Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Glavna knjiga  >  Poročila, izpisi, bilance  >  Izbris podatkov

Izbris podatkov

V kolikor podatkov podjetja za posamezno poslovno leto v programu ne potrebujemo več, ker smo jih v celoti izvozili iz programa , lahko le te v tudi pobrišemo.

Brisanje podatkov poslovnega leta je na voljo v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Poslovna leta s klikom na ikono deleteNew.gif za arhivirana poslovna leta. V novem oknu se odpre postopek izbrisa poslovnega leta s prikazom prvega opozorila. Postopek lahko na tem koraku že takoj prekličemo ali nadaljujemo:

  

V nadaljevanju si pozorno preberemo navodila in izberemo podatke katere želimo izbrisati v določenem poslovnem letu za katerega smo sprožili postopek brisanja:

  

Podatki, kateri se lahko brišejo v izbranem poslovnem letu za izbris so:

Prodajni dokumenti (računi, dobropisi, ponudbe/predračuni, naročila kupcev, avansni računi, bremepisi)Izbrišejo se vsi navedeni dokumenti vključno z morebitnimi priponkami.
Knjiga izhodne pošte, evidenca poslane elektronske pošteIzbrišejo se vsi zapisi v meniju |Partnerji |Pregled izhodne pošte o pošti poslani v določenem poslovnem letu.
Dokumenti in evidenca zaloge (dobavnice, prevzemi, delovni nalogi, medskladiščni prenosi, reverzi in konsignacije, popisi zalog, nivelacije cen)Izbrišejo se vsi navedeni dokumenti. Izbris vpliva na stanje zalog in evidenco zaloge, katere za izbrisano poslovno leto več ne bo.
Knjiga prejete pošteIzbrišejo se vsi podatki v meniju |Partnerji |Knjiga prejete pošte.
Nabavni dokumenti (prejeti računi, prejeti avansni računi, prejeti dobropisi, naročila dobaviteljem)Izbrišejo se vsi navedeni dokumenti vključno z morebitnimi priponkami.
Bančni izpiski in plačilni nalogiIzbrišejo se vsi bančni izpiski vključno s priponkami v meniju |Banka |Pregled izpiskov in vsi plačilni nalogi s priponkami v meniju |Banka |Plačilni nalogi.
Finančno računovodstvo (temeljnice in vse knjižbe v glavni knjigi ter saldakontih, obračuni DDV-ja)Izbrišejo se vse temeljnice in pa obračun DDV s priponkami.
Blagajniški dokumenti, dnevni iztržkiIzbrišejo se vsi prejemki, izdatki in pa dnevni iztržki vključno z morebitnimi priponkami.
Obračuni plač in drugih izplačil, evidenca delovnega časaIzbrišejo se vsi podatki iz obračunov plač in pa obračunov ostalih prejemkov (avtorski honorarji, regres, obračun prispekov zasebnika oz. lastnika družbe, podjemne pogodbe...) vključno s priponkami. Izbrišejo se vsi podatki v meniju |Plače |Evidenca in obračun delovnih ur.
Potni nalogi, poročila s službenih poti, evidenca službenih voženjIzbris vseh potnih nalogov, poročil, vozil in podatkov o kilometrini veljavni v poslovnem letu za izbris. Vklučno z morebitnimi priponkami.
Brisanje priponk iz vseh dokumentov poslovnega letaIzbris samo priponk za vse zgoraj naštete dokumente, ki omogočajo dodajanje priponk.

Na telefonsko številko, ki je shranjena na uporabniku s katerim smo sprožili postopek brisanja podatkov bomo tako prejeli potrditveno kodo za nadaljevanje postopka:

  

Po vnosu kode bomo aktivirali postopek brisanja, ki se bo izvedel čez 48 ur. V tem času imamo tako še vedno možnost preklicati brisanje podatkov. O začetem postopku brisanja podatkov bodo po e-pošti obveščeni tudi vsi uporabniki z administratorskimi pravicami v tem podjetju, v katerem smo postopek brisanja podatkov sprožili. V samem sporočilu je na voljo tudi povezava za preklic izbrisa.

  

Izbris se bo po aktivaciji izvedel po preteku 48ur. Po zaključenem izbrisu bo uporabnik o tem tudi obveščen, podatki pa bodo tako DOKONČNO izbrisani. Na strežnikih jih več ne bo in ni nobene možnosti, da bi se povrnili!

Da je postopek izbrisa podatkov poslovnega leta v teku vidimo v šifrantu poslovnih let, kot prikazano na sliki.

  

V roku 48 ur je mogoče izbris preklicati. To se lahko uredi s klikom na povezavo, katero prejme administrator na e-poštni naslov oz. kar neposredno v programu v šifrantu poslovnih let:

Možnost preklica preko povezave v elektronski pošti:
BYdeletion6.gif

Preklic v aplikaciji e-racuni.com na pregledu poslovnih let:
BYdeletion07.gif


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 29.05.2023 11:05:20
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024