

  
Pregled podatkov o knjižbi
  
  Slika 2: Pregled podatkov o knjižbi

Na predogledu posamezne knjižbe lahko kliknemo na številko dokumenta (na zgonji sliki modro obarvana) in bo program odprl oz. prikazal dotični izdani račun.

V kolikor ima davčni zavezanec poleg stalne poslovne enote v Sloveniji eno ali več drugih poslovnih enot, iz katerih opravlja storitve in takšne račune izdaja v drugih programih, želi pa jih poročati na istem obrazcu, mora v tem obračunu navesti še za vsako državo članico, v kateri ima poslovno enoto, skupno vrednost opravljenih telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev po posebni ureditvi ter identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno številko te poslovne enote, razčlenjeno po državah članicah potrošnje.

Navodila za ročni vnos so na voljo tukaj.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024